Τράπεζα Θεμάτων ΓΕΛ Β' Τάξη Φυσική Προσανατολισμού - Σύγχρονη Τομή Δροσιάς

Β' Τάξη Φυσική Προσανατολισμού

Γενικό Λύκειο

#ΔημοσίευσηΘέμαΑρχείοΎλη
1588523/02/20222Εκφώνηση5.12 Το βαρυτικό πεδίο, 3.5 Τα πρώτα σημαντικά αποτελέσματα
1588923/02/20222Εκφώνηση5.12 Το βαρυτικό πεδίο, 4.9 Εφαρμογή του πρώτου θερμοδυναμικού νόμου σε ειδικές περιπτώσεις
1589123/02/20222Εκφώνηση2.5 Η αρχή διατήρησης της ορμής, 2.6 Μεγέθη που δε διατηρούνται στην κρούση, 4.11 Θερμικές μηχανές
1589323/02/20224Εκφώνηση5.12 Το βαρυτικό πεδίο, 5.13 Το βαρυτικό πεδίο της Γης, 5.14 Ταχύτητα διαφυγής-Μαύρες τρύπες
1589423/02/20224Εκφώνηση5.12 Το βαρυτικό πεδίο, 5.13 Το βαρυτικό πεδίο της Γης, 5.14 Ταχύτητα διαφυγής-Μαύρες τρύπες
1589523/02/20224Εκφώνηση2.5 Η αρχή διατήρησης της ορμής, 5.6 Δυναμική ενέργεια πολλών σημειακών φορτίων
1589619/03/20224Εκφώνηση2.5 Η αρχή διατήρησης της ορμής, 5.6 Δυναμική ενέργεια πολλών σημειακών φορτίων
1589723/02/20224Εκφώνηση5.6 Δυναμική ενέργεια πολλών σημειακών φορτίων
1597728/02/20222Εκφώνηση5.12 Το βαρυτικό πεδίο, 5.13 Το βαρυτικό πεδίο της Γης
1599726/02/20222Εκφώνηση2.5 Η αρχή διατήρησης της ορμής, 4.11 Θερμικές μηχανές
1599826/02/20222Εκφώνηση5.12 Το βαρυτικό πεδίο, 4.13 Η μηχανή του Carnot
1603627/02/20222Εκφώνηση5.6 Δυναμική ενέργεια πολλών σημειακών φορτίων, 5.7 Σχέση έντασης-διαφοράς δυναμικού στο ομογενές ηλεκτροστατικό πεδίο
1603728/02/20222Εκφώνηση2.5 Η αρχή διατήρησης της ορμής, 2.6 Μεγέθη που δε διατηρούνται στην κρούση
1603827/02/20222Εκφώνηση3.2 Νόμοι αερίων, 3.3 Καταστατική εξίσωση των ιδανικών αερίων, 3.4 Κινητική θεωρία
1603928/02/20222Εκφώνηση1.1 Οριζόντια βολή, 1.2 Ομαλή κυκλική κίνηση
1604027/02/20224Εκφώνηση2.4 Η δύναμη και η μεταβολή της ορμής
1604128/02/20224Εκφώνηση1.2 Ομαλή κυκλική κίνηση, 2.4 Η δύναμη και η μεταβολή της ορμής, 2.5 Η αρχή διατήρησης της ορμής, 2.6 Μεγέθη που δε διατηρούνται στην κρούση
1604228/02/20224Εκφώνηση2.4 Η δύναμη και η μεταβολή της ορμής, 2.5 Η αρχή διατήρησης της ορμής, 2.6 Μεγέθη που δε διατηρούνται στην κρούση
1604328/02/20224Εκφώνηση1.1 Οριζόντια βολή, 2.5 Η αρχή διατήρησης της ορμής, 2.6 Μεγέθη που δε διατηρούνται στην κρούση
1604428/02/20224Εκφώνηση1.1 Οριζόντια βολή, 2.5 Η αρχή διατήρησης της ορμής
1604527/02/20222Εκφώνηση2.4 Η δύναμη και η μεταβολή της ορμής, 3.2 Νόμοι αερίων
1604627/02/20222Εκφώνηση2.5 Η αρχή διατήρησης της ορμής, 3.2 Νόμοι αερίων
1604727/02/20222Εκφώνηση5.7 Σχέση έντασης-διαφοράς δυναμικού στο ομογενές ηλεκτροστατικό πεδίο, 4.13 Η μηχανή του Carnot
1604827/02/20222Εκφώνηση5.7 Σχέση έντασης-διαφοράς δυναμικού στο ομογενές ηλεκτροστατικό πεδίο, 4.11 Θερμικές μηχανές
1604927/02/20222Εκφώνηση1.1 Οριζόντια βολή, 2.4 Η δύναμη και η μεταβολή της ορμής
1605027/02/20224Εκφώνηση2.5 Η αρχή διατήρησης της ορμής
1605103/03/20224Εκφώνηση2.5 Η αρχή διατήρησης της ορμής, 2.6 Μεγέθη που δε διατηρούνται στην κρούση
1605203/03/20224Εκφώνηση1.1 Οριζόντια βολή, 2.5 Η αρχή διατήρησης της ορμής
1605327/02/20224Εκφώνηση1.1 Οριζόντια βολή, 1.2 Ομαλή κυκλική κίνηση
1605403/03/20224Εκφώνηση1.2 Ομαλή κυκλική κίνηση, 2.5 Η αρχή διατήρησης της ορμής, 2.6 Μεγέθη που δε διατηρούνται στην κρούση
1606327/02/20222Εκφώνηση2.4 Η δύναμη και η μεταβολή της ορμής, 2.5 Η αρχή διατήρησης της ορμής, 4.9 Εφαρμογή του πρώτου θερμοδυναμικού νόμου σε ειδικές περιπτώσεις
1606428/02/20222Εκφώνηση2.5 Η αρχή διατήρησης της ορμής
1606527/02/20222Εκφώνηση1.2 Ομαλή κυκλική κίνηση, 4.11 Θερμικές μηχανές, 4.13 Η μηχανή του Carnot
1606628/02/20222Εκφώνηση2.5 Η αρχή διατήρησης της ορμής, 2.6 Μεγέθη που δε διατηρούνται στην κρούση
1606928/02/20222Εκφώνηση2.5 Η αρχή διατήρησης της ορμής, 5.13 Το βαρυτικό πεδίο της Γης, 5.14 Ταχύτητα διαφυγής-Μαύρες τρύπες
1607028/02/20222Εκφώνηση2.5 Η αρχή διατήρησης της ορμής, 5.12 Το βαρυτικό πεδίο
1607128/02/20222Εκφώνηση5.13 Το βαρυτικό πεδίο της Γης, 5.14 Ταχύτητα διαφυγής-Μαύρες τρύπες, 3.3 Καταστατική εξίσωση των ιδανικών αερίων, 3.5 Τα πρώτα σημαντικά αποτελέσματα
1607228/02/20224Εκφώνηση2.2 Το φαινόμενο της κρούσης, 2.4 Η δύναμη και η μεταβολή της ορμής, 2.5 Η αρχή διατήρησης της ορμής, 2.6 Μεγέθη που δε διατηρούνται στην κρούση
1607328/02/20224Εκφώνηση2.2 Το φαινόμενο της κρούσης, 2.4 Η δύναμη και η μεταβολή της ορμής, 2.5 Η αρχή διατήρησης της ορμής, 2.6 Μεγέθη που δε διατηρούνται στην κρούση
1607428/02/20224Εκφώνηση1.2 Ομαλή κυκλική κίνηση, 1.3 Κεντρομόλος δύναμη, 5.12 Το βαρυτικό πεδίο, 5.13 Το βαρυτικό πεδίο της Γης, 5.14 Ταχύτητα διαφυγής-Μαύρες τρύπες
1607628/02/20224Εκφώνηση2.2 Το φαινόμενο της κρούσης, 2.4 Η δύναμη και η μεταβολή της ορμής, 2.5 Η αρχή διατήρησης της ορμής, 5.13 Το βαρυτικό πεδίο της Γης
1607728/02/20224Εκφώνηση2.4 Η δύναμη και η μεταβολή της ορμής, 5.12 Το βαρυτικό πεδίο, 5.14 Ταχύτητα διαφυγής-Μαύρες τρύπες
1608326/02/20222Εκφώνηση1.2 Ομαλή κυκλική κίνηση, 1.3 Κεντρομόλος δύναμη, 5.13 Το βαρυτικό πεδίο της Γης
1608526/02/20222Εκφώνηση1.1 Οριζόντια βολή, 1.2 Ομαλή κυκλική κίνηση
1609126/02/20224Εκφώνηση1.2 Ομαλή κυκλική κίνηση, 1.3 Κεντρομόλος δύναμη, 2.5 Η αρχή διατήρησης της ορμής, 5.13 Το βαρυτικό πεδίο της Γης
1609228/02/20224Εκφώνηση1.3 Κεντρομόλος δύναμη, 2.5 Η αρχή διατήρησης της ορμής, 5.12 Το βαρυτικό πεδίο, 5.13 Το βαρυτικό πεδίο της Γης, 5.14 Ταχύτητα διαφυγής-Μαύρες τρύπες
1609328/02/20224Εκφώνηση2.3 Η έννοια της ορμής, 2.4 Η δύναμη και η μεταβολή της ορμής
1609628/02/20222Εκφώνηση5.12 Το βαρυτικό πεδίο, 5.13 Το βαρυτικό πεδίο της Γης, 4.11 Θερμικές μηχανές
1609828/02/20222Εκφώνηση1.1 Οριζόντια βολή, 1.3 Κεντρομόλος δύναμη, 5.12 Το βαρυτικό πεδίο, 5.13 Το βαρυτικό πεδίο της Γης
1610302/03/20222Εκφώνηση2.5 Η αρχή διατήρησης της ορμής, 5.12 Το βαρυτικό πεδίο, 5.13 Το βαρυτικό πεδίο της Γης
1610402/03/20222Εκφώνηση1.2 Ομαλή κυκλική κίνηση, 1.3 Κεντρομόλος δύναμη, 3.2 Νόμοι αερίων
1610502/03/20222Εκφώνηση2.1 Η έννοια του συστήματος. Εσωτερικές και εξωτερικές δυνάμεις, 4.12 Δεύτερος θερμοδυναμικός νόμος, 4.13 Η μηχανή του Carnot
1610602/03/20222Εκφώνηση5.7 Σχέση έντασης-διαφοράς δυναμικού στο ομογενές ηλεκτροστατικό πεδίο, 5.8 Κινήσεις φορτισμένων σωματιδίων σε ομογενές ηλεκτροστατικό πεδίο, 4.11 Θερμικές μηχανές, 4.12 Δεύτερος θερμοδυναμικός νόμος
1610702/03/20222Εκφώνηση2.5 Η αρχή διατήρησης της ορμής, 2.6 Μεγέθη που δε διατηρούνται στην κρούση, 4.6 Θερμότητα, 4.7 Εσωτερική ενέργεια, 4.8 Πρώτος θερμοδυναμικός νόμος, 4.9 Εφαρμογή του πρώτου θερμοδυναμικού νόμου σε ειδικές περιπτώσεις
1610803/03/20224Εκφώνηση5.7 Σχέση έντασης-διαφοράς δυναμικού στο ομογενές ηλεκτροστατικό πεδίο, 5.8 Κινήσεις φορτισμένων σωματιδίων σε ομογενές ηλεκτροστατικό πεδίο
1610902/03/20224Εκφώνηση2.5 Η αρχή διατήρησης της ορμής, 5.6 Δυναμική ενέργεια πολλών σημειακών φορτίων, 5.7 Σχέση έντασης-διαφοράς δυναμικού στο ομογενές ηλεκτροστατικό πεδίο, 5.8 Κινήσεις φορτισμένων σωματιδίων σε ομογενές ηλεκτροστατικό πεδίο
1611002/03/20224Εκφώνηση1.1 Οριζόντια βολή, 1.2 Ομαλή κυκλική κίνηση
1611102/03/20224Εκφώνηση2.4 Η δύναμη και η μεταβολή της ορμής, 2.5 Η αρχή διατήρησης της ορμής, 2.6 Μεγέθη που δε διατηρούνται στην κρούση
1611203/03/20224Εκφώνηση1.2 Ομαλή κυκλική κίνηση, 1.3 Κεντρομόλος δύναμη, 5.12 Το βαρυτικό πεδίο, 5.13 Το βαρυτικό πεδίο της Γης
1611528/02/20222Εκφώνηση1.2 Ομαλή κυκλική κίνηση, 5.8 Κινήσεις φορτισμένων σωματιδίων σε ομογενές ηλεκτροστατικό πεδίο
1611628/02/20222Εκφώνηση2.4 Η δύναμη και η μεταβολή της ορμής, 2.5 Η αρχή διατήρησης της ορμής, 5.12 Το βαρυτικό πεδίο, 5.14 Ταχύτητα διαφυγής-Μαύρες τρύπες
1611728/02/20222Εκφώνηση5.7 Σχέση έντασης-διαφοράς δυναμικού στο ομογενές ηλεκτροστατικό πεδίο, 4.9 Εφαρμογή του πρώτου θερμοδυναμικού νόμου σε ειδικές περιπτώσεις
1611827/02/20222Εκφώνηση1.1 Οριζόντια βολή, 3.3 Καταστατική εξίσωση των ιδανικών αερίων, 3.5 Τα πρώτα σημαντικά αποτελέσματα
1611927/02/20222Εκφώνηση1.2 Ομαλή κυκλική κίνηση, 2.5 Η αρχή διατήρησης της ορμής
1612028/02/20222Εκφώνηση1.2 Ομαλή κυκλική κίνηση, 2.4 Η δύναμη και η μεταβολή της ορμής
1612127/02/20222Εκφώνηση1.2 Ομαλή κυκλική κίνηση, 3.1 Εισαγωγή
1612227/02/20222Εκφώνηση2.5 Η αρχή διατήρησης της ορμής, 3.1 Εισαγωγή
1612327/02/20224Εκφώνηση1.1 Οριζόντια βολή, 2.5 Η αρχή διατήρησης της ορμής, 2.6 Μεγέθη που δε διατηρούνται στην κρούση
1613003/03/20224Εκφώνηση5.7 Σχέση έντασης-διαφοράς δυναμικού στο ομογενές ηλεκτροστατικό πεδίο, 5.8 Κινήσεις φορτισμένων σωματιδίων σε ομογενές ηλεκτροστατικό πεδίο
1613603/03/20224Εκφώνηση1.1 Οριζόντια βολή
1613703/03/20224Εκφώνηση5.7 Σχέση έντασης-διαφοράς δυναμικού στο ομογενές ηλεκτροστατικό πεδίο, 5.8 Κινήσεις φορτισμένων σωματιδίων σε ομογενές ηλεκτροστατικό πεδίο
1620128/02/20224Εκφώνηση5.12 Το βαρυτικό πεδίο, 5.13 Το βαρυτικό πεδίο της Γης, 5.14 Ταχύτητα διαφυγής-Μαύρες τρύπες
1620228/02/20224Εκφώνηση5.12 Το βαρυτικό πεδίο, 5.13 Το βαρυτικό πεδίο της Γης
1620328/02/20224Εκφώνηση2.5 Η αρχή διατήρησης της ορμής, 5.12 Το βαρυτικό πεδίο, 5.13 Το βαρυτικό πεδίο της Γης, 5.14 Ταχύτητα διαφυγής-Μαύρες τρύπες
1620428/02/20224Εκφώνηση1.1 Οριζόντια βολή, 2.2 Το φαινόμενο της κρούσης, 2.5 Η αρχή διατήρησης της ορμής, 2.6 Μεγέθη που δε διατηρούνται στην κρούση
1620528/02/20224Εκφώνηση1.2 Ομαλή κυκλική κίνηση, 1.3 Κεντρομόλος δύναμη, 2.1 Η έννοια του συστήματος. Εσωτερικές και εξωτερικές δυνάμεις, 2.5 Η αρχή διατήρησης της ορμής, 5.12 Το βαρυτικό πεδίο, 5.13 Το βαρυτικό πεδίο της Γης
1620627/02/20222Εκφώνηση1.1 Οριζόντια βολή, 4.13 Η μηχανή του Carnot
1620927/02/20222Εκφώνηση1.3 Κεντρομόλος δύναμη, 2.7 Εφαρμογές της διατήρησης της ορμής
1622628/02/20222Εκφώνηση5.7 Σχέση έντασης-διαφοράς δυναμικού στο ομογενές ηλεκτροστατικό πεδίο, 3.3 Καταστατική εξίσωση των ιδανικών αερίων
1622728/02/20222Εκφώνηση2.3 Η έννοια της ορμής, 4.11 Θερμικές μηχανές, 4.13 Η μηχανή του Carnot
1624328/02/20222Εκφώνηση5.7 Σχέση έντασης-διαφοράς δυναμικού στο ομογενές ηλεκτροστατικό πεδίο, 3.2 Νόμοι αερίων, 3.3 Καταστατική εξίσωση των ιδανικών αερίων
1624528/02/20222Εκφώνηση2.4 Η δύναμη και η μεταβολή της ορμής, 4.11 Θερμικές μηχανές, 4.13 Η μηχανή του Carnot
1624928/02/20222Εκφώνηση1.1 Οριζόντια βολή, 3.3 Καταστατική εξίσωση των ιδανικών αερίων, 4.9 Εφαρμογή του πρώτου θερμοδυναμικού νόμου σε ειδικές περιπτώσεις
1625328/02/20224Εκφώνηση1.1 Οριζόντια βολή, 1.2 Ομαλή κυκλική κίνηση, 1.3 Κεντρομόλος δύναμη
1626328/02/20222Εκφώνηση1.2 Ομαλή κυκλική κίνηση, 2.5 Η αρχή διατήρησης της ορμής
1626428/02/20222Εκφώνηση1.1 Οριζόντια βολή, 2.5 Η αρχή διατήρησης της ορμής
1626628/02/20222Εκφώνηση5.14 Ταχύτητα διαφυγής-Μαύρες τρύπες
1627028/02/20224Εκφώνηση2.4 Η δύναμη και η μεταβολή της ορμής, 2.5 Η αρχή διατήρησης της ορμής
1627128/02/20224Εκφώνηση2.4 Η δύναμη και η μεταβολή της ορμής, 2.5 Η αρχή διατήρησης της ορμής
1632528/02/20222Εκφώνηση5.8 Κινήσεις φορτισμένων σωματιδίων σε ομογενές ηλεκτροστατικό πεδίο, 3.2 Νόμοι αερίων
1632705/03/20224Εκφώνηση5.12 Το βαρυτικό πεδίο, 5.13 Το βαρυτικό πεδίο της Γης, 5.14 Ταχύτητα διαφυγής-Μαύρες τρύπες
1632828/02/20224Εκφώνηση2.5 Η αρχή διατήρησης της ορμής, 5.6 Δυναμική ενέργεια πολλών σημειακών φορτίων
1632928/02/20224Εκφώνηση5.8 Κινήσεις φορτισμένων σωματιδίων σε ομογενές ηλεκτροστατικό πεδίο
1633128/02/20224Εκφώνηση2.5 Η αρχή διατήρησης της ορμής, 5.6 Δυναμική ενέργεια πολλών σημειακών φορτίων
1633228/02/20224Εκφώνηση1.2 Ομαλή κυκλική κίνηση, 2.5 Η αρχή διατήρησης της ορμής, 5.12 Το βαρυτικό πεδίο, 5.13 Το βαρυτικό πεδίο της Γης, 5.14 Ταχύτητα διαφυγής-Μαύρες τρύπες
1636502/03/20224Εκφώνηση1.1 Οριζόντια βολή, 1.2 Ομαλή κυκλική κίνηση
1636602/03/20224Εκφώνηση2.4 Η δύναμη και η μεταβολή της ορμής, 2.5 Η αρχή διατήρησης της ορμής
1636702/03/20224Εκφώνηση5.7 Σχέση έντασης-διαφοράς δυναμικού στο ομογενές ηλεκτροστατικό πεδίο, 5.8 Κινήσεις φορτισμένων σωματιδίων σε ομογενές ηλεκτροστατικό πεδίο
1636802/03/20224Εκφώνηση2.4 Η δύναμη και η μεταβολή της ορμής
1636902/03/20224Εκφώνηση1.1 Οριζόντια βολή, 2.4 Η δύναμη και η μεταβολή της ορμής, 2.5 Η αρχή διατήρησης της ορμής
1638302/03/20222Εκφώνηση2.5 Η αρχή διατήρησης της ορμής, 5.12 Το βαρυτικό πεδίο, 5.13 Το βαρυτικό πεδίο της Γης
1638402/03/20222Εκφώνηση5.13 Το βαρυτικό πεδίο της Γης, 5.14 Ταχύτητα διαφυγής-Μαύρες τρύπες, 3.2 Νόμοι αερίων
1638504/03/20222Εκφώνηση1.2 Ομαλή κυκλική κίνηση, 5.12 Το βαρυτικό πεδίο, 5.13 Το βαρυτικό πεδίο της Γης
1638604/03/20222Εκφώνηση1.2 Ομαλή κυκλική κίνηση, 5.12 Το βαρυτικό πεδίο
1638804/03/20222Εκφώνηση2.4 Η δύναμη και η μεταβολή της ορμής, 3.4 Κινητική θεωρία
1639004/03/20222Εκφώνηση1.2 Ομαλή κυκλική κίνηση, 2.5 Η αρχή διατήρησης της ορμής, 5.12 Το βαρυτικό πεδίο
1646004/03/20224Εκφώνηση1.2 Ομαλή κυκλική κίνηση, 2.4 Η δύναμη και η μεταβολή της ορμής, 5.12 Το βαρυτικό πεδίο, 5.13 Το βαρυτικό πεδίο της Γης
1646104/03/20224Εκφώνηση2.7 Εφαρμογές της διατήρησης της ορμής, 5.12 Το βαρυτικό πεδίο
1646304/03/20224Εκφώνηση2.4 Η δύναμη και η μεταβολή της ορμής, 2.5 Η αρχή διατήρησης της ορμής, 2.7 Εφαρμογές της διατήρησης της ορμής
1648904/03/20222Εκφώνηση1.1 Οριζόντια βολή, 1.2 Ομαλή κυκλική κίνηση, 1.3 Κεντρομόλος δύναμη
1649204/03/20224Εκφώνηση5.12 Το βαρυτικό πεδίο, 5.13 Το βαρυτικό πεδίο της Γης
1649304/03/20224Εκφώνηση5.12 Το βαρυτικό πεδίο, 5.13 Το βαρυτικό πεδίο της Γης
1649404/03/20224Εκφώνηση1.2 Ομαλή κυκλική κίνηση, 1.3 Κεντρομόλος δύναμη, 2.6 Μεγέθη που δε διατηρούνται στην κρούση, 2.7 Εφαρμογές της διατήρησης της ορμής
1649604/03/20224Εκφώνηση1.1 Οριζόντια βολή, 2.1 Η έννοια του συστήματος. Εσωτερικές και εξωτερικές δυνάμεις, 2.5 Η αρχή διατήρησης της ορμής
1663306/03/20222Εκφώνηση5.12 Το βαρυτικό πεδίο, 5.13 Το βαρυτικό πεδίο της Γης
1663606/03/20222Εκφώνηση5.12 Το βαρυτικό πεδίο, 5.13 Το βαρυτικό πεδίο της Γης
1663706/03/20222Εκφώνηση5.6 Δυναμική ενέργεια πολλών σημειακών φορτίων, 5.14 Ταχύτητα διαφυγής-Μαύρες τρύπες
1663806/03/20222Εκφώνηση5.12 Το βαρυτικό πεδίο, 5.13 Το βαρυτικό πεδίο της Γης, 5.14 Ταχύτητα διαφυγής-Μαύρες τρύπες
1663906/03/20222Εκφώνηση1.1 Οριζόντια βολή, 1.3 Κεντρομόλος δύναμη
1670206/03/20224Εκφώνηση1.2 Ομαλή κυκλική κίνηση, 1.3 Κεντρομόλος δύναμη, 2.3 Η έννοια της ορμής, 2.5 Η αρχή διατήρησης της ορμής, 5.12 Το βαρυτικό πεδίο, 5.13 Το βαρυτικό πεδίο της Γης
1670708/03/20222Εκφώνηση5.8 Κινήσεις φορτισμένων σωματιδίων σε ομογενές ηλεκτροστατικό πεδίο, 4.11 Θερμικές μηχανές
1670808/03/20222Εκφώνηση2.2 Το φαινόμενο της κρούσης, 2.5 Η αρχή διατήρησης της ορμής, 4.13 Η μηχανή του Carnot
1670908/03/20222Εκφώνηση2.1 Η έννοια του συστήματος. Εσωτερικές και εξωτερικές δυνάμεις, 2.5 Η αρχή διατήρησης της ορμής, 5.7 Σχέση έντασης-διαφοράς δυναμικού στο ομογενές ηλεκτροστατικό πεδίο
1671008/03/20222Εκφώνηση1.2 Ομαλή κυκλική κίνηση, 4.4 Αντιστρεπτές μεταβολές, 4.5 Έργο παραγόμενο από αέριο κατά τη διάρκεια μεταβολών όγκου
1671108/03/20222Εκφώνηση1.2 Ομαλή κυκλική κίνηση, 4.8 Πρώτος θερμοδυναμικός νόμος
1673308/03/20222Εκφώνηση2.5 Η αρχή διατήρησης της ορμής, 4.11 Θερμικές μηχανές
1673408/03/20222Εκφώνηση5.8 Κινήσεις φορτισμένων σωματιδίων σε ομογενές ηλεκτροστατικό πεδίο, 5.12 Το βαρυτικό πεδίο
1673508/03/20222Εκφώνηση5.14 Ταχύτητα διαφυγής-Μαύρες τρύπες, 3.2 Νόμοι αερίων
1673708/03/20222Εκφώνηση1.1 Οριζόντια βολή, 5.8 Κινήσεις φορτισμένων σωματιδίων σε ομογενές ηλεκτροστατικό πεδίο
1673808/03/20224Εκφώνηση1.1 Οριζόντια βολή, 2.3 Η έννοια της ορμής
1673908/03/20224Εκφώνηση5.7 Σχέση έντασης-διαφοράς δυναμικού στο ομογενές ηλεκτροστατικό πεδίο, 5.8 Κινήσεις φορτισμένων σωματιδίων σε ομογενές ηλεκτροστατικό πεδίο
1674006/03/20224Εκφώνηση1.3 Κεντρομόλος δύναμη, 5.12 Το βαρυτικό πεδίο, 5.14 Ταχύτητα διαφυγής-Μαύρες τρύπες
1674107/03/20224Εκφώνηση2.2 Το φαινόμενο της κρούσης, 2.5 Η αρχή διατήρησης της ορμής
1684908/03/20224Εκφώνηση2.5 Η αρχή διατήρησης της ορμής, 5.6 Δυναμική ενέργεια πολλών σημειακών φορτίων, 5.15 Σύγκριση ηλεκτροστατικού-βαρυτικού πεδίου
1685108/03/20224Εκφώνηση1.1 Οριζόντια βολή, 2.2 Το φαινόμενο της κρούσης, 2.5 Η αρχή διατήρησης της ορμής
1685308/03/20224Εκφώνηση1.1 Οριζόντια βολή, 2.2 Το φαινόμενο της κρούσης, 2.5 Η αρχή διατήρησης της ορμής
1685609/03/20224Εκφώνηση2.2 Το φαινόμενο της κρούσης, 2.4 Η δύναμη και η μεταβολή της ορμής, 2.5 Η αρχή διατήρησης της ορμής
1685708/03/20224Εκφώνηση1.1 Οριζόντια βολή, 2.2 Το φαινόμενο της κρούσης, 2.5 Η αρχή διατήρησης της ορμής
1686708/03/20222Εκφώνηση5.8 Κινήσεις φορτισμένων σωματιδίων σε ομογενές ηλεκτροστατικό πεδίο, 4.11 Θερμικές μηχανές, 4.13 Η μηχανή του Carnot
1686908/03/20222Εκφώνηση5.6 Δυναμική ενέργεια πολλών σημειακών φορτίων, 4.11 Θερμικές μηχανές, 4.13 Η μηχανή του Carnot
1687108/03/20222Εκφώνηση1.1 Οριζόντια βολή, 5.6 Δυναμική ενέργεια πολλών σημειακών φορτίων
1687308/03/20222Εκφώνηση1.1 Οριζόντια βολή, 4.3 Ισορροπία θερμοδυναμικού συστήματος, 4.4 Αντιστρεπτές μεταβολές
1687508/03/20222Εκφώνηση1.2 Ομαλή κυκλική κίνηση, 2.4 Η δύναμη και η μεταβολή της ορμής
1706211/03/20224Εκφώνηση1.1 Οριζόντια βολή, 2.4 Η δύναμη και η μεταβολή της ορμής
1706311/03/20224Εκφώνηση2.5 Η αρχή διατήρησης της ορμής, 5.12 Το βαρυτικό πεδίο, 5.13 Το βαρυτικό πεδίο της Γης
1706511/03/20224Εκφώνηση1.2 Ομαλή κυκλική κίνηση, 2.4 Η δύναμη και η μεταβολή της ορμής, 5.12 Το βαρυτικό πεδίο, 5.13 Το βαρυτικό πεδίο της Γης
1706610/03/20224Εκφώνηση2.5 Η αρχή διατήρησης της ορμής, 5.13 Το βαρυτικό πεδίο της Γης, 5.14 Ταχύτητα διαφυγής-Μαύρες τρύπες
1716913/03/20224Εκφώνηση2.2 Το φαινόμενο της κρούσης, 2.5 Η αρχή διατήρησης της ορμής, 5.7 Σχέση έντασης-διαφοράς δυναμικού στο ομογενές ηλεκτροστατικό πεδίο, 5.8 Κινήσεις φορτισμένων σωματιδίων σε ομογενές ηλεκτροστατικό πεδίο
1717013/03/20224Εκφώνηση2.5 Η αρχή διατήρησης της ορμής, 5.6 Δυναμική ενέργεια πολλών σημειακών φορτίων
1717113/03/20224Εκφώνηση1.2 Ομαλή κυκλική κίνηση, 2.5 Η αρχή διατήρησης της ορμής, 5.6 Δυναμική ενέργεια πολλών σημειακών φορτίων
1717213/03/20224Εκφώνηση5.6 Δυναμική ενέργεια πολλών σημειακών φορτίων
1717313/03/20224Εκφώνηση5.6 Δυναμική ενέργεια πολλών σημειακών φορτίων, 5.12 Το βαρυτικό πεδίο
1747819/03/20224Εκφώνηση5.7 Σχέση έντασης-διαφοράς δυναμικού στο ομογενές ηλεκτροστατικό πεδίο, 5.8 Κινήσεις φορτισμένων σωματιδίων σε ομογενές ηλεκτροστατικό πεδίο
1806030/03/20224Εκφώνηση5.12 Το βαρυτικό πεδίο, 5.13 Το βαρυτικό πεδίο της Γης
1860830/03/20224Εκφώνηση5.7 Σχέση έντασης-διαφοράς δυναμικού στο ομογενές ηλεκτροστατικό πεδίο, 5.8 Κινήσεις φορτισμένων σωματιδίων σε ομογενές ηλεκτροστατικό πεδίο
1891301/04/20222Εκφώνηση2.2 Το φαινόμενο της κρούσης, 2.5 Η αρχή διατήρησης της ορμής, 2.6 Μεγέθη που δε διατηρούνται στην κρούση, 4.5 Έργο παραγόμενο από αέριο κατά τη διάρκεια μεταβολών όγκου, 4.7 Εσωτερική ενέργεια, 4.8 Πρώτος θερμοδυναμικός νόμος
Χειμερινά Τμήματα