Χειμερινά Προγράμματα Σπουδών - Σύγχρονη Τομή Δροσιάς

Χειμερινά Προγράμματα Σπουδών

Γ΄Λυκείου

Ανθρωπιστικών
Σπουδών

Γ_Λυκείου_Ανθρωπιστικές

Γ΄Λυκείου

Θετικών
Σπουδών

Γ_Λυκείου_Θετικών

Γ΄Λυκείου

Σπουδών
Υγείας

Γ_Λυκείου_Υγείας

Γ΄Λυκείου

Οικονομικών Σπουδών & Πληροφορικής

Γ_Λυκείου_Οικονομικών

Β΄Λυκείου

Ανθρωπιστικών
Σπουδών

Β_Λυκείου_Ανθρωπιστικές

Β΄Λυκείου

Θετικών
Σπουδών

Β_Λυκείου_Θετικών

Β΄Λυκείου

Σπουδών
Υγείας

Β_Λυκείου_Υγείας

Β΄Λυκείου

Οικονομικών Σπουδών & Πληροφορικής

Β_Λυκείου_Οικονομικών

Α΄Λυκείου

Γυμνάσιο

ΕΠΑΛ

(αποκλειστικά τμήματα)

 • Ο μαθητής μπορεί να επιλέξει ελεύθερα όσα και όποια μαθήματα επιθυμεί.
 • Σε περίπτωση επιλογής όλων των μαθημάτων πραγματοποιείται έκπτωση.
 • Τα δίδακτρα  καταβάλλονται την 1η εβδομάδα των μαθημάτων.
 • Η εγγραφή είναι 50€ και περιλαμβάνει τα συγγράμματα των καθηγητών, την συμμετοχή στα εβδομαδιαία διαγωνίσματα και στα διαγωνίσματα προσομοίωσης πανελλαδικών, τα σεμινάρια επαγγελματικού προσανατολισμού.
 • Βιντεομαθήματα σε επιλεγμένες ενότητες που ταλαιπωρούν τους μαθητές για καλύτερη εμπέδωση.
 • Βιβλιοθήκη – χώρος μελέτης, που βοηθάει τα παιδιά να μελετήσουν συγκροτημένα και χωρίς να αποσπώνται, τα μαθήματά τους.
 • Πλήρης υποστήριξη Online-Διαδικτυακών μαθημάτων με άριστα αποτελέσματα.
 • Διαδικτυακή πλατφόρμα edu4schools, μαθησιακής υποστήριξης: έλεγχος απουσιών, καθήκοντα (homework) μαθητών, ημερομηνίες διαγωνισμάτων, πρόσβαση στις σημειώσεις καθηγητών, online τεστ.

Χειμερινό Πρόγραμμα Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ Ανθρωπιστικών Σπουδών

Μαθήματα Ώρες Εβδομάδας
Αρχαία 5 ώρες
Ιστορία 3 ώρες
Λατινικά 3 ώρες
Έκθεση – Λογοτεχνία 3 ώρες
 • Ο μαθητής μπορεί να επιλέξει ελεύθερα όσα και όποια μαθήματα επιθυμεί.
 • Σε περίπτωση επιλογής όλων των μαθημάτων πραγματοποιείται έκπτωση.
 • Τα δίδακτρα  καταβάλλονται την 1η εβδομάδα των μαθημάτων.
 • Η εγγραφή είναι 50€ και περιλαμβάνει τα συγγράμματα των καθηγητών, την συμμετοχή στα εβδομαδιαία διαγωνίσματα και στα διαγωνίσματα προσομοίωσης πανελλαδικών, τα σεμινάρια επαγγελματικού προσανατολισμού.
 • Βιντεομαθήματα σε επιλεγμένες ενότητες που ταλαιπωρούν τους μαθητές για καλύτερη εμπέδωση.
 • Βιβλιοθήκη – χώρος μελέτης, που βοηθάει τα παιδιά να μελετήσουν συγκροτημένα και χωρίς να αποσπώνται, τα μαθήματά τους.
 • Πλήρης υποστήριξη Online-Διαδικτυακών μαθημάτων με άριστα αποτελέσματα.
 • Διαδικτυακή πλατφόρμα edu4schools, μαθησιακής υποστήριξης: έλεγχος απουσιών, καθήκοντα (homework) μαθητών, ημερομηνίες διαγωνισμάτων, πρόσβαση στις σημειώσεις καθηγητών, online τεστ.

Χειμερινό Πρόγραμμα Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ Θετικών Σπουδών

Μαθήματα Ώρες Εβδομάδας
Μαθηματικά 5 ώρες
Φυσική 4 ώρες
Χημεία 4 ώρες
Έκθεση – Λογοτεχνία 3 ώρες
 • Ο μαθητής μπορεί να επιλέξει ελεύθερα όσα και όποια μαθήματα επιθυμεί.
 • Σε περίπτωση επιλογής όλων των μαθημάτων πραγματοποιείται έκπτωση.
 • Τα δίδακτρα  καταβάλλονται την 1η εβδομάδα των μαθημάτων.
 • Η εγγραφή είναι 50€ και περιλαμβάνει τα συγγράμματα των καθηγητών, την συμμετοχή στα εβδομαδιαία διαγωνίσματα και στα διαγωνίσματα προσομοίωσης πανελλαδικών, τα σεμινάρια επαγγελματικού προσανατολισμού.
 • Βιντεομαθήματα σε επιλεγμένες ενότητες που ταλαιπωρούν τους μαθητές για καλύτερη εμπέδωση.
 • Βιβλιοθήκη – χώρος μελέτης, που βοηθάει τα παιδιά να μελετήσουν συγκροτημένα και χωρίς να αποσπώνται, τα μαθήματά τους.
 • Πλήρης υποστήριξη Online-Διαδικτυακών μαθημάτων με άριστα αποτελέσματα.
 • Διαδικτυακή πλατφόρμα edu4schools, μαθησιακής υποστήριξης: έλεγχος απουσιών, καθήκοντα (homework) μαθητών, ημερομηνίες διαγωνισμάτων, πρόσβαση στις σημειώσεις καθηγητών, online τεστ.

Χειμερινό Πρόγραμμα Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ Σπουδών Υγείας

Μαθήματα Ώρες Εβδομάδας
Φυσική 4 ώρες
Χημεία 4 ώρες
Βιολογία 3 ώρες
Έκθεση – Λογοτεχνία 3 ώρες
 • Ο μαθητής μπορεί να επιλέξει ελεύθερα όσα και όποια μαθήματα επιθυμεί.
 • Σε περίπτωση επιλογής όλων των μαθημάτων πραγματοποιείται έκπτωση.
 • Τα δίδακτρα  καταβάλλονται την 1η εβδομάδα των μαθημάτων.
 • Η εγγραφή είναι 50€ και περιλαμβάνει τα συγγράμματα των καθηγητών, την συμμετοχή στα εβδομαδιαία διαγωνίσματα και στα διαγωνίσματα προσομοίωσης πανελλαδικών, τα σεμινάρια επαγγελματικού προσανατολισμού.
 • Βιντεομαθήματα σε επιλεγμένες ενότητες που ταλαιπωρούν τους μαθητές για καλύτερη εμπέδωση.
 • Βιβλιοθήκη – χώρος μελέτης, που βοηθάει τα παιδιά να μελετήσουν συγκροτημένα και χωρίς να αποσπώνται, τα μαθήματά τους.
 • Πλήρης υποστήριξη Online-Διαδικτυακών μαθημάτων με άριστα αποτελέσματα.
 • Διαδικτυακή πλατφόρμα edu4schools, μαθησιακής υποστήριξης: έλεγχος απουσιών, καθήκοντα (homework) μαθητών, ημερομηνίες διαγωνισμάτων, πρόσβαση στις σημειώσεις καθηγητών, online τεστ.

Χειμερινό Πρόγραμμα Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ Οικονομικών Σπουδών & Πληροφορικής

Μαθήματα Ώρες Εβδομάδας
Μαθηματικά 5 ώρες
Α.Ε.Π.Π 3 ώρες
Α.Ο.Θ. 3 ώρες
Έκθεση – Λογοτεχνία 3 ώρες
 • Ο μαθητής μπορεί να επιλέξει ελεύθερα όσα και όποια μαθήματα επιθυμεί.
 • Σε περίπτωση επιλογής όλων των μαθημάτων πραγματοποιείται έκπτωση.
 • Τα δίδακτρα  καταβάλλονται την 1η εβδομάδα των μαθημάτων.
 • Η εγγραφή είναι 50€ και περιλαμβάνει τα συγγράμματα των καθηγητών, την συμμετοχή στα εβδομαδιαία διαγωνίσματα και στα διαγωνίσματα προσομοίωσης πανελλαδικών, τα σεμινάρια επαγγελματικού προσανατολισμού.
 • Βιντεομαθήματα σε επιλεγμένες ενότητες που ταλαιπωρούν τους μαθητές για καλύτερη εμπέδωση.
 • Βιβλιοθήκη – χώρος μελέτης, που βοηθάει τα παιδιά να μελετήσουν συγκροτημένα και χωρίς να αποσπώνται, τα μαθήματά τους.
 • Πλήρης υποστήριξη Online-Διαδικτυακών μαθημάτων με άριστα αποτελέσματα.
 • Διαδικτυακή πλατφόρμα edu4schools, μαθησιακής υποστήριξης: έλεγχος απουσιών, καθήκοντα (homework) μαθητών, ημερομηνίες διαγωνισμάτων, πρόσβαση στις σημειώσεις καθηγητών, online τεστ.

Χειμερινό Πρόγραμμα Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ Ανθρωπιστικών Σπουδών

Μαθήματα Ώρες Εβδομάδας
Αρχαία 4 ώρες
Ιστορία 2 ώρες
Λατινικά 2 ώρες
Έκθεση – Λογοτεχνία 3 ώρες
 • Ο μαθητής μπορεί να επιλέξει ελεύθερα όσα και όποια μαθήματα επιθυμεί.
 • Σε περίπτωση επιλογής όλων των μαθημάτων πραγματοποιείται έκπτωση.
 • Τα δίδακτρα  καταβάλλονται την 1η εβδομάδα των μαθημάτων.
 • Η εγγραφή είναι 50€ και περιλαμβάνει τα συγγράμματα των καθηγητών, την συμμετοχή στα εβδομαδιαία διαγωνίσματα και στα διαγωνίσματα προσομοίωσης πανελλαδικών, τα σεμινάρια επαγγελματικού προσανατολισμού.
 • Βιντεομαθήματα σε επιλεγμένες ενότητες που ταλαιπωρούν τους μαθητές για καλύτερη εμπέδωση.
 • Βιβλιοθήκη – χώρος μελέτης, που βοηθάει τα παιδιά να μελετήσουν συγκροτημένα και χωρίς να αποσπώνται, τα μαθήματά τους.
 • Πλήρης υποστήριξη Online-Διαδικτυακών μαθημάτων με άριστα αποτελέσματα.
 • Διαδικτυακή πλατφόρμα edu4schools, μαθησιακής υποστήριξης: έλεγχος απουσιών, καθήκοντα (homework) μαθητών, ημερομηνίες διαγωνισμάτων, πρόσβαση στις σημειώσεις καθηγητών, online τεστ.

Χειμερινό Πρόγραμμα Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ Θετικών Σπουδών

Μαθήματα Ώρες Εβδομάδας
Μαθηματικά 5 ώρες
Φυσική 4 ώρες
Χημεία 2 ώρες
Έκθεση – Λογοτεχνία 3 ώρες
 • Ο μαθητής μπορεί να επιλέξει ελεύθερα όσα και όποια μαθήματα επιθυμεί.
 • Σε περίπτωση επιλογής όλων των μαθημάτων πραγματοποιείται έκπτωση.
 • Τα δίδακτρα  καταβάλλονται την 1η εβδομάδα των μαθημάτων.
 • Η εγγραφή είναι 50€ και περιλαμβάνει τα συγγράμματα των καθηγητών, την συμμετοχή στα εβδομαδιαία διαγωνίσματα και στα διαγωνίσματα προσομοίωσης πανελλαδικών, τα σεμινάρια επαγγελματικού προσανατολισμού.
 • Βιντεομαθήματα σε επιλεγμένες ενότητες που ταλαιπωρούν τους μαθητές για καλύτερη εμπέδωση.
 • Βιβλιοθήκη – χώρος μελέτης, που βοηθάει τα παιδιά να μελετήσουν συγκροτημένα και χωρίς να αποσπώνται, τα μαθήματά τους.
 • Πλήρης υποστήριξη Online-Διαδικτυακών μαθημάτων με άριστα αποτελέσματα.
 • Διαδικτυακή πλατφόρμα edu4schools, μαθησιακής υποστήριξης: έλεγχος απουσιών, καθήκοντα (homework) μαθητών, ημερομηνίες διαγωνισμάτων, πρόσβαση στις σημειώσεις καθηγητών, online τεστ.

Χειμερινό Πρόγραμμα Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ Σπουδών Υγείας

Μαθήματα Ώρες Εβδομάδας
Φυσική 4 ώρες
Χημεία 2 ώρες
Βιολογία 2 ώρες
Έκθεση – Λογοτεχνία 3 ώρες
 • Ο μαθητής μπορεί να επιλέξει ελεύθερα όσα και όποια μαθήματα επιθυμεί.
 • Σε περίπτωση επιλογής όλων των μαθημάτων πραγματοποιείται έκπτωση.
 • Τα δίδακτρα  καταβάλλονται την 1η εβδομάδα των μαθημάτων.
 • Η εγγραφή είναι 50€ και περιλαμβάνει τα συγγράμματα των καθηγητών, την συμμετοχή στα εβδομαδιαία διαγωνίσματα και στα διαγωνίσματα προσομοίωσης πανελλαδικών, τα σεμινάρια επαγγελματικού προσανατολισμού.
 • Βιντεομαθήματα σε επιλεγμένες ενότητες που ταλαιπωρούν τους μαθητές για καλύτερη εμπέδωση.
 • Βιβλιοθήκη – χώρος μελέτης, που βοηθάει τα παιδιά να μελετήσουν συγκροτημένα και χωρίς να αποσπώνται, τα μαθήματά τους.
 • Πλήρης υποστήριξη Online-Διαδικτυακών μαθημάτων με άριστα αποτελέσματα.
 • Διαδικτυακή πλατφόρμα edu4schools, μαθησιακής υποστήριξης: έλεγχος απουσιών, καθήκοντα (homework) μαθητών, ημερομηνίες διαγωνισμάτων, πρόσβαση στις σημειώσεις καθηγητών, online τεστ.

Χειμερινό Πρόγραμμα Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ Οικονομικών Σπουδών & Πληροφορικής

Μαθήματα Ώρες Εβδομάδας
Μαθηματικά 5 ώρες
Α.Ε.Π.Π. 2 ώρες
Α.Ο.Θ. 2 ώρες
Έκθεση – Λογοτεχνία 3 ώρες
 • Ο μαθητής μπορεί να επιλέξει ελεύθερα όσα και όποια μαθήματα επιθυμεί.
 • Σε περίπτωση επιλογής όλων των μαθημάτων πραγματοποιείται έκπτωση.
 • Τα δίδακτρα  καταβάλλονται την 1η εβδομάδα των μαθημάτων.
 • Η εγγραφή είναι 50€ και περιλαμβάνει τα συγγράμματα των καθηγητών, την συμμετοχή στα εβδομαδιαία διαγωνίσματα και στα διαγωνίσματα προσομοίωσης πανελλαδικών, τα σεμινάρια επαγγελματικού προσανατολισμού.
 • Βιντεομαθήματα σε επιλεγμένες ενότητες που ταλαιπωρούν τους μαθητές για καλύτερη εμπέδωση.
 • Βιβλιοθήκη – χώρος μελέτης, που βοηθάει τα παιδιά να μελετήσουν συγκροτημένα και χωρίς να αποσπώνται, τα μαθήματά τους.
 • Πλήρης υποστήριξη Online-Διαδικτυακών μαθημάτων με άριστα αποτελέσματα.
 • Διαδικτυακή πλατφόρμα edu4schools, μαθησιακής υποστήριξης: έλεγχος απουσιών, καθήκοντα (homework) μαθητών, ημερομηνίες διαγωνισμάτων, πρόσβαση στις σημειώσεις καθηγητών, online τεστ.

Χειμερινό Πρόγραμμα Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ

Μαθήματα Ώρες Εβδομάδας
Άλγεβρα-Γεωμετρία 3 ώρες
Έκθεση – Λογοτεχνία 2 ώρες
Φυσική 2 ώρες
Χημεία 2 ώρες
Αρχαία 2 ώρες
 • Ο μαθητής μπορεί να επιλέξει ελεύθερα όσα και όποια μαθήματα επιθυμεί.
 • Σε περίπτωση επιλογής όλων των μαθημάτων πραγματοποιείται έκπτωση.
 • Τα δίδακτρα  καταβάλλονται την 1η εβδομάδα των μαθημάτων.
 • Η εγγραφή είναι 50€ και περιλαμβάνει τα συγγράμματα των καθηγητών, την συμμετοχή στα εβδομαδιαία διαγωνίσματα και στα διαγωνίσματα προσομοίωσης πανελλαδικών, τα σεμινάρια επαγγελματικού προσανατολισμού.
 • Βιντεομαθήματα σε επιλεγμένες ενότητες που ταλαιπωρούν τους μαθητές για καλύτερη εμπέδωση.
 • Βιβλιοθήκη – χώρος μελέτης, που βοηθάει τα παιδιά να μελετήσουν συγκροτημένα και χωρίς να αποσπώνται, τα μαθήματά τους.
 • Πλήρης υποστήριξη Online-Διαδικτυακών μαθημάτων με άριστα αποτελέσματα.
 • Διαδικτυακή πλατφόρμα edu4schools, μαθησιακής υποστήριξης: έλεγχος απουσιών, καθήκοντα (homework) μαθητών, ημερομηνίες διαγωνισμάτων, πρόσβαση στις σημειώσεις καθηγητών, online τεστ.

Χειμερινό Πρόγραμμα ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Μαθήματα Ώρες Εβδομάδας
Μαθηματικά 3 ώρες
Έκθεση – Λογοτεχνία 2 ώρες
Φυσική 2 ώρες
Χημεία 1 ώρες
Αρχαία 2 ώρες
 • Ο μαθητής μπορεί να επιλέξει ελεύθερα όσα και όποια μαθήματα επιθυμεί.
 • Σε περίπτωση επιλογής όλων των μαθημάτων πραγματοποιείται έκπτωση.
 • Τα δίδακτρα  καταβάλλονται την 1η εβδομάδα των μαθημάτων.
 • Η εγγραφή είναι 50€ και περιλαμβάνει τα συγγράμματα των καθηγητών, την συμμετοχή στα εβδομαδιαία διαγωνίσματα και στα διαγωνίσματα προσομοίωσης πανελλαδικών, τα σεμινάρια επαγγελματικού προσανατολισμού.
 • Βιντεομαθήματα σε επιλεγμένες ενότητες που ταλαιπωρούν τους μαθητές για καλύτερη εμπέδωση.
 • Βιβλιοθήκη – χώρος μελέτης, που βοηθάει τα παιδιά να μελετήσουν συγκροτημένα και χωρίς να αποσπώνται, τα μαθήματά τους.
 • Πλήρης υποστήριξη Online-Διαδικτυακών μαθημάτων με άριστα αποτελέσματα.
 • Διαδικτυακή πλατφόρμα edu4schools, μαθησιακής υποστήριξης: έλεγχος απουσιών, καθήκοντα (homework) μαθητών, ημερομηνίες διαγωνισμάτων, πρόσβαση στις σημειώσεις καθηγητών, online τεστ.

ΕΠΑΛ (αποκλειστικά τμήματα)

Γ’ Λυκείου Ώρες Εβδομάδας
Μαθηματικά 4 ώρες
Έκθεση – Λογοτεχνία 2 ώρες
Ειδικότητα Ι 2 ώρες
Ειδικότητα ΙΙ 4 ώρες

 

Β’ Λυκείου Ώρες Εβδομάδας
Μαθηματικά 2 ώρες
Έκθεση – Λογοτεχνία 2 ώρες
 • Ο μαθητής μπορεί να επιλέξει ελεύθερα όσα και όποια μαθήματα επιθυμεί.
 • Σε περίπτωση επιλογής όλων των μαθημάτων πραγματοποιείται έκπτωση.
 • Τα δίδακτρα  καταβάλλονται την 1η εβδομάδα των μαθημάτων.
 • Η εγγραφή είναι 50€ και περιλαμβάνει τα συγγράμματα των καθηγητών, την συμμετοχή στα εβδομαδιαία διαγωνίσματα και στα διαγωνίσματα προσομοίωσης πανελλαδικών, τα σεμινάρια επαγγελματικού προσανατολισμού.
 • Βιντεομαθήματα σε επιλεγμένες ενότητες που ταλαιπωρούν τους μαθητές για καλύτερη εμπέδωση.
 • Βιβλιοθήκη – χώρος μελέτης, που βοηθάει τα παιδιά να μελετήσουν συγκροτημένα και χωρίς να αποσπώνται, τα μαθήματά τους.
 • Πλήρης υποστήριξη Online-Διαδικτυακών μαθημάτων με άριστα αποτελέσματα.
 • Διαδικτυακή πλατφόρμα edu4schools, μαθησιακής υποστήριξης: έλεγχος απουσιών, καθήκοντα (homework) μαθητών, ημερομηνίες διαγωνισμάτων, πρόσβαση στις σημειώσεις καθηγητών, online τεστ.
Θερινά Τμήματα