Τράπεζα Θεμάτων ΓΕΛ Β' Τάξη Βιολογία - Σύγχρονη Τομή Δροσιάς

Β' Τάξη Βιολογία

Γενικό Λύκειο

#ΔημοσίευσηΘέμαΑρχείοΎλη
1522530/01/20222Εκφώνηση2. 1 Η έννοια του οικοσυστήματος, 3.3 Τι είναι η φυλογένεση και από πού αντλούμε σχετικά στοιχεία
1522930/01/20222Εκφώνηση1.2 Μικροοργανισμοί, 1.2.2 Μετάδοση και αντιμετώπιση των παθογόνων μικροοργανισμών, 2.4.3 Ερημοποίηση
1523430/01/20224Εκφώνηση1.3 Μηχανισμοί άμυνας του ανθρώπινου οργανισμού – Βασικές αρχές ανοσίας, 1.3.3 Προβλήματα στη δράση του ανοσοβιολογικού συστήματος, 2.2 Ροή Ενέργειας, 2.2.1 Τροφικές αλυσίδες και τροφικά πλέγματα, 2.2.2 Τροφικές πυραμίδες και τροφικά επίπεδα
1524030/01/20224Εκφώνηση1.2 Μικροοργανισμοί, 1.2.1 Κατηγορίες παθογόνων μικροοργανισμών (εκτός «Πολλαπλασιασμός των ιών»), 2.2 Ροή Ενέργειας, 2.2.1 Τροφικές αλυσίδες και τροφικά πλέγματα
1524130/01/20222Εκφώνηση1.2 Μικροοργανισμοί, 1.2.2 Μετάδοση και αντιμετώπιση των παθογόνων μικροοργανισμών, 3.3 Τι είναι η φυλογένεση και από πού αντλούμε σχετικά στοιχεία
1524230/01/20224Εκφώνηση1.3.4 Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσολογικής Ανεπάρκειας (AIDS), 2.2 Ροή Ενέργειας, 2.2.2 Τροφικές πυραμίδες και τροφικά επίπεδα
1524330/01/20224Εκφώνηση1.3 Μηχανισμοί άμυνας του ανθρώπινου οργανισμού – Βασικές αρχές ανοσίας, 1.3.2 Μηχανισμοί ειδικής άμυνας – Ανοσία, 2. 1 Η έννοια του οικοσυστήματος, 2.2 Ροή Ενέργειας, 2.2.2 Τροφικές πυραμίδες και τροφικά επίπεδα
1524430/01/20222Εκφώνηση2.3 Βιογεωχημικοί κύκλοι, 2.3.1 Ο κύκλος του άνθρακα, 2.3.2 Ο κύκλος του αζώτου, 2.3.3 Ο κύκλος του νερού, 3.4 Η εξέλιξη του ανθρώπου
1524530/01/20222Εκφώνηση1.3.4 Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσολογικής Ανεπάρκειας (AIDS), 2.4.4 Ρύπανση (εκτός «Ρύπανση του εδάφους» και «Ηχορύπανση»)
1524930/01/20222Εκφώνηση1.1 Παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία του ανθρώπου, 1.3.3 Προβλήματα στη δράση του ανοσοβιολογικού συστήματος
1525430/01/20222Εκφώνηση1.4 Καρκίνος, 3.4 Η εξέλιξη του ανθρώπου, 3.4.3 Τα χαρακτηριστικά των Πρωτευόντων
1525530/01/20224Εκφώνηση1.5 Ουσίες που προκαλούν εθισμό, 2.3 Βιογεωχημικοί κύκλοι, 2.3.3 Ο κύκλος του νερού
1529030/01/20222Εκφώνηση1.2.1 Κατηγορίες παθογόνων μικροοργανισμών (εκτός «Πολλαπλασιασμός των ιών»), 1.3.1 Μηχανισμοί μη ειδικής άμυνας
1529130/01/20222Εκφώνηση1.1 Παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία του ανθρώπου, 1.3.2 Μηχανισμοί ειδικής άμυνας – Ανοσία
1529230/01/20222Εκφώνηση1.2 Μικροοργανισμοί, 1.2.2 Μετάδοση και αντιμετώπιση των παθογόνων μικροοργανισμών
1529331/01/20222Εκφώνηση1.2.2 Μετάδοση και αντιμετώπιση των παθογόνων μικροοργανισμών, 2.3.1 Ο κύκλος του άνθρακα
1529431/01/20222Εκφώνηση1.2.1 Κατηγορίες παθογόνων μικροοργανισμών (εκτός «Πολλαπλασιασμός των ιών»), 2.3.3 Ο κύκλος του νερού
1529531/01/20222Εκφώνηση1.2.1 Κατηγορίες παθογόνων μικροοργανισμών (εκτός «Πολλαπλασιασμός των ιών»), 3.1 Εισαγωγή
1529631/01/20222Εκφώνηση1.2.1 Κατηγορίες παθογόνων μικροοργανισμών (εκτός «Πολλαπλασιασμός των ιών»), 1.3.1 Μηχανισμοί μη ειδικής άμυνας
1529706/02/20222Εκφώνηση1.2.1 Κατηγορίες παθογόνων μικροοργανισμών (εκτός «Πολλαπλασιασμός των ιών»), 2.3.3 Ο κύκλος του νερού
1529831/01/20222Εκφώνηση1.2.2 Μετάδοση και αντιμετώπιση των παθογόνων μικροοργανισμών, 2.3.1 Ο κύκλος του άνθρακα
1529931/01/20222Εκφώνηση1.2.2 Μετάδοση και αντιμετώπιση των παθογόνων μικροοργανισμών, 1.3.1 Μηχανισμοί μη ειδικής άμυνας, 1.3.2 Μηχανισμοί ειδικής άμυνας – Ανοσία
1538103/02/20222Εκφώνηση1.2 Μικροοργανισμοί, 1.2.1 Κατηγορίες παθογόνων μικροοργανισμών (εκτός «Πολλαπλασιασμός των ιών»), 2.2 Ροή Ενέργειας
1538203/02/20224Εκφώνηση1.3 Μηχανισμοί άμυνας του ανθρώπινου οργανισμού – Βασικές αρχές ανοσίας, 1.3.1 Μηχανισμοί μη ειδικής άμυνας, 1.3.2 Μηχανισμοί ειδικής άμυνας – Ανοσία, 2.2 Ροή Ενέργειας, 2.2.1 Τροφικές αλυσίδες και τροφικά πλέγματα, 2.2.2 Τροφικές πυραμίδες και τροφικά επίπεδα
1538303/02/20224Εκφώνηση1.3.2 Μηχανισμοί ειδικής άμυνας – Ανοσία, 3.1.2 Η θεωρία του Λαμάρκ
1538407/02/20224Εκφώνηση1.3.2 Μηχανισμοί ειδικής άμυνας – Ανοσία, 3.1.1 Ταξινόμηση των οργανισμών και εξέλιξη
1538503/02/20224Εκφώνηση1.2.1 Κατηγορίες παθογόνων μικροοργανισμών (εκτός «Πολλαπλασιασμός των ιών»), 1.2.2 Μετάδοση και αντιμετώπιση των παθογόνων μικροοργανισμών, 2.4.4 Ρύπανση (εκτός «Ρύπανση του εδάφους» και «Ηχορύπανση»)
1538603/02/20224Εκφώνηση1.2.2 Μετάδοση και αντιμετώπιση των παθογόνων μικροοργανισμών, 2.3.2 Ο κύκλος του αζώτου
1538803/02/20224Εκφώνηση2.4.4 Ρύπανση (εκτός «Ρύπανση του εδάφους» και «Ηχορύπανση»), 3.1.3 Η θεωρία της Φυσικής Επιλογής, 3.1.4 Μερικές χρήσιμες αποσαφηνίσεις στη θεωρία της φυσικής επιλογής
1538907/02/20222Εκφώνηση1.1 Παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία του ανθρώπου, 1.2.2 Μετάδοση και αντιμετώπιση των παθογόνων μικροοργανισμών, 1.3.4 Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσολογικής Ανεπάρκειας (AIDS)
1541905/02/20222Εκφώνηση1.2 Μικροοργανισμοί, 1.2.2 Μετάδοση και αντιμετώπιση των παθογόνων μικροοργανισμών, 2.4.4 Ρύπανση (εκτός «Ρύπανση του εδάφους» και «Ηχορύπανση»)
1542005/02/20222Εκφώνηση1.2 Μικροοργανισμοί, 1.2.1 Κατηγορίες παθογόνων μικροοργανισμών (εκτός «Πολλαπλασιασμός των ιών»), 2.4.3 Ερημοποίηση
1550211/02/20224Εκφώνηση1.2 Μικροοργανισμοί, 1.2.1 Κατηγορίες παθογόνων μικροοργανισμών (εκτός «Πολλαπλασιασμός των ιών»), 1.3 Μηχανισμοί άμυνας του ανθρώπινου οργανισμού – Βασικές αρχές ανοσίας, 1.3.2 Μηχανισμοί ειδικής άμυνας – Ανοσία, 3.3 Τι είναι η φυλογένεση και από πού αντλούμε σχετικά στοιχεία
1556708/02/20222Εκφώνηση1.3 Μηχανισμοί άμυνας του ανθρώπινου οργανισμού – Βασικές αρχές ανοσίας, 1.3.1 Μηχανισμοί μη ειδικής άμυνας, 3.1 Εισαγωγή, 3.1.1 Ταξινόμηση των οργανισμών και εξέλιξη
1562916/02/20224Εκφώνηση1.2 Μικροοργανισμοί, 2.2 Ροή Ενέργειας, 2.2.1 Τροφικές αλυσίδες και τροφικά πλέγματα, 2.2.2 Τροφικές πυραμίδες και τροφικά επίπεδα
1563820/02/20224Εκφώνηση1.2 Μικροοργανισμοί, 1.2.2 Μετάδοση και αντιμετώπιση των παθογόνων μικροοργανισμών, 2.3 Βιογεωχημικοί κύκλοι, 2.3.1 Ο κύκλος του άνθρακα
1564113/02/20222Εκφώνηση1.3.2 Μηχανισμοί ειδικής άμυνας – Ανοσία, 3.1.4 Μερικές χρήσιμες αποσαφηνίσεις στη θεωρία της φυσικής επιλογής
1570117/02/20222Εκφώνηση1.3 Μηχανισμοί άμυνας του ανθρώπινου οργανισμού – Βασικές αρχές ανοσίας, 1.3.1 Μηχανισμοί μη ειδικής άμυνας, 2.2 Ροή Ενέργειας, 2.2.1 Τροφικές αλυσίδες και τροφικά πλέγματα, 2.2.2 Τροφικές πυραμίδες και τροφικά επίπεδα
1570316/02/20224Εκφώνηση1.2.2 Μετάδοση και αντιμετώπιση των παθογόνων μικροοργανισμών, 1.3.2 Μηχανισμοί ειδικής άμυνας – Ανοσία, 3.1.1 Ταξινόμηση των οργανισμών και εξέλιξη
1570422/02/20224Εκφώνηση1.2 Μικροοργανισμοί, 1.3.4 Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσολογικής Ανεπάρκειας (AIDS), 3.1.1 Ταξινόμηση των οργανισμών και εξέλιξη
1570516/02/20224Εκφώνηση1.2.2 Μετάδοση και αντιμετώπιση των παθογόνων μικροοργανισμών, 1.3.1 Μηχανισμοί μη ειδικής άμυνας, 1.3.2 Μηχανισμοί ειδικής άμυνας – Ανοσία, 2.4.4 Ρύπανση (εκτός «Ρύπανση του εδάφους» και «Ηχορύπανση»)
1577021/02/20224Εκφώνηση1.3 Μηχανισμοί άμυνας του ανθρώπινου οργανισμού – Βασικές αρχές ανοσίας, 1.3.3 Προβλήματα στη δράση του ανοσοβιολογικού συστήματος, 2. 1 Η έννοια του οικοσυστήματος
1588724/02/20222Εκφώνηση1.3 Μηχανισμοί άμυνας του ανθρώπινου οργανισμού – Βασικές αρχές ανοσίας, 1.3.1 Μηχανισμοί μη ειδικής άμυνας, 1.3.2 Μηχανισμοί ειδικής άμυνας – Ανοσία, 3.1 Εισαγωγή, 3.1.2 Η θεωρία του Λαμάρκ
1588824/02/20224Εκφώνηση1.2 Μικροοργανισμοί, 1.2.2 Μετάδοση και αντιμετώπιση των παθογόνων μικροοργανισμών, 2. 1 Η έννοια του οικοσυστήματος, 2.2 Ροή Ενέργειας, 2.2.1 Τροφικές αλυσίδες και τροφικά πλέγματα
1598528/02/20224Εκφώνηση1.2 Μικροοργανισμοί, 1.2.1 Κατηγορίες παθογόνων μικροοργανισμών (εκτός «Πολλαπλασιασμός των ιών»), 1.2.2 Μετάδοση και αντιμετώπιση των παθογόνων μικροοργανισμών, 2.2 Ροή Ενέργειας, 2.2.1 Τροφικές αλυσίδες και τροφικά πλέγματα, 2.2.2 Τροφικές πυραμίδες και τροφικά επίπεδα
1598828/02/20224Εκφώνηση1.2 Μικροοργανισμοί, 1.2.1 Κατηγορίες παθογόνων μικροοργανισμών (εκτός «Πολλαπλασιασμός των ιών»), 1.2.2 Μετάδοση και αντιμετώπιση των παθογόνων μικροοργανισμών, 2. 1 Η έννοια του οικοσυστήματος
1617003/03/20222Εκφώνηση1.3 Μηχανισμοί άμυνας του ανθρώπινου οργανισμού – Βασικές αρχές ανοσίας, 1.3.1 Μηχανισμοί μη ειδικής άμυνας, 2.4.4 Ρύπανση (εκτός «Ρύπανση του εδάφους» και «Ηχορύπανση»)
1708619/03/20224Εκφώνηση1.3.2 Μηχανισμοί ειδικής άμυνας – Ανοσία
1773719/03/20224Εκφώνηση1.2 Μικροοργανισμοί, 1.2.2 Μετάδοση και αντιμετώπιση των παθογόνων μικροοργανισμών, 1.3 Μηχανισμοί άμυνας του ανθρώπινου οργανισμού – Βασικές αρχές ανοσίας, 1.3.1 Μηχανισμοί μη ειδικής άμυνας, 1.3.2 Μηχανισμοί ειδικής άμυνας – Ανοσία, 2. 1 Η έννοια του οικοσυστήματος, 2.1.1 Χαρακτηριστικά οικοσυστημάτων
1781121/03/20224Εκφώνηση1.2.2 Μετάδοση και αντιμετώπιση των παθογόνων μικροοργανισμών, 1.3 Μηχανισμοί άμυνας του ανθρώπινου οργανισμού – Βασικές αρχές ανοσίας, 1.3.2 Μηχανισμοί ειδικής άμυνας – Ανοσία, 2.2.1 Τροφικές αλυσίδες και τροφικά πλέγματα, 2.2.2 Τροφικές πυραμίδες και τροφικά επίπεδα
1781221/03/20224Εκφώνηση1.2.1 Κατηγορίες παθογόνων μικροοργανισμών (εκτός «Πολλαπλασιασμός των ιών»), 1.2.2 Μετάδοση και αντιμετώπιση των παθογόνων μικροοργανισμών, 2.2.2 Τροφικές πυραμίδες και τροφικά επίπεδα, 2.4.4 Ρύπανση (εκτός «Ρύπανση του εδάφους» και «Ηχορύπανση»)
1781321/03/20224Εκφώνηση1.3 Μηχανισμοί άμυνας του ανθρώπινου οργανισμού – Βασικές αρχές ανοσίας, 1.3.2 Μηχανισμοί ειδικής άμυνας – Ανοσία, 3.1.1 Ταξινόμηση των οργανισμών και εξέλιξη, 3.3 Τι είναι η φυλογένεση και από πού αντλούμε σχετικά στοιχεία
1782021/03/20224Εκφώνηση1.2.1 Κατηγορίες παθογόνων μικροοργανισμών (εκτός «Πολλαπλασιασμός των ιών»), 1.2.2 Μετάδοση και αντιμετώπιση των παθογόνων μικροοργανισμών, 2.3 Βιογεωχημικοί κύκλοι, 2.3.1 Ο κύκλος του άνθρακα
1782121/03/20224Εκφώνηση1.1 Παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία του ανθρώπου, 1.3.1 Μηχανισμοί μη ειδικής άμυνας, 2. 1 Η έννοια του οικοσυστήματος, 2.1.1 Χαρακτηριστικά οικοσυστημάτων
1782221/03/20224Εκφώνηση1.3 Μηχανισμοί άμυνας του ανθρώπινου οργανισμού – Βασικές αρχές ανοσίας, 1.3.2 Μηχανισμοί ειδικής άμυνας – Ανοσία, 2.4.4 Ρύπανση (εκτός «Ρύπανση του εδάφους» και «Ηχορύπανση»)
1782321/03/20224Εκφώνηση1.2.1 Κατηγορίες παθογόνων μικροοργανισμών (εκτός «Πολλαπλασιασμός των ιών»), 1.2.2 Μετάδοση και αντιμετώπιση των παθογόνων μικροοργανισμών, 1.3.2 Μηχανισμοί ειδικής άμυνας – Ανοσία, 2.2.2 Τροφικές πυραμίδες και τροφικά επίπεδα
1782421/03/20224Εκφώνηση1.3 Μηχανισμοί άμυνας του ανθρώπινου οργανισμού – Βασικές αρχές ανοσίας, 1.3.1 Μηχανισμοί μη ειδικής άμυνας, 3.1.1 Ταξινόμηση των οργανισμών και εξέλιξη
1782621/03/20224Εκφώνηση1.3 Μηχανισμοί άμυνας του ανθρώπινου οργανισμού – Βασικές αρχές ανοσίας, 1.3.1 Μηχανισμοί μη ειδικής άμυνας, 2. 1 Η έννοια του οικοσυστήματος, 3.1.3 Η θεωρία της Φυσικής Επιλογής, 3.1.5 Η φυσική επιλογή εν δράσει
1783120/03/20224Εκφώνηση1.3 Μηχανισμοί άμυνας του ανθρώπινου οργανισμού – Βασικές αρχές ανοσίας, 1.3.1 Μηχανισμοί μη ειδικής άμυνας, 2.3 Βιογεωχημικοί κύκλοι, 2.3.1 Ο κύκλος του άνθρακα, 2.4.4 Ρύπανση (εκτός «Ρύπανση του εδάφους» και «Ηχορύπανση»)
1783320/03/20222Εκφώνηση1.3 Μηχανισμοί άμυνας του ανθρώπινου οργανισμού – Βασικές αρχές ανοσίας, 1.3.3 Προβλήματα στη δράση του ανοσοβιολογικού συστήματος, 3.1.5 Η φυσική επιλογή εν δράσει
1783821/03/20222Εκφώνηση1.3 Μηχανισμοί άμυνας του ανθρώπινου οργανισμού – Βασικές αρχές ανοσίας, 1.3.2 Μηχανισμοί ειδικής άμυνας – Ανοσία, 2.2 Ροή Ενέργειας, 2.2.1 Τροφικές αλυσίδες και τροφικά πλέγματα
1796628/03/20224Εκφώνηση1.3 Μηχανισμοί άμυνας του ανθρώπινου οργανισμού – Βασικές αρχές ανοσίας, 1.3.2 Μηχανισμοί ειδικής άμυνας – Ανοσία, 2. 1 Η έννοια του οικοσυστήματος, 2.1.1 Χαρακτηριστικά οικοσυστημάτων
1796722/03/20224Εκφώνηση1.2.1 Κατηγορίες παθογόνων μικροοργανισμών (εκτός «Πολλαπλασιασμός των ιών»), 1.2.2 Μετάδοση και αντιμετώπιση των παθογόνων μικροοργανισμών, 1.3.1 Μηχανισμοί μη ειδικής άμυνας, 2. 1 Η έννοια του οικοσυστήματος
1800421/03/20224Εκφώνηση1.2 Μικροοργανισμοί, 1.2.1 Κατηγορίες παθογόνων μικροοργανισμών (εκτός «Πολλαπλασιασμός των ιών»), 2. 1 Η έννοια του οικοσυστήματος, 2.1.1 Χαρακτηριστικά οικοσυστημάτων, 2.2.2 Τροφικές πυραμίδες και τροφικά επίπεδα, 3.1.1 Ταξινόμηση των οργανισμών και εξέλιξη
1800521/03/20224Εκφώνηση1.3.2 Μηχανισμοί ειδικής άμυνας – Ανοσία, 2. 1 Η έννοια του οικοσυστήματος, 2.4.4 Ρύπανση (εκτός «Ρύπανση του εδάφους» και «Ηχορύπανση»), 3.1 Εισαγωγή
1800621/03/20222Εκφώνηση1.3.3 Προβλήματα στη δράση του ανοσοβιολογικού συστήματος, 3.1.1 Ταξινόμηση των οργανισμών και εξέλιξη
1800821/03/20224Εκφώνηση1.3.1 Μηχανισμοί μη ειδικής άμυνας, 2. 1 Η έννοια του οικοσυστήματος, 2.1.1 Χαρακτηριστικά οικοσυστημάτων
1801121/03/20224Εκφώνηση1.5 Ουσίες που προκαλούν εθισμό, 2.4.3 Ερημοποίηση
1801221/03/20224Εκφώνηση1.2.1 Κατηγορίες παθογόνων μικροοργανισμών (εκτός «Πολλαπλασιασμός των ιών»), 2.2.1 Τροφικές αλυσίδες και τροφικά πλέγματα, 2.2.2 Τροφικές πυραμίδες και τροφικά επίπεδα
1801528/03/20224Εκφώνηση1.2.1 Κατηγορίες παθογόνων μικροοργανισμών (εκτός «Πολλαπλασιασμός των ιών»), 1.2.2 Μετάδοση και αντιμετώπιση των παθογόνων μικροοργανισμών, 1.3.1 Μηχανισμοί μη ειδικής άμυνας, 2.3.1 Ο κύκλος του άνθρακα, 2.4.4 Ρύπανση (εκτός «Ρύπανση του εδάφους» και «Ηχορύπανση»)
1802922/03/20224Εκφώνηση1.3.4 Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσολογικής Ανεπάρκειας (AIDS), 2.2 Ροή Ενέργειας, 2.2.1 Τροφικές αλυσίδες και τροφικά πλέγματα
1803022/03/20224Εκφώνηση1.3.2 Μηχανισμοί ειδικής άμυνας – Ανοσία, 2.2 Ροή Ενέργειας, 2.2.2 Τροφικές πυραμίδες και τροφικά επίπεδα
1803122/03/20224Εκφώνηση1.3.2 Μηχανισμοί ειδικής άμυνας – Ανοσία, 2.2 Ροή Ενέργειας
1806622/03/20224Εκφώνηση1.3.2 Μηχανισμοί ειδικής άμυνας – Ανοσία, 1.3.3 Προβλήματα στη δράση του ανοσοβιολογικού συστήματος, 1.5 Ουσίες που προκαλούν εθισμό
1806822/03/20222Εκφώνηση1.3.4 Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσολογικής Ανεπάρκειας (AIDS), 2.4.4 Ρύπανση (εκτός «Ρύπανση του εδάφους» και «Ηχορύπανση»)
1806923/03/20222Εκφώνηση2.4.3 Ερημοποίηση, 3.1.3 Η θεωρία της Φυσικής Επιλογής
1807023/03/20224Εκφώνηση1.3.4 Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσολογικής Ανεπάρκειας (AIDS), 2.4.4 Ρύπανση (εκτός «Ρύπανση του εδάφους» και «Ηχορύπανση»)
1807123/03/20224Εκφώνηση1.2 Μικροοργανισμοί, 1.2.2 Μετάδοση και αντιμετώπιση των παθογόνων μικροοργανισμών, 2.2 Ροή Ενέργειας, 2.2.1 Τροφικές αλυσίδες και τροφικά πλέγματα
1807223/03/20224Εκφώνηση1.2 Μικροοργανισμοί, 1.3 Μηχανισμοί άμυνας του ανθρώπινου οργανισμού – Βασικές αρχές ανοσίας, 1.3.2 Μηχανισμοί ειδικής άμυνας – Ανοσία, 2.3.2 Ο κύκλος του αζώτου
1807823/03/20224Εκφώνηση1.3 Μηχανισμοί άμυνας του ανθρώπινου οργανισμού – Βασικές αρχές ανοσίας, 1.3.1 Μηχανισμοί μη ειδικής άμυνας, 1.3.2 Μηχανισμοί ειδικής άμυνας – Ανοσία, 2.3 Βιογεωχημικοί κύκλοι, 2.3.2 Ο κύκλος του αζώτου, 2.3.3 Ο κύκλος του νερού
1813824/03/20224Εκφώνηση1.2 Μικροοργανισμοί, 2.3 Βιογεωχημικοί κύκλοι, 3.1.1 Ταξινόμηση των οργανισμών και εξέλιξη
1813924/03/20222Εκφώνηση1.3.3 Προβλήματα στη δράση του ανοσοβιολογικού συστήματος, 2.4.3 Ερημοποίηση
1814024/03/20224Εκφώνηση1.2.1 Κατηγορίες παθογόνων μικροοργανισμών (εκτός «Πολλαπλασιασμός των ιών»), 1.3.1 Μηχανισμοί μη ειδικής άμυνας, 2.4.4 Ρύπανση (εκτός «Ρύπανση του εδάφους» και «Ηχορύπανση»)
1814124/03/20224Εκφώνηση1.2.1 Κατηγορίες παθογόνων μικροοργανισμών (εκτός «Πολλαπλασιασμός των ιών»), 1.2.2 Μετάδοση και αντιμετώπιση των παθογόνων μικροοργανισμών, 2. 1 Η έννοια του οικοσυστήματος, 2.2.2 Τροφικές πυραμίδες και τροφικά επίπεδα
1814231/03/20224Εκφώνηση1.3.1 Μηχανισμοί μη ειδικής άμυνας, 1.3.2 Μηχανισμοί ειδικής άμυνας – Ανοσία, 2.2.1 Τροφικές αλυσίδες και τροφικά πλέγματα, 2.2.2 Τροφικές πυραμίδες και τροφικά επίπεδα
1814323/03/20224Εκφώνηση1.2.2 Μετάδοση και αντιμετώπιση των παθογόνων μικροοργανισμών, 2.1.1 Χαρακτηριστικά οικοσυστημάτων, 2.2.1 Τροφικές αλυσίδες και τροφικά πλέγματα, 2.2.2 Τροφικές πυραμίδες και τροφικά επίπεδα, 3.1.5 Η φυσική επιλογή εν δράσει
1814428/03/20224Εκφώνηση1.3.1 Μηχανισμοί μη ειδικής άμυνας, 2.3.2 Ο κύκλος του αζώτου
1814524/03/20222Εκφώνηση1.5 Ουσίες που προκαλούν εθισμό, 2.2 Ροή Ενέργειας
1814624/03/20222Εκφώνηση1.2.2 Μετάδοση και αντιμετώπιση των παθογόνων μικροοργανισμών, 3.1.1 Ταξινόμηση των οργανισμών και εξέλιξη
1814924/03/20224Εκφώνηση1.3.1 Μηχανισμοί μη ειδικής άμυνας, 1.3.2 Μηχανισμοί ειδικής άμυνας – Ανοσία, 2.3.1 Ο κύκλος του άνθρακα
1815124/03/20224Εκφώνηση1.2 Μικροοργανισμοί, 1.2.2 Μετάδοση και αντιμετώπιση των παθογόνων μικροοργανισμών, 2.4.4 Ρύπανση (εκτός «Ρύπανση του εδάφους» και «Ηχορύπανση»), 3.1.5 Η φυσική επιλογή εν δράσει
1815224/03/20222Εκφώνηση1.3.2 Μηχανισμοί ειδικής άμυνας – Ανοσία, 3.3 Τι είναι η φυλογένεση και από πού αντλούμε σχετικά στοιχεία
1815324/03/20224Εκφώνηση1.3.3 Προβλήματα στη δράση του ανοσοβιολογικού συστήματος, 2.1.1 Χαρακτηριστικά οικοσυστημάτων, 3.1.3 Η θεωρία της Φυσικής Επιλογής
1815424/03/20224Εκφώνηση1.5 Ουσίες που προκαλούν εθισμό, 2.3.1 Ο κύκλος του άνθρακα
1815524/03/20222Εκφώνηση1.3.1 Μηχανισμοί μη ειδικής άμυνας, 1.3.2 Μηχανισμοί ειδικής άμυνας – Ανοσία, 2.4.3 Ερημοποίηση
1815624/03/20224Εκφώνηση1.2.2 Μετάδοση και αντιμετώπιση των παθογόνων μικροοργανισμών, 3.1.3 Η θεωρία της Φυσικής Επιλογής
1815924/03/20224Εκφώνηση1.2.1 Κατηγορίες παθογόνων μικροοργανισμών (εκτός «Πολλαπλασιασμός των ιών»), 2.2.1 Τροφικές αλυσίδες και τροφικά πλέγματα, 2.2.2 Τροφικές πυραμίδες και τροφικά επίπεδα
1816125/03/20224Εκφώνηση1.2.1 Κατηγορίες παθογόνων μικροοργανισμών (εκτός «Πολλαπλασιασμός των ιών»), 1.2.2 Μετάδοση και αντιμετώπιση των παθογόνων μικροοργανισμών, 1.3 Μηχανισμοί άμυνας του ανθρώπινου οργανισμού – Βασικές αρχές ανοσίας
1816324/03/20224Εκφώνηση1.2.1 Κατηγορίες παθογόνων μικροοργανισμών (εκτός «Πολλαπλασιασμός των ιών»), 2. 1 Η έννοια του οικοσυστήματος, 2.2.1 Τροφικές αλυσίδες και τροφικά πλέγματα
1822428/03/20224Εκφώνηση1.2.1 Κατηγορίες παθογόνων μικροοργανισμών (εκτός «Πολλαπλασιασμός των ιών»), 1.2.2 Μετάδοση και αντιμετώπιση των παθογόνων μικροοργανισμών, 1.3.3 Προβλήματα στη δράση του ανοσοβιολογικού συστήματος, 1.3.4 Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσολογικής Ανεπάρκειας (AIDS), 2.4.4 Ρύπανση (εκτός «Ρύπανση του εδάφους» και «Ηχορύπανση»), 3.1.3 Η θεωρία της Φυσικής Επιλογής
1822526/03/20224Εκφώνηση1.2.2 Μετάδοση και αντιμετώπιση των παθογόνων μικροοργανισμών, 2.3.1 Ο κύκλος του άνθρακα
1822626/03/20224Εκφώνηση1.3.2 Μηχανισμοί ειδικής άμυνας – Ανοσία, 2.3.3 Ο κύκλος του νερού
1822728/03/20224Εκφώνηση1.3.4 Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσολογικής Ανεπάρκειας (AIDS), 3.1.1 Ταξινόμηση των οργανισμών και εξέλιξη
1822826/03/20224Εκφώνηση1.2.1 Κατηγορίες παθογόνων μικροοργανισμών (εκτός «Πολλαπλασιασμός των ιών»), 2.4.4 Ρύπανση (εκτός «Ρύπανση του εδάφους» και «Ηχορύπανση»)
1828026/03/20222Εκφώνηση1.5 Ουσίες που προκαλούν εθισμό, 2.4.4 Ρύπανση (εκτός «Ρύπανση του εδάφους» και «Ηχορύπανση»)
1829327/03/20224Εκφώνηση1.3.2 Μηχανισμοί ειδικής άμυνας – Ανοσία, 2.2.2 Τροφικές πυραμίδες και τροφικά επίπεδα, 2.4.4 Ρύπανση (εκτός «Ρύπανση του εδάφους» και «Ηχορύπανση»)
1829426/03/20224Εκφώνηση2.3.2 Ο κύκλος του αζώτου, 3.1.1 Ταξινόμηση των οργανισμών και εξέλιξη, 3.1.4 Μερικές χρήσιμες αποσαφηνίσεις στη θεωρία της φυσικής επιλογής
1838527/03/20222Εκφώνηση1.2.1 Κατηγορίες παθογόνων μικροοργανισμών (εκτός «Πολλαπλασιασμός των ιών»), 3.3 Τι είναι η φυλογένεση και από πού αντλούμε σχετικά στοιχεία
1838627/03/20224Εκφώνηση1.3.2 Μηχανισμοί ειδικής άμυνας – Ανοσία, 3.3 Τι είναι η φυλογένεση και από πού αντλούμε σχετικά στοιχεία, 3.4 Η εξέλιξη του ανθρώπου, 3.4.3 Τα χαρακτηριστικά των Πρωτευόντων
1838727/03/20224Εκφώνηση1.2.2 Μετάδοση και αντιμετώπιση των παθογόνων μικροοργανισμών, 1.3 Μηχανισμοί άμυνας του ανθρώπινου οργανισμού – Βασικές αρχές ανοσίας, 2.4.4 Ρύπανση (εκτός «Ρύπανση του εδάφους» και «Ηχορύπανση»)
1838827/03/20224Εκφώνηση1.3.3 Προβλήματα στη δράση του ανοσοβιολογικού συστήματος, 3.4 Η εξέλιξη του ανθρώπου
1869429/03/20222Εκφώνηση1.3 Μηχανισμοί άμυνας του ανθρώπινου οργανισμού – Βασικές αρχές ανοσίας, 1.3.2 Μηχανισμοί ειδικής άμυνας – Ανοσία, 3.4.6 Οι πρώτοι άνθρωποι
1874631/03/20222Εκφώνηση1.3.2 Μηχανισμοί ειδικής άμυνας – Ανοσία, 3.4 Η εξέλιξη του ανθρώπου, 3.4.1 Το γενεαλογικό μας δέντρο
1874731/03/20222Εκφώνηση1.2.1 Κατηγορίες παθογόνων μικροοργανισμών (εκτός «Πολλαπλασιασμός των ιών»), 3.4.6 Οι πρώτοι άνθρωποι
Χειμερινά Τμήματα