Χημικοί Μηχανικοί στο Πολυτεχνείο Κρήτης - Σύγχρονη Τομή Δροσιάς

Χημικοί Μηχανικοί στο Πολυτεχνείο Κρήτης

Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής. Ποιοι εξαιρούνται
05/06/2021
Οδηγίες για τις πρακτικές δοκιμασίες των ΤΕΦΑΑ
08/06/2021

Χημικοί Μηχανικοί στο Πολυτεχνείο Κρήτης

Σύμφωνα με απόφαση που υπέγραψε ο Υφυπουργός Παιδείας το τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης μετονομάζεται σε Τμήμα Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος. Θα έχει δηλαδή δύο κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου:
α. Χημικών Μηχανικών και
β. Μηχανικών Περιβάλλοντος.

Αυτό σημαίνει ότι οι υποψήφιοι θα εισάγονται στο τμήμα και κάποια στιγμή που δεν έχει αποφασιστεί ακόμη θα επιλέγουν μία από τις δύο κατευθύνσεις.

Το Πτυχίο τους θα είναι

α) Δίπλωμα του Τμήματος Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος με κατεύθυνση Προχωρημένου Εξαμήνου, Χημικών Μηχανικών,

ή

β) Δίπλωμα του Τμήματος Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος με Κατεύθυνση Προχωρημένου, Μηχανικών Περιβάλλοντος.

Οι ήδη φοιτούντες στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος κατατάσσονται μόνο στην Κατεύθυνση Προχωρημένου Εξαμήνου Μηχανικών Περιβάλλοντος του Τμήματος Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος.

Μετονομασία Τμήματος

Το Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, μετονομάζεται σε Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών -Μηχανικών Γεωπληροφορικής, χωρίς μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου

Δες την Απόφαση

Χειμερινά Τμήματα