Τράπεζα Θεμάτων ΓΕΛ Β' Τάξη Ιστορία - Σύγχρονη Τομή Δροσιάς

Β' Τάξη Ιστορία

Γενικό Λύκειο

#ΔημοσίευσηΘέμαΑρχείοΎλη
1435108/10/20211Εκφώνηση1.6.β. Στρατιωτικοποίηση και εποικισμοί, 2.3. Κοινωνία, 2.5.στ. Το Σχίσμα μεταξύ των δύο Εκκλησιών, 3.7.α. Οι Σταυροφορίες-Οι αιτίες, 4.2. Τα Ελληνικά κράτη: Τραπεζούς, Ήπειρος, Νίκαια, 4.7. Η άλωση της Κωνσταντινούπολης, 6.2. Αναγέννηση και Ανθρωπισμός, 6.4.β. Η Μεταρρύθμιση του Λουθήρου, 7.1. Ο Διαφωτισμός
1435208/10/20211Εκφώνηση1.5. Η Εικονομαχία, 1.7α. Σκλαβηνίες, 2.3. Κοινωνία, 2.4.γ. Η νομοθεσία, 2.5.α. Η βυζαντινή διπλωματία, 2.7. Οικονομία και κοινωνία στη Δυτική Ευρώπη. Το σύστημα της φεουδαρχίας , 6.2. Αναγέννηση και Ανθρωπισμός, 6.4.α. Η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία σε κρίση, 6.4.β. Η Μεταρρύθμιση του Λουθήρου, 7.4.β. Η έκρηξη της Επανάστασης (1789)
1435308/10/20211Εκφώνηση1.2.β. Εσωτερική αναδιοργάνωση, 1.3. Η εμφάνιση του Ισλάμ, 1.8.β. Οι Καρολίδες και η ακμή της φραγκικής δύναμης, 2.3. Κοινωνία, 2.5.α. Η βυζαντινή διπλωματία, 3.2. Η εσωτερική πολιτική των Κομνηνών (1081-1185), 3.7.δ. Η Τέταρτη Σταυροφορία, 4.2. Τα Ελληνικά κράτη: Τραπεζούς, Ήπειρος, Νίκαια, 4.6. Οι Οθωμανοί και η ραγδαία προέλασή τους, 4.7. Η άλωση της Κωνσταντινούπολης, 6.2. Αναγέννηση και Ανθρωπισμός, 6.4.β. Η Μεταρρύθμιση του Λουθήρου
1435408/10/20211Εκφώνηση1.5. Η Εικονομαχία, 1.8.β. Οι Καρολίδες και η ακμή της φραγκικής δύναμης, 2.5.στ. Το Σχίσμα μεταξύ των δύο Εκκλησιών, 2.7. Οικονομία και κοινωνία στη Δυτική Ευρώπη. Το σύστημα της φεουδαρχίας , 3.2. Η εσωτερική πολιτική των Κομνηνών (1081-1185), 3.7.δ. Η Τέταρτη Σταυροφορία, 4.7. Η άλωση της Κωνσταντινούπολης, 6.2. Αναγέννηση και Ανθρωπισμός, 7.2.β. Οι οικονομικές θεωρίες, 7.4.ε. Το τέλος της Επανάστασης
1435508/10/20211Εκφώνηση1.2.β. Εσωτερική αναδιοργάνωση, 1.3. Η εμφάνιση του Ισλάμ, 1.5. Η Εικονομαχία, 1.8.β. Οι Καρολίδες και η ακμή της φραγκικής δύναμης, 4.2. Τα Ελληνικά κράτη: Τραπεζούς, Ήπειρος, Νίκαια, 4.6. Οι Οθωμανοί και η ραγδαία προέλασή τους, 6.2. Αναγέννηση και Ανθρωπισμός, 6.4.β. Η Μεταρρύθμιση του Λουθήρου, 6.4.δ. Η Αντιμεταρρύθμιση, 7.1. Ο Διαφωτισμός, 7.4.ζ. Ο χαρακτήρας και το έργο της Επανάστασης
1435608/10/20211Εκφώνηση1.2.β. Εσωτερική αναδιοργάνωση, 1.4.γ. Οι αραβοβυζαντινές συγκρούσεις στη Μ. Ασία και την Ανατολική Μεσόγειο, 1.5. Η Εικονομαχία, 1.6.β. Στρατιωτικοποίηση και εποικισμοί, 2.4.γ. Η νομοθεσία, 2.5.στ. Το Σχίσμα μεταξύ των δύο Εκκλησιών, 3.5. Οικονομικές μεταβολές στη Δυτική Ευρώπη, 3.7.δ. Η Τέταρτη Σταυροφορία, 4.6. Οι Οθωμανοί και η ραγδαία προέλασή τους, 6.2. Αναγέννηση και Ανθρωπισμός, 6.3.γ. Οι Ευρωπαίοι ανακαλύπτουν τον κόσμο, 7.1. Ο Διαφωτισμός
1435708/10/20211Εκφώνηση1.2.γ. Εξελληνισμός του κράτους, 1.3. Η εμφάνιση του Ισλάμ, 1.8.β. Οι Καρολίδες και η ακμή της φραγκικής δύναμης, 2.1.α. Ο εκχριστιανισμός των Σλάβων, 2.5.ζ. Οι σχέσεις με τις ιταλικές ναυτικές πόλεις, 4.2. Τα Ελληνικά κράτη: Τραπεζούς, Ήπειρος, Νίκαια, 4.6. Οι Οθωμανοί και η ραγδαία προέλασή τους, 7.1. Ο Διαφωτισμός, 7.4.ε. Το τέλος της Επανάστασης
1435808/10/20211Εκφώνηση1.2.β. Εσωτερική αναδιοργάνωση, 1.3. Η εμφάνιση του Ισλάμ, 1.5. Η Εικονομαχία, 1.8.β. Οι Καρολίδες και η ακμή της φραγκικής δύναμης, 2.5.α. Η βυζαντινή διπλωματία, 2.7. Οικονομία και κοινωνία στη Δυτική Ευρώπη. Το σύστημα της φεουδαρχίας , 3.2. Η εσωτερική πολιτική των Κομνηνών (1081-1185), 4.7. Η άλωση της Κωνσταντινούπολης, 6.3.γ. Οι Ευρωπαίοι ανακαλύπτουν τον κόσμο, 7.2.β. Οι οικονομικές θεωρίες
1435908/10/20211Εκφώνηση1.5. Η Εικονομαχία, 1.8.β. Οι Καρολίδες και η ακμή της φραγκικής δύναμης, 1.8.γ. Το πρόβλημα των δύο αυτοκρατοριών, 2.5.ζ. Οι σχέσεις με τις ιταλικές ναυτικές πόλεις, 2.7. Οικονομία και κοινωνία στη Δυτική Ευρώπη. Το σύστημα της φεουδαρχίας , 3.7.δ. Η Τέταρτη Σταυροφορία, 4.2. Τα Ελληνικά κράτη: Τραπεζούς, Ήπειρος, Νίκαια, 4.8.γ. Η κρίση της φεουδαρχίας, 6.2. Αναγέννηση και Ανθρωπισμός, 6.4.β. Η Μεταρρύθμιση του Λουθήρου, 6.4.δ. Η Αντιμεταρρύθμιση, 7.4.β. Η έκρηξη της Επανάστασης (1789)
1436008/10/20211Εκφώνηση1.2.β. Εσωτερική αναδιοργάνωση, 1.5. Η Εικονομαχία, 1.8.β. Οι Καρολίδες και η ακμή της φραγκικής δύναμης, 3.2. Η εσωτερική πολιτική των Κομνηνών (1081-1185), 3.7.δ. Η Τέταρτη Σταυροφορία, 4.2. Τα Ελληνικά κράτη: Τραπεζούς, Ήπειρος, Νίκαια, 4.7. Η άλωση της Κωνσταντινούπολης, 6.3.β. Οι πρόοδοι στη ναυσιπλοΐα, 6.3.ε. Η Ευρώπη μετά τις Ανακαλύψεις, 6.4.δ. Η Αντιμεταρρύθμιση, 7.1. Ο Διαφωτισμός, 7.3. Η Αμερικανική επανάσταση
1436108/10/20211Εκφώνηση1.2.γ. Εξελληνισμός του κράτους, 1.3. Η εμφάνιση του Ισλάμ, 2.1.α. Ο εκχριστιανισμός των Σλάβων, 2.3. Κοινωνία, 2.5.στ. Το Σχίσμα μεταξύ των δύο Εκκλησιών, 3.2. Η εσωτερική πολιτική των Κομνηνών (1081-1185), 3.7.δ. Η Τέταρτη Σταυροφορία, 4.8.γ. Η κρίση της φεουδαρχίας, 6.2. Αναγέννηση και Ανθρωπισμός, 6.3.ε. Η Ευρώπη μετά τις Ανακαλύψεις, 6.4. Θρησκευτική μεταρρύθμιση (1517-1555), 7.1. Ο Διαφωτισμός, 7.3. Η Αμερικανική επανάσταση
1436208/10/20211Εκφώνηση1.2. Η βασιλεία του Ηρακλείου (610-641), Αποφασιστικοί αγώνες και μεταρρυθμίσεις, 1.3. Η εμφάνιση του Ισλάμ, 1.6.β. Στρατιωτικοποίηση και εποικισμοί, 1.8.β. Οι Καρολίδες και η ακμή της φραγκικής δύναμης, 2.1.α. Ο εκχριστιανισμός των Σλάβων, 2.3. Κοινωνία, 2.5.στ. Το Σχίσμα μεταξύ των δύο Εκκλησιών, 2.7. Οικονομία και κοινωνία στη Δυτική Ευρώπη. Το σύστημα της φεουδαρχίας , 3.2. Η εσωτερική πολιτική των Κομνηνών (1081-1185), 4.7. Η άλωση της Κωνσταντινούπολης, 6.2. Αναγέννηση και Ανθρωπισμός, 6.4.ε. Οι συνέπειες της Μεταρρύθμισης , 7.1. Ο Διαφωτισμός, 7.2.β. Οι οικονομικές θεωρίες, 7.4. Η Γαλλική επα
1436308/10/20211Εκφώνηση1.5. Η Εικονομαχία, 1.7α. Σκλαβηνίες, 1.8.γ. Το πρόβλημα των δύο αυτοκρατοριών, 2.3. Κοινωνία, 2.7. Οικονομία και κοινωνία στη Δυτική Ευρώπη. Το σύστημα της φεουδαρχίας , 3.7.α. Οι Σταυροφορίες-Οι αιτίες, 3.7.ε. Η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους, 4.6. Οι Οθωμανοί και η ραγδαία προέλασή τους, 4.7. Η άλωση της Κωνσταντινούπολης, 6.4.β. Η Μεταρρύθμιση του Λουθήρου, 7.4. Η Γαλλική επανάσταση και η Ναπολεόντεια περίοδος (1789-1815)
1436408/10/20211Εκφώνηση1.2.β. Εσωτερική αναδιοργάνωση, 1.3. Η εμφάνιση του Ισλάμ, 1.5. Η Εικονομαχία, 1.8.β. Οι Καρολίδες και η ακμή της φραγκικής δύναμης, 2.1.α. Ο εκχριστιανισμός των Σλάβων, 2.5.α. Η βυζαντινή διπλωματία, 4.2. Τα Ελληνικά κράτη: Τραπεζούς, Ήπειρος, Νίκαια, 6.2. Αναγέννηση και Ανθρωπισμός, 6.3.γ. Οι Ευρωπαίοι ανακαλύπτουν τον κόσμο
1436508/10/20211Εκφώνηση2.1.α. Ο εκχριστιανισμός των Σλάβων, 2.3. Κοινωνία, 2.5.στ. Το Σχίσμα μεταξύ των δύο Εκκλησιών, 2.7. Οικονομία και κοινωνία στη Δυτική Ευρώπη. Το σύστημα της φεουδαρχίας , 3.2. Η εσωτερική πολιτική των Κομνηνών (1081-1185), 3.7.ε. Η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους, 4.6. Οι Οθωμανοί και η ραγδαία προέλασή τους, 4.7. Η άλωση της Κωνσταντινούπολης, 6.4.β. Η Μεταρρύθμιση του Λουθήρου, 7.1. Ο Διαφωτισμός, 7.4.ζ. Ο χαρακτήρας και το έργο της Επανάστασης
1436608/10/20211Εκφώνηση1.2.β. Εσωτερική αναδιοργάνωση, 1.2.γ. Εξελληνισμός του κράτους, 1.8.γ. Το πρόβλημα των δύο αυτοκρατοριών, 2.3. Κοινωνία, 2.4.γ. Η νομοθεσία, 2.7. Οικονομία και κοινωνία στη Δυτική Ευρώπη. Το σύστημα της φεουδαρχίας , 4.4.β. Ο εμφύλιος πόλεμος και τα αστικά κινήματα, 6.2. Αναγέννηση και Ανθρωπισμός, 6.3.γ. Οι Ευρωπαίοι ανακαλύπτουν τον κόσμο, 7.1. Ο Διαφωτισμός
1436708/10/20211Εκφώνηση1.2.γ. Εξελληνισμός του κράτους, 1.5. Η Εικονομαχία, 1.8.β. Οι Καρολίδες και η ακμή της φραγκικής δύναμης, 1.8.γ. Το πρόβλημα των δύο αυτοκρατοριών, 2.1.α. Ο εκχριστιανισμός των Σλάβων, 2.5.στ. Το Σχίσμα μεταξύ των δύο Εκκλησιών, 2.5.ζ. Οι σχέσεις με τις ιταλικές ναυτικές πόλεις, 3.2. Η εσωτερική πολιτική των Κομνηνών (1081-1185), 3.7.α. Οι Σταυροφορίες-Οι αιτίες, 4.7. Η άλωση της Κωνσταντινούπολης, 7.1. Ο Διαφωτισμός
1436808/10/20211Εκφώνηση2.3. Κοινωνία, 2.5.α. Η βυζαντινή διπλωματία, 7.3. Η Αμερικανική επανάσταση, 7.3.γ. Η γέννηση ενός νέου κράτους, 7.4. Η Γαλλική επανάσταση και η Ναπολεόντεια περίοδος (1789-1815), 7.4.ε. Το τέλος της Επανάστασης
1436908/10/20211Εκφώνηση1.2.β. Εσωτερική αναδιοργάνωση, 1.6.β. Στρατιωτικοποίηση και εποικισμοί, 2.1.α. Ο εκχριστιανισμός των Σλάβων, 2.3. Κοινωνία, 2.5.ζ. Οι σχέσεις με τις ιταλικές ναυτικές πόλεις, 3.5. Οικονομικές μεταβολές στη Δυτική Ευρώπη, 4.4.β. Ο εμφύλιος πόλεμος και τα αστικά κινήματα, 4.8.γ. Η κρίση της φεουδαρχίας, 6.4.α. Η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία σε κρίση, 6.4.β. Η Μεταρρύθμιση του Λουθήρου, 6.4.δ. Η Αντιμεταρρύθμιση, 7.1. Ο Διαφωτισμός, 7.4.β. Η έκρηξη της Επανάστασης (1789)
1437008/10/20211Εκφώνηση1.5. Η Εικονομαχία, 1.6.β. Στρατιωτικοποίηση και εποικισμοί, 1.8.β. Οι Καρολίδες και η ακμή της φραγκικής δύναμης, 2.1.α. Ο εκχριστιανισμός των Σλάβων, 2.4.γ. Η νομοθεσία, 2.5.α. Η βυζαντινή διπλωματία, 2.5.στ. Το Σχίσμα μεταξύ των δύο Εκκλησιών, 2.7. Οικονομία και κοινωνία στη Δυτική Ευρώπη. Το σύστημα της φεουδαρχίας , 7.1. Ο Διαφωτισμός, 7.2.β. Οι οικονομικές θεωρίες
1562018/02/20221Εκφώνηση1.3. Η εμφάνιση του Ισλάμ, 1.8.β. Οι Καρολίδες και η ακμή της φραγκικής δύναμης, 3.2. Η εσωτερική πολιτική των Κομνηνών (1081-1185)
1562114/02/20221Εκφώνηση1.2.β. Εσωτερική αναδιοργάνωση, 1.5. Η Εικονομαχία, 2.3. Κοινωνία, 2.5.ζ. Οι σχέσεις με τις ιταλικές ναυτικές πόλεις, 2.7. Οικονομία και κοινωνία στη Δυτική Ευρώπη. Το σύστημα της φεουδαρχίας
1562214/02/20221Εκφώνηση1.2.β. Εσωτερική αναδιοργάνωση, 2.3. Κοινωνία, 3.2. Η εσωτερική πολιτική των Κομνηνών (1081-1185), 4.6. Οι Οθωμανοί και η ραγδαία προέλασή τους
1563514/02/20221Εκφώνηση1.2.β. Εσωτερική αναδιοργάνωση, 1.6.β. Στρατιωτικοποίηση και εποικισμοί, 2.1.β. Ο ανταγωνισμός μεταξύ των δύο Εκκλησιών και το Πρώτο Σχίσμα, 4.6. Οι Οθωμανοί και η ραγδαία προέλασή τους
1563614/02/20221Εκφώνηση1.3. Η εμφάνιση του Ισλάμ, 1.8.β. Οι Καρολίδες και η ακμή της φραγκικής δύναμης, 2.3. Κοινωνία, 2.7. Οικονομία και κοινωνία στη Δυτική Ευρώπη. Το σύστημα της φεουδαρχίας , 4.6. Οι Οθωμανοί και η ραγδαία προέλασή τους
1563718/02/20221Εκφώνηση1.3. Η εμφάνιση του Ισλάμ, 2.3. Κοινωνία, 2.7. Οικονομία και κοινωνία στη Δυτική Ευρώπη. Το σύστημα της φεουδαρχίας , 4.2. Τα Ελληνικά κράτη: Τραπεζούς, Ήπειρος, Νίκαια
1569818/02/20221Εκφώνηση1.7α. Σκλαβηνίες, 2.1.α. Ο εκχριστιανισμός των Σλάβων, 2.3. Κοινωνία, 3.5. Οικονομικές μεταβολές στη Δυτική Ευρώπη
1569918/02/20221Εκφώνηση1.2.β. Εσωτερική αναδιοργάνωση, 2.4.γ. Η νομοθεσία, 2.5.α. Η βυζαντινή διπλωματία, 3.7.α. Οι Σταυροφορίες-Οι αιτίες
1570018/02/20221Εκφώνηση1.2. Η βασιλεία του Ηρακλείου (610-641), Αποφασιστικοί αγώνες και μεταρρυθμίσεις, 1.5. Η Εικονομαχία, 2.7. Οικονομία και κοινωνία στη Δυτική Ευρώπη. Το σύστημα της φεουδαρχίας , 3.2. Η εσωτερική πολιτική των Κομνηνών (1081-1185)
1572723/02/20221Εκφώνηση1.2.β. Εσωτερική αναδιοργάνωση, 2.1.β. Ο ανταγωνισμός μεταξύ των δύο Εκκλησιών και το Πρώτο Σχίσμα, 3.2. Η εσωτερική πολιτική των Κομνηνών (1081-1185), 4.7. Η άλωση της Κωνσταντινούπολης
1572923/02/20221Εκφώνηση1.2.β. Εσωτερική αναδιοργάνωση, 2.5.α. Η βυζαντινή διπλωματία, 2.7. Οικονομία και κοινωνία στη Δυτική Ευρώπη. Το σύστημα της φεουδαρχίας , 3.5. Οικονομικές μεταβολές στη Δυτική Ευρώπη
1573023/02/20221Εκφώνηση1.3. Η εμφάνιση του Ισλάμ, 2.3. Κοινωνία, 3.2. Η εσωτερική πολιτική των Κομνηνών (1081-1185), 4.4.β. Ο εμφύλιος πόλεμος και τα αστικά κινήματα
1577519/02/20221Εκφώνηση4.6. Οι Οθωμανοί και η ραγδαία προέλασή τους, 4.8.γ. Η κρίση της φεουδαρχίας
1578420/02/20221Εκφώνηση1.5. Η Εικονομαχία, 1.7α. Σκλαβηνίες, 2.4.γ. Η νομοθεσία, 2.7. Οικονομία και κοινωνία στη Δυτική Ευρώπη. Το σύστημα της φεουδαρχίας
1578521/02/20221Εκφώνηση1.3. Η εμφάνιση του Ισλάμ, 1.8.β. Οι Καρολίδες και η ακμή της φραγκικής δύναμης, 2.3. Κοινωνία, 4.6. Οι Οθωμανοί και η ραγδαία προέλασή τους
1578621/02/20221Εκφώνηση1.3. Η εμφάνιση του Ισλάμ, 2.1.α. Ο εκχριστιανισμός των Σλάβων, 2.3. Κοινωνία, 3.7.δ. Η Τέταρτη Σταυροφορία
1579221/02/20221ΕκφώνησηΚεφάλαιο 1. Από το θάνατο του Ιουστινιανού ως την αποκατάσταση των εικόνων και τη συνθήκη του Βερντέν (565-843): , 1.2.β. Εσωτερική αναδιοργάνωση, Κεφάλαιο 2. Η εποχή της ακμής: Από τον τερματισμό της Εικονομαχίας ως το Σχίσμα των Δύο Εκκλησιών (843-1054): , 2.1.β. Ο ανταγωνισμός μεταξύ των δύο Εκκλησιών και το Πρώτο Σχίσμα, Κεφάλαιο 4. Η λατινοκρατία και η παλαιολόγεια εποχή (1204-1453). Ο Ύστερος Μεσαίωνας στη Δύση:
1579321/02/20221ΕκφώνησηΚεφάλαιο 1. Από το θάνατο του Ιουστινιανού ως την αποκατάσταση των εικόνων και τη συνθήκη του Βερντέν (565-843): , 1.3. Η εμφάνιση του Ισλάμ, 1.8.β. Οι Καρολίδες και η ακμή της φραγκικής δύναμης, Κεφάλαιο 2. Η εποχή της ακμής: Από τον τερματισμό της Εικονομαχίας ως το Σχίσμα των Δύο Εκκλησιών (843-1054): , 2.3. Κοινωνία, 3.2. Η εσωτερική πολιτική των Κομνηνών (1081-1185)
1579421/02/20221ΕκφώνησηΚεφάλαιο 1. Από το θάνατο του Ιουστινιανού ως την αποκατάσταση των εικόνων και τη συνθήκη του Βερντέν (565-843): , 1.2. Η βασιλεία του Ηρακλείου (610-641), Αποφασιστικοί αγώνες και μεταρρυθμίσεις, 1.3. Η εμφάνιση του Ισλάμ, Κεφάλαιο 2. Η εποχή της ακμής: Από τον τερματισμό της Εικονομαχίας ως το Σχίσμα των Δύο Εκκλησιών (843-1054): , 2.4.γ. Η νομοθεσία, 2.5.α. Η βυζαντινή διπλωματία
1583223/02/20221ΕκφώνησηΚεφάλαιο 1. Από το θάνατο του Ιουστινιανού ως την αποκατάσταση των εικόνων και τη συνθήκη του Βερντέν (565-843): , 1.7α. Σκλαβηνίες, Κεφάλαιο 2. Η εποχή της ακμής: Από τον τερματισμό της Εικονομαχίας ως το Σχίσμα των Δύο Εκκλησιών (843-1054): , 2.5.στ. Το Σχίσμα μεταξύ των δύο Εκκλησιών, Κεφάλαιο 4. Η λατινοκρατία και η παλαιολόγεια εποχή (1204-1453). Ο Ύστερος Μεσαίωνας στη Δύση:, 4.7. Η άλωση της Κωνσταντινούπολης, 4.8.γ. Η κρίση της φεουδαρχίας
1583322/02/20221ΕκφώνησηΚεφάλαιο 1. Από το θάνατο του Ιουστινιανού ως την αποκατάσταση των εικόνων και τη συνθήκη του Βερντέν (565-843): , 1.2. Η βασιλεία του Ηρακλείου (610-641), Αποφασιστικοί αγώνες και μεταρρυθμίσεις, 1.2.β. Εσωτερική αναδιοργάνωση, Κεφάλαιο 2. Η εποχή της ακμής: Από τον τερματισμό της Εικονομαχίας ως το Σχίσμα των Δύο Εκκλησιών (843-1054): , 2.5.α. Η βυζαντινή διπλωματία, Κεφάλαιο 3. Από το Σχίσμα των Δύο Εκκλησιών ως την Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους (1054- 1204):, 3.7.α. Οι Σταυροφορίες-Οι αιτίες, Κεφάλαιο 4. Η λατινοκρατία και η παλαιολόγεια εποχή (1204-1453). Ο Ύστερος Μεσ
1583422/02/20221ΕκφώνησηΚεφάλαιο 2. Η εποχή της ακμής: Από τον τερματισμό της Εικονομαχίας ως το Σχίσμα των Δύο Εκκλησιών (843-1054): , 2.4.γ. Η νομοθεσία, Κεφάλαιο 3. Από το Σχίσμα των Δύο Εκκλησιών ως την Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους (1054- 1204):, 3.2. Η εσωτερική πολιτική των Κομνηνών (1081-1185), 3.5. Οικονομικές μεταβολές στη Δυτική Ευρώπη, Κεφάλαιο 4. Η λατινοκρατία και η παλαιολόγεια εποχή (1204-1453). Ο Ύστερος Μεσαίωνας στη Δύση:, 4.6. Οι Οθωμανοί και η ραγδαία προέλασή τους
1584622/02/20221Εκφώνηση1.2.γ. Εξελληνισμός του κράτους, 1.3. Η εμφάνιση του Ισλάμ, 1.7α. Σκλαβηνίες, 4.7. Η άλωση της Κωνσταντινούπολης
1584722/02/20221Εκφώνηση1.6.β. Στρατιωτικοποίηση και εποικισμοί, 2.4.γ. Η νομοθεσία, 2.5.α. Η βυζαντινή διπλωματία, 2.7. Οικονομία και κοινωνία στη Δυτική Ευρώπη. Το σύστημα της φεουδαρχίας
1584822/02/20221ΕκφώνησηΚεφάλαιο 1. Από το θάνατο του Ιουστινιανού ως την αποκατάσταση των εικόνων και τη συνθήκη του Βερντέν (565-843): , 1.2. Η βασιλεία του Ηρακλείου (610-641), Αποφασιστικοί αγώνες και μεταρρυθμίσεις, 1.2.β. Εσωτερική αναδιοργάνωση, 1.3. Η εμφάνιση του Ισλάμ, 1.8.γ. Το πρόβλημα των δύο αυτοκρατοριών, Κεφάλαιο 3. Από το Σχίσμα των Δύο Εκκλησιών ως την Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους (1054- 1204):, 3.2. Η εσωτερική πολιτική των Κομνηνών (1081-1185)
1585122/02/20221ΕκφώνησηΚεφάλαιο 1. Από το θάνατο του Ιουστινιανού ως την αποκατάσταση των εικόνων και τη συνθήκη του Βερντέν (565-843): , 1.2. Η βασιλεία του Ηρακλείου (610-641), Αποφασιστικοί αγώνες και μεταρρυθμίσεις, 1.2.β. Εσωτερική αναδιοργάνωση, 1.5. Η Εικονομαχία, Κεφάλαιο 2. Η εποχή της ακμής: Από τον τερματισμό της Εικονομαχίας ως το Σχίσμα των Δύο Εκκλησιών (843-1054): , 2.4.γ. Η νομοθεσία, Κεφάλαιο 3. Από το Σχίσμα των Δύο Εκκλησιών ως την Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους (1054- 1204):, 3.2. Η εσωτερική πολιτική των Κομνηνών (1081-1185)
1585322/02/20221ΕκφώνησηΚεφάλαιο 1. Από το θάνατο του Ιουστινιανού ως την αποκατάσταση των εικόνων και τη συνθήκη του Βερντέν (565-843): , 1.1.α. Εξωτερικά προβλήματα, Κεφάλαιο 2. Η εποχή της ακμής: Από τον τερματισμό της Εικονομαχίας ως το Σχίσμα των Δύο Εκκλησιών (843-1054): , 2.4.γ. Η νομοθεσία, 2.5.στ. Το Σχίσμα μεταξύ των δύο Εκκλησιών, Κεφάλαιο 3. Από το Σχίσμα των Δύο Εκκλησιών ως την Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους (1054- 1204):, 3.2. Η εσωτερική πολιτική των Κομνηνών (1081-1185)
1585522/02/20221ΕκφώνησηΚεφάλαιο 1. Από το θάνατο του Ιουστινιανού ως την αποκατάσταση των εικόνων και τη συνθήκη του Βερντέν (565-843): , 1.4.γ. Οι αραβοβυζαντινές συγκρούσεις στη Μ. Ασία και την Ανατολική Μεσόγειο, 1.8.β. Οι Καρολίδες και η ακμή της φραγκικής δύναμης, Κεφάλαιο 2. Η εποχή της ακμής: Από τον τερματισμό της Εικονομαχίας ως το Σχίσμα των Δύο Εκκλησιών (843-1054): , 2.5.ζ. Οι σχέσεις με τις ιταλικές ναυτικές πόλεις, Κεφάλαιο 3. Από το Σχίσμα των Δύο Εκκλησιών ως την Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους (1054- 1204):, 3.2. Η εσωτερική πολιτική των Κομνηνών (1081-1185)
1585822/02/20221Εκφώνηση2.5.στ. Το Σχίσμα μεταξύ των δύο Εκκλησιών, 3.7.α. Οι Σταυροφορίες-Οι αιτίες
1585922/02/20221Εκφώνηση3.5. Οικονομικές μεταβολές στη Δυτική Ευρώπη, 3.7.ε. Η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους
1586002/03/20221Εκφώνηση1.1.α. Εξωτερικά προβλήματα, 2.7. Οικονομία και κοινωνία στη Δυτική Ευρώπη. Το σύστημα της φεουδαρχίας , 3.2. Η εσωτερική πολιτική των Κομνηνών (1081-1185), 4.7. Η άλωση της Κωνσταντινούπολης
1586102/03/20221Εκφώνηση1.6.β. Στρατιωτικοποίηση και εποικισμοί, 2.4.γ. Η νομοθεσία, 2.7. Οικονομία και κοινωνία στη Δυτική Ευρώπη. Το σύστημα της φεουδαρχίας , 4.6. Οι Οθωμανοί και η ραγδαία προέλασή τους
1586202/03/20221Εκφώνηση1.2.β. Εσωτερική αναδιοργάνωση, 1.3. Η εμφάνιση του Ισλάμ, 2.5.στ. Το Σχίσμα μεταξύ των δύο Εκκλησιών, 4.2. Τα Ελληνικά κράτη: Τραπεζούς, Ήπειρος, Νίκαια
1586622/02/20221Εκφώνηση2.1.β. Ο ανταγωνισμός μεταξύ των δύο Εκκλησιών και το Πρώτο Σχίσμα, 2.7. Οικονομία και κοινωνία στη Δυτική Ευρώπη. Το σύστημα της φεουδαρχίας , 3.2. Η εσωτερική πολιτική των Κομνηνών (1081-1185), 4.2. Τα Ελληνικά κράτη: Τραπεζούς, Ήπειρος, Νίκαια
1586722/02/20221Εκφώνηση1.2.β. Εσωτερική αναδιοργάνωση, 1.8.β. Οι Καρολίδες και η ακμή της φραγκικής δύναμης, 2.3. Κοινωνία, 2.7. Οικονομία και κοινωνία στη Δυτική Ευρώπη. Το σύστημα της φεουδαρχίας
1586822/02/20221Εκφώνηση1.7α. Σκλαβηνίες, 2.3. Κοινωνία, 3.2. Η εσωτερική πολιτική των Κομνηνών (1081-1185), 4.2. Τα Ελληνικά κράτη: Τραπεζούς, Ήπειρος, Νίκαια
1586923/02/20221ΕκφώνησηΚεφάλαιο 1. Από το θάνατο του Ιουστινιανού ως την αποκατάσταση των εικόνων και τη συνθήκη του Βερντέν (565-843): , 1.2. Η βασιλεία του Ηρακλείου (610-641), Αποφασιστικοί αγώνες και μεταρρυθμίσεις, 1.2.β. Εσωτερική αναδιοργάνωση, Κεφάλαιο 2. Η εποχή της ακμής: Από τον τερματισμό της Εικονομαχίας ως το Σχίσμα των Δύο Εκκλησιών (843-1054): , 2.7. Οικονομία και κοινωνία στη Δυτική Ευρώπη. Το σύστημα της φεουδαρχίας , Κεφάλαιο 3. Από το Σχίσμα των Δύο Εκκλησιών ως την Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους (1054- 1204):, 3.2. Η εσωτερική πολιτική των Κομνηνών (1081-1185), 3.7.ε. Η άλωση τη
1587423/02/20221ΕκφώνησηΚεφάλαιο 2. Η εποχή της ακμής: Από τον τερματισμό της Εικονομαχίας ως το Σχίσμα των Δύο Εκκλησιών (843-1054): , 2.5.α. Η βυζαντινή διπλωματία, Κεφάλαιο 3. Από το Σχίσμα των Δύο Εκκλησιών ως την Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους (1054- 1204):, 3.2. Η εσωτερική πολιτική των Κομνηνών (1081-1185), Κεφάλαιο 4. Η λατινοκρατία και η παλαιολόγεια εποχή (1204-1453). Ο Ύστερος Μεσαίωνας στη Δύση:, 4.4.β. Ο εμφύλιος πόλεμος και τα αστικά κινήματα, 4.8.γ. Η κρίση της φεουδαρχίας
1587523/02/20221ΕκφώνησηΚεφάλαιο 1. Από το θάνατο του Ιουστινιανού ως την αποκατάσταση των εικόνων και τη συνθήκη του Βερντέν (565-843): , 1.1.α. Εξωτερικά προβλήματα, 1.6.β. Στρατιωτικοποίηση και εποικισμοί, Κεφάλαιο 2. Η εποχή της ακμής: Από τον τερματισμό της Εικονομαχίας ως το Σχίσμα των Δύο Εκκλησιών (843-1054): , 2.7. Οικονομία και κοινωνία στη Δυτική Ευρώπη. Το σύστημα της φεουδαρχίας , Κεφάλαιο 3. Από το Σχίσμα των Δύο Εκκλησιών ως την Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους (1054- 1204):, 3.5. Οικονομικές μεταβολές στη Δυτική Ευρώπη
1587925/02/20221Εκφώνηση1.2.β. Εσωτερική αναδιοργάνωση, 1.4.γ. Οι αραβοβυζαντινές συγκρούσεις στη Μ. Ασία και την Ανατολική Μεσόγειο, 2.1.β. Ο ανταγωνισμός μεταξύ των δύο Εκκλησιών και το Πρώτο Σχίσμα, 2.3. Κοινωνία, 2.4.γ. Η νομοθεσία
1588125/02/20221Εκφώνηση1.3. Η εμφάνιση του Ισλάμ, 2.5.ζ. Οι σχέσεις με τις ιταλικές ναυτικές πόλεις, 3.2. Η εσωτερική πολιτική των Κομνηνών (1081-1185), 4.2. Τα Ελληνικά κράτη: Τραπεζούς, Ήπειρος, Νίκαια
1588225/02/20221Εκφώνηση2.1.α. Ο εκχριστιανισμός των Σλάβων, 2.3. Κοινωνία, 4.6. Οι Οθωμανοί και η ραγδαία προέλασή τους, 4.7. Η άλωση της Κωνσταντινούπολης
1588325/02/20221Εκφώνηση1.2.γ. Εξελληνισμός του κράτους, 1.3. Η εμφάνιση του Ισλάμ, 1.5. Η Εικονομαχία, 1.7α. Σκλαβηνίες, 1.8.γ. Το πρόβλημα των δύο αυτοκρατοριών, 2.1.β. Ο ανταγωνισμός μεταξύ των δύο Εκκλησιών και το Πρώτο Σχίσμα, 2.3. Κοινωνία, 3.2. Η εσωτερική πολιτική των Κομνηνών (1081-1185), 3.5. Οικονομικές μεταβολές στη Δυτική Ευρώπη, 4.2. Τα Ελληνικά κράτη: Τραπεζούς, Ήπειρος, Νίκαια, 4.7. Η άλωση της Κωνσταντινούπολης
1588425/02/20221Εκφώνηση1.2.β. Εσωτερική αναδιοργάνωση, 1.5. Η Εικονομαχία, 1.7α. Σκλαβηνίες, 2.1.α. Ο εκχριστιανισμός των Σλάβων, 2.3. Κοινωνία, 2.5.α. Η βυζαντινή διπλωματία, 2.5.στ. Το Σχίσμα μεταξύ των δύο Εκκλησιών, 2.7. Οικονομία και κοινωνία στη Δυτική Ευρώπη. Το σύστημα της φεουδαρχίας , 3.2. Η εσωτερική πολιτική των Κομνηνών (1081-1185), 3.7.δ. Η Τέταρτη Σταυροφορία, 4.2. Τα Ελληνικά κράτη: Τραπεζούς, Ήπειρος, Νίκαια, 4.6. Οι Οθωμανοί και η ραγδαία προέλασή τους, 4.7. Η άλωση της Κωνσταντινούπολης
1589824/02/20221Εκφώνηση1.2.β. Εσωτερική αναδιοργάνωση, 2.1.α. Ο εκχριστιανισμός των Σλάβων, 2.3. Κοινωνία, 2.5.α. Η βυζαντινή διπλωματία, 2.5.στ. Το Σχίσμα μεταξύ των δύο Εκκλησιών, 2.7. Οικονομία και κοινωνία στη Δυτική Ευρώπη. Το σύστημα της φεουδαρχίας , 3.2. Η εσωτερική πολιτική των Κομνηνών (1081-1185), 3.7.α. Οι Σταυροφορίες-Οι αιτίες, 3.7.ε. Η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους, 4.4.β. Ο εμφύλιος πόλεμος και τα αστικά κινήματα, 4.6. Οι Οθωμανοί και η ραγδαία προέλασή τους
1589924/02/20221Εκφώνηση1.1.α. Εξωτερικά προβλήματα, 1.2.γ. Εξελληνισμός του κράτους, 1.5. Η Εικονομαχία, 1.8.γ. Το πρόβλημα των δύο αυτοκρατοριών, 2.1.α. Ο εκχριστιανισμός των Σλάβων, 2.4.γ. Η νομοθεσία, 3.2. Η εσωτερική πολιτική των Κομνηνών (1081-1185), 3.5. Οικονομικές μεταβολές στη Δυτική Ευρώπη, 3.7.ε. Η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους, 4.2. Τα Ελληνικά κράτη: Τραπεζούς, Ήπειρος, Νίκαια
1590024/02/20221Εκφώνηση1.3. Η εμφάνιση του Ισλάμ, 1.8.β. Οι Καρολίδες και η ακμή της φραγκικής δύναμης, 2.1.α. Ο εκχριστιανισμός των Σλάβων, 2.3. Κοινωνία, 2.5.στ. Το Σχίσμα μεταξύ των δύο Εκκλησιών, 2.7. Οικονομία και κοινωνία στη Δυτική Ευρώπη. Το σύστημα της φεουδαρχίας , 3.2. Η εσωτερική πολιτική των Κομνηνών (1081-1185), 4.2. Τα Ελληνικά κράτη: Τραπεζούς, Ήπειρος, Νίκαια, 4.4.β. Ο εμφύλιος πόλεμος και τα αστικά κινήματα, 4.7. Η άλωση της Κωνσταντινούπολης
1591125/02/20221Εκφώνηση1.2.β. Εσωτερική αναδιοργάνωση, 1.3. Η εμφάνιση του Ισλάμ, 1.5. Η Εικονομαχία, 1.6.β. Στρατιωτικοποίηση και εποικισμοί, 2.1.α. Ο εκχριστιανισμός των Σλάβων, 2.5.στ. Το Σχίσμα μεταξύ των δύο Εκκλησιών, 2.7. Οικονομία και κοινωνία στη Δυτική Ευρώπη. Το σύστημα της φεουδαρχίας , 3.2. Η εσωτερική πολιτική των Κομνηνών (1081-1185), 3.5. Οικονομικές μεταβολές στη Δυτική Ευρώπη, 3.7.δ. Η Τέταρτη Σταυροφορία, 4.2. Τα Ελληνικά κράτη: Τραπεζούς, Ήπειρος, Νίκαια, 4.7. Η άλωση της Κωνσταντινούπολης
1591502/03/20221Εκφώνηση1.7α. Σκλαβηνίες, 1.8.β. Οι Καρολίδες και η ακμή της φραγκικής δύναμης, 2.5.α. Η βυζαντινή διπλωματία, 3.2. Η εσωτερική πολιτική των Κομνηνών (1081-1185)
1591602/03/20221Εκφώνηση2.3. Κοινωνία, 2.5.στ. Το Σχίσμα μεταξύ των δύο Εκκλησιών, 3.2. Η εσωτερική πολιτική των Κομνηνών (1081-1185), 4.4.β. Ο εμφύλιος πόλεμος και τα αστικά κινήματα
1591728/02/20221Εκφώνηση1.2.β. Εσωτερική αναδιοργάνωση, 1.8.β. Οι Καρολίδες και η ακμή της φραγκικής δύναμης, 2.4.γ. Η νομοθεσία, 4.6. Οι Οθωμανοί και η ραγδαία προέλασή τους
1596525/02/20221ΕκφώνησηΚεφάλαιο 1. Από το θάνατο του Ιουστινιανού ως την αποκατάσταση των εικόνων και τη συνθήκη του Βερντέν (565-843): , Κεφάλαιο 2. Η εποχή της ακμής: Από τον τερματισμό της Εικονομαχίας ως το Σχίσμα των Δύο Εκκλησιών (843-1054): , Κεφάλαιο 3. Από το Σχίσμα των Δύο Εκκλησιών ως την Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους (1054- 1204):, Κεφάλαιο 4. Η λατινοκρατία και η παλαιολόγεια εποχή (1204-1453). Ο Ύστερος Μεσαίωνας στη Δύση:
1608127/02/20221ΕκφώνησηΚεφάλαιο 1. Από το θάνατο του Ιουστινιανού ως την αποκατάσταση των εικόνων και τη συνθήκη του Βερντέν (565-843): , Κεφάλαιο 2. Η εποχή της ακμής: Από τον τερματισμό της Εικονομαχίας ως το Σχίσμα των Δύο Εκκλησιών (843-1054): , Κεφάλαιο 3. Από το Σχίσμα των Δύο Εκκλησιών ως την Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους (1054- 1204):, Κεφάλαιο 4. Η λατινοκρατία και η παλαιολόγεια εποχή (1204-1453). Ο Ύστερος Μεσαίωνας στη Δύση:
1704312/03/20221Εκφώνηση1.2.β. Εσωτερική αναδιοργάνωση, 2.4.γ. Η νομοθεσία, 3.5. Οικονομικές μεταβολές στη Δυτική Ευρώπη, 4.6. Οι Οθωμανοί και η ραγδαία προέλασή τους
1704412/03/20221Εκφώνηση2.3. Κοινωνία, 3.2. Η εσωτερική πολιτική των Κομνηνών (1081-1185), 4.7. Η άλωση της Κωνσταντινούπολης, 6.3.β. Οι πρόοδοι στη ναυσιπλοΐα
1704512/03/20221Εκφώνηση1.3. Η εμφάνιση του Ισλάμ, 2.4.γ. Η νομοθεσία, 2.5.ζ. Οι σχέσεις με τις ιταλικές ναυτικές πόλεις, 6.3.γ. Οι Ευρωπαίοι ανακαλύπτουν τον κόσμο
1721013/03/20221Εκφώνηση1.3. Η εμφάνιση του Ισλάμ, 1.6.β. Στρατιωτικοποίηση και εποικισμοί, 2.4.γ. Η νομοθεσία, 3.2. Η εσωτερική πολιτική των Κομνηνών (1081-1185)
1721213/03/20221Εκφώνηση1.2.β. Εσωτερική αναδιοργάνωση, 2.4.γ. Η νομοθεσία, 2.5.α. Η βυζαντινή διπλωματία, 3.5. Οικονομικές μεταβολές στη Δυτική Ευρώπη, 4.7. Η άλωση της Κωνσταντινούπολης
1721512/03/20221Εκφώνηση1.8.γ. Το πρόβλημα των δύο αυτοκρατοριών, 2.1.β. Ο ανταγωνισμός μεταξύ των δύο Εκκλησιών και το Πρώτο Σχίσμα, 3.5. Οικονομικές μεταβολές στη Δυτική Ευρώπη, 4.6. Οι Οθωμανοί και η ραγδαία προέλασή τους
1726913/03/20221ΕκφώνησηΚεφάλαιο 1. Από το θάνατο του Ιουστινιανού ως την αποκατάσταση των εικόνων και τη συνθήκη του Βερντέν (565-843): , 1.3. Η εμφάνιση του Ισλάμ, Κεφάλαιο 2. Η εποχή της ακμής: Από τον τερματισμό της Εικονομαχίας ως το Σχίσμα των Δύο Εκκλησιών (843-1054): , 2.3. Κοινωνία, Κεφάλαιο 3. Από το Σχίσμα των Δύο Εκκλησιών ως την Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους (1054- 1204):, 3.5. Οικονομικές μεταβολές στη Δυτική Ευρώπη
1727113/03/20221ΕκφώνησηΚεφάλαιο 1. Από το θάνατο του Ιουστινιανού ως την αποκατάσταση των εικόνων και τη συνθήκη του Βερντέν (565-843): , 1.3. Η εμφάνιση του Ισλάμ, 1.5. Η Εικονομαχία, Κεφάλαιο 2. Η εποχή της ακμής: Από τον τερματισμό της Εικονομαχίας ως το Σχίσμα των Δύο Εκκλησιών (843-1054): , 2.7. Οικονομία και κοινωνία στη Δυτική Ευρώπη. Το σύστημα της φεουδαρχίας
1727213/03/20221ΕκφώνησηΚεφάλαιο 1. Από το θάνατο του Ιουστινιανού ως την αποκατάσταση των εικόνων και τη συνθήκη του Βερντέν (565-843): , 1.3. Η εμφάνιση του Ισλάμ, Κεφάλαιο 2. Η εποχή της ακμής: Από τον τερματισμό της Εικονομαχίας ως το Σχίσμα των Δύο Εκκλησιών (843-1054): , 2.3. Κοινωνία, 2.7. Οικονομία και κοινωνία στη Δυτική Ευρώπη. Το σύστημα της φεουδαρχίας
1727413/03/20221ΕκφώνησηΚεφάλαιο 2. Η εποχή της ακμής: Από τον τερματισμό της Εικονομαχίας ως το Σχίσμα των Δύο Εκκλησιών (843-1054): , 2.4.γ. Η νομοθεσία, Κεφάλαιο 3. Από το Σχίσμα των Δύο Εκκλησιών ως την Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους (1054- 1204):, 3.5. Οικονομικές μεταβολές στη Δυτική Ευρώπη, Κεφάλαιο 6. Από την άλωση της Κωνσταντινούπολης και τις Ανακαλύψεις των Νέων Χωρών ως τη συνθήκη της Βεστφαλίας (1453-1648):, 6.2. Αναγέννηση και Ανθρωπισμός, 6.3.β. Οι πρόοδοι στη ναυσιπλοΐα
1732613/03/20221Εκφώνηση4.2. Τα Ελληνικά κράτη: Τραπεζούς, Ήπειρος, Νίκαια, 6.2. Αναγέννηση και Ανθρωπισμός
1732713/03/20221Εκφώνηση3.2. Η εσωτερική πολιτική των Κομνηνών (1081-1185), 6.2. Αναγέννηση και Ανθρωπισμός
1732813/03/20221Εκφώνηση3.7.δ. Η Τέταρτη Σταυροφορία, 6.4.β. Η Μεταρρύθμιση του Λουθήρου
1733013/03/20221Εκφώνηση4.6. Οι Οθωμανοί και η ραγδαία προέλασή τους, 6.4.δ. Η Αντιμεταρρύθμιση
1740316/03/20221Εκφώνηση1.3. Η εμφάνιση του Ισλάμ, 2.5.ζ. Οι σχέσεις με τις ιταλικές ναυτικές πόλεις, 6.2. Αναγέννηση και Ανθρωπισμός, 6.3.ε. Η Ευρώπη μετά τις Ανακαλύψεις
1740416/03/20221Εκφώνηση1.3. Η εμφάνιση του Ισλάμ, 1.6.β. Στρατιωτικοποίηση και εποικισμοί, 6.2. Αναγέννηση και Ανθρωπισμός
1740517/03/20221Εκφώνηση1.2.β. Εσωτερική αναδιοργάνωση, 3.2. Η εσωτερική πολιτική των Κομνηνών (1081-1185), 4.8.γ. Η κρίση της φεουδαρχίας, 6.2. Αναγέννηση και Ανθρωπισμός
1740617/03/20221Εκφώνηση2.7. Οικονομία και κοινωνία στη Δυτική Ευρώπη. Το σύστημα της φεουδαρχίας , 4.2. Τα Ελληνικά κράτη: Τραπεζούς, Ήπειρος, Νίκαια, 6.2. Αναγέννηση και Ανθρωπισμός
1740717/03/20221Εκφώνηση2.7. Οικονομία και κοινωνία στη Δυτική Ευρώπη. Το σύστημα της φεουδαρχίας , 3.2. Η εσωτερική πολιτική των Κομνηνών (1081-1185), 6.3.ε. Η Ευρώπη μετά τις Ανακαλύψεις, 6.4.δ. Η Αντιμεταρρύθμιση
1740817/03/20221Εκφώνηση1.3. Η εμφάνιση του Ισλάμ, 1.8.β. Οι Καρολίδες και η ακμή της φραγκικής δύναμης, 3.5. Οικονομικές μεταβολές στη Δυτική Ευρώπη, 6.2. Αναγέννηση και Ανθρωπισμός
1745516/03/20221Εκφώνηση1.2.β. Εσωτερική αναδιοργάνωση, 2.3. Κοινωνία, 2.7. Οικονομία και κοινωνία στη Δυτική Ευρώπη. Το σύστημα της φεουδαρχίας , 6.2. Αναγέννηση και Ανθρωπισμός
1745619/03/20221Εκφώνηση2.1.α. Ο εκχριστιανισμός των Σλάβων, 4.8.γ. Η κρίση της φεουδαρχίας, 6.2. Αναγέννηση και Ανθρωπισμός, 6.3.ε. Η Ευρώπη μετά τις Ανακαλύψεις
1745717/03/20221Εκφώνηση1.5. Η Εικονομαχία, 2.4.γ. Η νομοθεσία, 6.4.δ. Η Αντιμεταρρύθμιση
1745917/03/20221Εκφώνηση3.5. Οικονομικές μεταβολές στη Δυτική Ευρώπη, 4.6. Οι Οθωμανοί και η ραγδαία προέλασή τους, 4.7. Η άλωση της Κωνσταντινούπολης, 6.2. Αναγέννηση και Ανθρωπισμός
1746016/03/20221Εκφώνηση1.3. Η εμφάνιση του Ισλάμ, 3.2. Η εσωτερική πολιτική των Κομνηνών (1081-1185), 6.2. Αναγέννηση και Ανθρωπισμός, 6.4. Θρησκευτική μεταρρύθμιση (1517-1555)
1746116/03/20221Εκφώνηση1.3. Η εμφάνιση του Ισλάμ, 2.3. Κοινωνία, 2.5.α. Η βυζαντινή διπλωματία, 6.4.ε. Οι συνέπειες της Μεταρρύθμισης
1746219/03/20221Εκφώνηση2.4.γ. Η νομοθεσία, 3.5. Οικονομικές μεταβολές στη Δυτική Ευρώπη, 4.7. Η άλωση της Κωνσταντινούπολης, 6.2. Αναγέννηση και Ανθρωπισμός
1746319/03/20221Εκφώνηση1.5. Η Εικονομαχία, 2.7. Οικονομία και κοινωνία στη Δυτική Ευρώπη. Το σύστημα της φεουδαρχίας , 4.2. Τα Ελληνικά κράτη: Τραπεζούς, Ήπειρος, Νίκαια, 6.2. Αναγέννηση και Ανθρωπισμός
1746419/03/20221Εκφώνηση1.2.β. Εσωτερική αναδιοργάνωση, 2.3. Κοινωνία, 3.2. Η εσωτερική πολιτική των Κομνηνών (1081-1185), 6.2. Αναγέννηση και Ανθρωπισμός
1746719/03/20221ΕκφώνησηΚεφάλαιο 2. Η εποχή της ακμής: Από τον τερματισμό της Εικονομαχίας ως το Σχίσμα των Δύο Εκκλησιών (843-1054): , 2.7. Οικονομία και κοινωνία στη Δυτική Ευρώπη. Το σύστημα της φεουδαρχίας , Κεφάλαιο 3. Από το Σχίσμα των Δύο Εκκλησιών ως την Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους (1054- 1204):, 3.5. Οικονομικές μεταβολές στη Δυτική Ευρώπη, Κεφάλαιο 4. Η λατινοκρατία και η παλαιολόγεια εποχή (1204-1453). Ο Ύστερος Μεσαίωνας στη Δύση:, 4.2. Τα Ελληνικά κράτη: Τραπεζούς, Ήπειρος, Νίκαια, Κεφάλαιο 6. Από την άλωση της Κωνσταντινούπολης και τις Ανακαλύψεις των Νέων Χωρών ως τη συ
1746919/03/20221ΕκφώνησηΚεφάλαιο 1. Από το θάνατο του Ιουστινιανού ως την αποκατάσταση των εικόνων και τη συνθήκη του Βερντέν (565-843): , 1.2. Η βασιλεία του Ηρακλείου (610-641), Αποφασιστικοί αγώνες και μεταρρυθμίσεις, 1.2.β. Εσωτερική αναδιοργάνωση, Κεφάλαιο 2. Η εποχή της ακμής: Από τον τερματισμό της Εικονομαχίας ως το Σχίσμα των Δύο Εκκλησιών (843-1054): , 2.1.α. Ο εκχριστιανισμός των Σλάβων, 2.3. Κοινωνία, Κεφάλαιο 4. Η λατινοκρατία και η παλαιολόγεια εποχή (1204-1453). Ο Ύστερος Μεσαίωνας στη Δύση:, 4.6. Οι Οθωμανοί και η ραγδαία προέλασή τους
1747219/03/20221ΕκφώνησηΚεφάλαιο 2. Η εποχή της ακμής: Από τον τερματισμό της Εικονομαχίας ως το Σχίσμα των Δύο Εκκλησιών (843-1054): , 2.3. Κοινωνία, 2.7. Οικονομία και κοινωνία στη Δυτική Ευρώπη. Το σύστημα της φεουδαρχίας , Κεφάλαιο 4. Η λατινοκρατία και η παλαιολόγεια εποχή (1204-1453). Ο Ύστερος Μεσαίωνας στη Δύση:, 4.7. Η άλωση της Κωνσταντινούπολης, Κεφάλαιο 6. Από την άλωση της Κωνσταντινούπολης και τις Ανακαλύψεις των Νέων Χωρών ως τη συνθήκη της Βεστφαλίας (1453-1648):, 6.2. Αναγέννηση και Ανθρωπισμός
1747719/03/20221ΕκφώνησηΚεφάλαιο 1. Από το θάνατο του Ιουστινιανού ως την αποκατάσταση των εικόνων και τη συνθήκη του Βερντέν (565-843): , 1.3. Η εμφάνιση του Ισλάμ, Κεφάλαιο 3. Από το Σχίσμα των Δύο Εκκλησιών ως την Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους (1054- 1204):, 3.5. Οικονομικές μεταβολές στη Δυτική Ευρώπη, Κεφάλαιο 6. Από την άλωση της Κωνσταντινούπολης και τις Ανακαλύψεις των Νέων Χωρών ως τη συνθήκη της Βεστφαλίας (1453-1648):, 6.3.γ. Οι Ευρωπαίοι ανακαλύπτουν τον κόσμο, 6.4. Θρησκευτική μεταρρύθμιση (1517-1555), 6.4.α. Η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία σε κρίση
1751419/03/20221ΕκφώνησηΚεφάλαιο 1. Από το θάνατο του Ιουστινιανού ως την αποκατάσταση των εικόνων και τη συνθήκη του Βερντέν (565-843): , 1.5. Η Εικονομαχία, Κεφάλαιο 3. Από το Σχίσμα των Δύο Εκκλησιών ως την Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους (1054- 1204):, 3.5. Οικονομικές μεταβολές στη Δυτική Ευρώπη, Κεφάλαιο 4. Η λατινοκρατία και η παλαιολόγεια εποχή (1204-1453). Ο Ύστερος Μεσαίωνας στη Δύση:, 4.7. Η άλωση της Κωνσταντινούπολης, Κεφάλαιο 6. Από την άλωση της Κωνσταντινούπολης και τις Ανακαλύψεις των Νέων Χωρών ως τη συνθήκη της Βεστφαλίας (1453-1648):, 6.4. Θρησκευτική μεταρρύθμιση (1517-1555), 6.4.
1751719/03/20221ΕκφώνησηΚεφάλαιο 1. Από το θάνατο του Ιουστινιανού ως την αποκατάσταση των εικόνων και τη συνθήκη του Βερντέν (565-843): , 1.1.α. Εξωτερικά προβλήματα, Κεφάλαιο 3. Από το Σχίσμα των Δύο Εκκλησιών ως την Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους (1054- 1204):, 3.7.ε. Η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους, Κεφάλαιο 6. Από την άλωση της Κωνσταντινούπολης και τις Ανακαλύψεις των Νέων Χωρών ως τη συνθήκη της Βεστφαλίας (1453-1648):, 6.2. Αναγέννηση και Ανθρωπισμός, 6.4. Θρησκευτική μεταρρύθμιση (1517-1555), 6.4.β. Η Μεταρρύθμιση του Λουθήρου
1751919/03/20221ΕκφώνησηΚεφάλαιο 1. Από το θάνατο του Ιουστινιανού ως την αποκατάσταση των εικόνων και τη συνθήκη του Βερντέν (565-843): , 1.2. Η βασιλεία του Ηρακλείου (610-641), Αποφασιστικοί αγώνες και μεταρρυθμίσεις, 1.2.β. Εσωτερική αναδιοργάνωση, Κεφάλαιο 3. Από το Σχίσμα των Δύο Εκκλησιών ως την Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους (1054- 1204):, 3.2. Η εσωτερική πολιτική των Κομνηνών (1081-1185), Κεφάλαιο 4. Η λατινοκρατία και η παλαιολόγεια εποχή (1204-1453). Ο Ύστερος Μεσαίωνας στη Δύση:, 4.6. Οι Οθωμανοί και η ραγδαία προέλασή τους, Κεφάλαιο 6. Από την άλωση της Κωνσταντινούπολης και τις Ανακ
1757819/03/20221Εκφώνηση2.3. Κοινωνία, 3.2. Η εσωτερική πολιτική των Κομνηνών (1081-1185), 3.5. Οικονομικές μεταβολές στη Δυτική Ευρώπη, 4.2. Τα Ελληνικά κράτη: Τραπεζούς, Ήπειρος, Νίκαια
1757919/03/20221Εκφώνηση1.2.β. Εσωτερική αναδιοργάνωση, 2.1.α. Ο εκχριστιανισμός των Σλάβων, 2.4.γ. Η νομοθεσία, 3.2. Η εσωτερική πολιτική των Κομνηνών (1081-1185)
1758019/03/20221Εκφώνηση1.2. Η βασιλεία του Ηρακλείου (610-641), Αποφασιστικοί αγώνες και μεταρρυθμίσεις, 1.2.β. Εσωτερική αναδιοργάνωση, 2.3. Κοινωνία, 3.2. Η εσωτερική πολιτική των Κομνηνών (1081-1185), 4.2. Τα Ελληνικά κράτη: Τραπεζούς, Ήπειρος, Νίκαια
1758619/03/20221ΕκφώνησηΚεφάλαιο 1. Από το θάνατο του Ιουστινιανού ως την αποκατάσταση των εικόνων και τη συνθήκη του Βερντέν (565-843): , 1.5. Η Εικονομαχία, 1.6.β. Στρατιωτικοποίηση και εποικισμοί, Κεφάλαιο 2. Η εποχή της ακμής: Από τον τερματισμό της Εικονομαχίας ως το Σχίσμα των Δύο Εκκλησιών (843-1054): , 2.4.γ. Η νομοθεσία, 2.5.ζ. Οι σχέσεις με τις ιταλικές ναυτικές πόλεις
1758719/03/20221ΕκφώνησηΚεφάλαιο 1. Από το θάνατο του Ιουστινιανού ως την αποκατάσταση των εικόνων και τη συνθήκη του Βερντέν (565-843): , 1.3. Η εμφάνιση του Ισλάμ, 1.5. Η Εικονομαχία, Κεφάλαιο 2. Η εποχή της ακμής: Από τον τερματισμό της Εικονομαχίας ως το Σχίσμα των Δύο Εκκλησιών (843-1054): , 2.4.γ. Η νομοθεσία, 4.6. Οι Οθωμανοί και η ραγδαία προέλασή τους
1758819/03/20221ΕκφώνησηΚεφάλαιο 1. Από το θάνατο του Ιουστινιανού ως την αποκατάσταση των εικόνων και τη συνθήκη του Βερντέν (565-843): , 1.2. Η βασιλεία του Ηρακλείου (610-641), Αποφασιστικοί αγώνες και μεταρρυθμίσεις, 1.2.β. Εσωτερική αναδιοργάνωση, Κεφάλαιο 2. Η εποχή της ακμής: Από τον τερματισμό της Εικονομαχίας ως το Σχίσμα των Δύο Εκκλησιών (843-1054): , 2.7. Οικονομία και κοινωνία στη Δυτική Ευρώπη. Το σύστημα της φεουδαρχίας , Κεφάλαιο 4. Η λατινοκρατία και η παλαιολόγεια εποχή (1204-1453). Ο Ύστερος Μεσαίωνας στη Δύση:, 4.6. Οι Οθωμανοί και η ραγδαία προέλασή τους
1763719/03/20221ΕκφώνησηΚεφάλαιο 1. Από το θάνατο του Ιουστινιανού ως την αποκατάσταση των εικόνων και τη συνθήκη του Βερντέν (565-843): , 1.2. Η βασιλεία του Ηρακλείου (610-641), Αποφασιστικοί αγώνες και μεταρρυθμίσεις, 1.2.β. Εσωτερική αναδιοργάνωση, Κεφάλαιο 3. Από το Σχίσμα των Δύο Εκκλησιών ως την Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους (1054- 1204):, 3.7.α. Οι Σταυροφορίες-Οι αιτίες, Κεφάλαιο 4. Η λατινοκρατία και η παλαιολόγεια εποχή (1204-1453). Ο Ύστερος Μεσαίωνας στη Δύση:, 4.8.γ. Η κρίση της φεουδαρχίας, Κεφάλαιο 6. Από την άλωση της Κωνσταντινούπολης και τις Ανακαλύψεις των Νέων Χωρών ως τ
1763819/03/20221ΕκφώνησηΚεφάλαιο 1. Από το θάνατο του Ιουστινιανού ως την αποκατάσταση των εικόνων και τη συνθήκη του Βερντέν (565-843): , 1.5. Η Εικονομαχία, Κεφάλαιο 2. Η εποχή της ακμής: Από τον τερματισμό της Εικονομαχίας ως το Σχίσμα των Δύο Εκκλησιών (843-1054): , 2.3. Κοινωνία, Κεφάλαιο 4. Η λατινοκρατία και η παλαιολόγεια εποχή (1204-1453). Ο Ύστερος Μεσαίωνας στη Δύση:, 4.6. Οι Οθωμανοί και η ραγδαία προέλασή τους, Κεφάλαιο 6. Από την άλωση της Κωνσταντινούπολης και τις Ανακαλύψεις των Νέων Χωρών ως τη συνθήκη της Βεστφαλίας (1453-1648):, 6.2. Αναγέννηση και Ανθρωπισμός
1763919/03/20221ΕκφώνησηΚεφάλαιο 1. Από το θάνατο του Ιουστινιανού ως την αποκατάσταση των εικόνων και τη συνθήκη του Βερντέν (565-843): , 1.1.α. Εξωτερικά προβλήματα, Κεφάλαιο 2. Η εποχή της ακμής: Από τον τερματισμό της Εικονομαχίας ως το Σχίσμα των Δύο Εκκλησιών (843-1054): , 2.1.α. Ο εκχριστιανισμός των Σλάβων, Κεφάλαιο 3. Από το Σχίσμα των Δύο Εκκλησιών ως την Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους (1054- 1204):, 3.2. Η εσωτερική πολιτική των Κομνηνών (1081-1185), Κεφάλαιο 4. Η λατινοκρατία και η παλαιολόγεια εποχή (1204-1453). Ο Ύστερος Μεσαίωνας στη Δύση:, 4.2. Τα Ελληνικά κράτη: Τραπεζούς, Ήπειρος, Νί
1764219/03/20221ΕκφώνησηΚεφάλαιο 1. Από το θάνατο του Ιουστινιανού ως την αποκατάσταση των εικόνων και τη συνθήκη του Βερντέν (565-843): , 1.2. Η βασιλεία του Ηρακλείου (610-641), Αποφασιστικοί αγώνες και μεταρρυθμίσεις, 1.2.β. Εσωτερική αναδιοργάνωση, Κεφάλαιο 2. Η εποχή της ακμής: Από τον τερματισμό της Εικονομαχίας ως το Σχίσμα των Δύο Εκκλησιών (843-1054): , 2.3. Κοινωνία, 2.5.α. Η βυζαντινή διπλωματία, Κεφάλαιο 3. Από το Σχίσμα των Δύο Εκκλησιών ως την Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους (1054- 1204):, 3.7.α. Οι Σταυροφορίες-Οι αιτίες, Κεφάλαιο 6. Από την άλωση της Κωνσταντινούπολης και τις Ανακ
1764719/03/20221ΕκφώνησηΚεφάλαιο 1. Από το θάνατο του Ιουστινιανού ως την αποκατάσταση των εικόνων και τη συνθήκη του Βερντέν (565-843): , 1.2. Η βασιλεία του Ηρακλείου (610-641), Αποφασιστικοί αγώνες και μεταρρυθμίσεις, 1.2.β. Εσωτερική αναδιοργάνωση, Κεφάλαιο 3. Από το Σχίσμα των Δύο Εκκλησιών ως την Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους (1054- 1204):, 3.7.ε. Η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους, Κεφάλαιο 4. Η λατινοκρατία και η παλαιολόγεια εποχή (1204-1453). Ο Ύστερος Μεσαίωνας στη Δύση:, 4.2. Τα Ελληνικά κράτη: Τραπεζούς, Ήπειρος, Νίκαια, Κεφάλαιο 6. Από την άλωση της Κωνσταντινο
1765619/03/20221Εκφώνηση1.1.α. Εξωτερικά προβλήματα, 1.2.γ. Εξελληνισμός του κράτους, 1.3. Η εμφάνιση του Ισλάμ, 1.5. Η Εικονομαχία, 1.8.β. Οι Καρολίδες και η ακμή της φραγκικής δύναμης, 2.1.α. Ο εκχριστιανισμός των Σλάβων, 2.4.γ. Η νομοθεσία, 2.5.στ. Το Σχίσμα μεταξύ των δύο Εκκλησιών, 2.5.ζ. Οι σχέσεις με τις ιταλικές ναυτικές πόλεις, 3.7.δ. Η Τέταρτη Σταυροφορία, 4.2. Τα Ελληνικά κράτη: Τραπεζούς, Ήπειρος, Νίκαια, 4.7. Η άλωση της Κωνσταντινούπολης, 6.2. Αναγέννηση και Ανθρωπισμός
1765719/03/20221Εκφώνηση1.2.β. Εσωτερική αναδιοργάνωση, 1.4.γ. Οι αραβοβυζαντινές συγκρούσεις στη Μ. Ασία και την Ανατολική Μεσόγειο, 1.5. Η Εικονομαχία, 1.8.γ. Το πρόβλημα των δύο αυτοκρατοριών, 2.5.στ. Το Σχίσμα μεταξύ των δύο Εκκλησιών, 2.5.ζ. Οι σχέσεις με τις ιταλικές ναυτικές πόλεις, 2.7. Οικονομία και κοινωνία στη Δυτική Ευρώπη. Το σύστημα της φεουδαρχίας , 3.7.α. Οι Σταυροφορίες-Οι αιτίες, 3.7.ε. Η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους, 4.2. Τα Ελληνικά κράτη: Τραπεζούς, Ήπειρος, Νίκαια, 4.6. Οι Οθωμανοί και η ραγδαία προέλασή τους, 4.7. Η άλωση της Κωνσταντινούπολης
1765819/03/20221Εκφώνηση1.2.β. Εσωτερική αναδιοργάνωση, 1.3. Η εμφάνιση του Ισλάμ, 1.5. Η Εικονομαχία, 1.7α. Σκλαβηνίες, 1.8.β. Οι Καρολίδες και η ακμή της φραγκικής δύναμης, 2.5.α. Η βυζαντινή διπλωματία, 2.5.ζ. Οι σχέσεις με τις ιταλικές ναυτικές πόλεις, 2.7. Οικονομία και κοινωνία στη Δυτική Ευρώπη. Το σύστημα της φεουδαρχίας , 4.6. Οι Οθωμανοί και η ραγδαία προέλασή τους, 4.7. Η άλωση της Κωνσταντινούπολης, 6.3.ε. Η Ευρώπη μετά τις Ανακαλύψεις
1772720/03/20221Εκφώνηση1.5. Η Εικονομαχία, 1.8.β. Οι Καρολίδες και η ακμή της φραγκικής δύναμης, 3.2. Η εσωτερική πολιτική των Κομνηνών (1081-1185), 4.6. Οι Οθωμανοί και η ραγδαία προέλασή τους
1772920/03/20221Εκφώνηση2.1.α. Ο εκχριστιανισμός των Σλάβων, 2.3. Κοινωνία, 6.2. Αναγέννηση και Ανθρωπισμός
1773021/03/20221Εκφώνηση2.3. Κοινωνία, 2.5.στ. Το Σχίσμα μεταξύ των δύο Εκκλησιών, 4.6. Οι Οθωμανοί και η ραγδαία προέλασή τους, 6.4. Θρησκευτική μεταρρύθμιση (1517-1555)
1773220/03/20221Εκφώνηση2.3. Κοινωνία, 2.4.γ. Η νομοθεσία, 4.7. Η άλωση της Κωνσταντινούπολης, 6.2. Αναγέννηση και Ανθρωπισμός
1773320/03/20221Εκφώνηση1.2.β. Εσωτερική αναδιοργάνωση, 1.8.γ. Το πρόβλημα των δύο αυτοκρατοριών, 2.3. Κοινωνία, 6.3.ε. Η Ευρώπη μετά τις Ανακαλύψεις
1773520/03/20221Εκφώνηση1.1.α. Εξωτερικά προβλήματα, 1.2.β. Εσωτερική αναδιοργάνωση, 6.4.δ. Η Αντιμεταρρύθμιση
1793421/03/20221Εκφώνηση4.6. Οι Οθωμανοί και η ραγδαία προέλασή τους, 6.4.β. Η Μεταρρύθμιση του Λουθήρου
1793521/03/20221Εκφώνηση1.6.β. Στρατιωτικοποίηση και εποικισμοί, 4.7. Η άλωση της Κωνσταντινούπολης, 6.2. Αναγέννηση και Ανθρωπισμός
1793721/03/20221Εκφώνηση1.3. Η εμφάνιση του Ισλάμ, 2.3. Κοινωνία, 2.4.γ. Η νομοθεσία, 6.3.ε. Η Ευρώπη μετά τις Ανακαλύψεις
1793821/03/20221Εκφώνηση1.5. Η Εικονομαχία, 2.4.γ. Η νομοθεσία, 4.2. Τα Ελληνικά κράτη: Τραπεζούς, Ήπειρος, Νίκαια, 6.4.ε. Οι συνέπειες της Μεταρρύθμισης
1793921/03/20221Εκφώνηση1.8.β. Οι Καρολίδες και η ακμή της φραγκικής δύναμης, 2.3. Κοινωνία, 6.2. Αναγέννηση και Ανθρωπισμός, 6.4.ε. Οι συνέπειες της Μεταρρύθμισης
1794021/03/20221Εκφώνηση2.1.α. Ο εκχριστιανισμός των Σλάβων, 3.5. Οικονομικές μεταβολές στη Δυτική Ευρώπη, 6.2. Αναγέννηση και Ανθρωπισμός, 6.4.δ. Η Αντιμεταρρύθμιση
1797525/03/20221Εκφώνηση1.1.α. Εξωτερικά προβλήματα, 1.5. Η Εικονομαχία, 2.1.α. Ο εκχριστιανισμός των Σλάβων, 2.3. Κοινωνία, 2.4.γ. Η νομοθεσία, 3.2. Η εσωτερική πολιτική των Κομνηνών (1081-1185), 3.7.δ. Η Τέταρτη Σταυροφορία, 4.4.β. Ο εμφύλιος πόλεμος και τα αστικά κινήματα, 4.7. Η άλωση της Κωνσταντινούπολης, 6.2. Αναγέννηση και Ανθρωπισμός, 6.3.γ. Οι Ευρωπαίοι ανακαλύπτουν τον κόσμο
1797625/03/20221Εκφώνηση1.2.β. Εσωτερική αναδιοργάνωση, 1.3. Η εμφάνιση του Ισλάμ, 1.5. Η Εικονομαχία, 1.7α. Σκλαβηνίες, 1.8.γ. Το πρόβλημα των δύο αυτοκρατοριών, 2.1.α. Ο εκχριστιανισμός των Σλάβων, 2.1.β. Ο ανταγωνισμός μεταξύ των δύο Εκκλησιών και το Πρώτο Σχίσμα, 2.3. Κοινωνία, 2.4.γ. Η νομοθεσία, 2.5.ζ. Οι σχέσεις με τις ιταλικές ναυτικές πόλεις, 3.5. Οικονομικές μεταβολές στη Δυτική Ευρώπη, 3.7.δ. Η Τέταρτη Σταυροφορία, 4.2. Τα Ελληνικά κράτη: Τραπεζούς, Ήπειρος, Νίκαια
1797728/03/20221Εκφώνηση1.3. Η εμφάνιση του Ισλάμ, 1.5. Η Εικονομαχία, 1.8.γ. Το πρόβλημα των δύο αυτοκρατοριών, 2.4.γ. Η νομοθεσία, 2.5.ζ. Οι σχέσεις με τις ιταλικές ναυτικές πόλεις, 2.7. Οικονομία και κοινωνία στη Δυτική Ευρώπη. Το σύστημα της φεουδαρχίας , 3.5. Οικονομικές μεταβολές στη Δυτική Ευρώπη, 4.2. Τα Ελληνικά κράτη: Τραπεζούς, Ήπειρος, Νίκαια, 4.6. Οι Οθωμανοί και η ραγδαία προέλασή τους, 4.7. Η άλωση της Κωνσταντινούπολης, 6.3.γ. Οι Ευρωπαίοι ανακαλύπτουν τον κόσμο
1798025/03/20221Εκφώνηση1.2.β. Εσωτερική αναδιοργάνωση, 1.4.γ. Οι αραβοβυζαντινές συγκρούσεις στη Μ. Ασία και την Ανατολική Μεσόγειο, 6.3.γ. Οι Ευρωπαίοι ανακαλύπτουν τον κόσμο, 6.4.β. Η Μεταρρύθμιση του Λουθήρου
1798125/03/20221Εκφώνηση3.5. Οικονομικές μεταβολές στη Δυτική Ευρώπη, 4.6. Οι Οθωμανοί και η ραγδαία προέλασή τους, 6.4.α. Η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία σε κρίση, 6.4.δ. Η Αντιμεταρρύθμιση
1807328/03/20221Εκφώνηση2.3. Κοινωνία, 2.7. Οικονομία και κοινωνία στη Δυτική Ευρώπη. Το σύστημα της φεουδαρχίας , 4.4.β. Ο εμφύλιος πόλεμος και τα αστικά κινήματα, 4.8.γ. Η κρίση της φεουδαρχίας
1807428/03/20221Εκφώνηση1.8.β. Οι Καρολίδες και η ακμή της φραγκικής δύναμης, 2.4.γ. Η νομοθεσία, 4.7. Η άλωση της Κωνσταντινούπολης, 6.2. Αναγέννηση και Ανθρωπισμός
1807528/03/20221Εκφώνηση2.3. Κοινωνία, 3.2. Η εσωτερική πολιτική των Κομνηνών (1081-1185), 4.6. Οι Οθωμανοί και η ραγδαία προέλασή τους, 6.2. Αναγέννηση και Ανθρωπισμός
1807628/03/20221Εκφώνηση1.2.β. Εσωτερική αναδιοργάνωση, 3.2. Η εσωτερική πολιτική των Κομνηνών (1081-1185), 6.2. Αναγέννηση και Ανθρωπισμός, 6.4.β. Η Μεταρρύθμιση του Λουθήρου
1807728/03/20221Εκφώνηση1.5. Η Εικονομαχία, 2.4.γ. Η νομοθεσία, 4.8.γ. Η κρίση της φεουδαρχίας, 6.2. Αναγέννηση και Ανθρωπισμός
1807928/03/20221Εκφώνηση1.2.β. Εσωτερική αναδιοργάνωση, 2.5.στ. Το Σχίσμα μεταξύ των δύο Εκκλησιών, 2.7. Οικονομία και κοινωνία στη Δυτική Ευρώπη. Το σύστημα της φεουδαρχίας , 6.2. Αναγέννηση και Ανθρωπισμός
1808225/03/20221Εκφώνηση1.7α. Σκλαβηνίες, 2.7. Οικονομία και κοινωνία στη Δυτική Ευρώπη. Το σύστημα της φεουδαρχίας , 3.7.α. Οι Σταυροφορίες-Οι αιτίες, 6.4.β. Η Μεταρρύθμιση του Λουθήρου
1808325/03/20221Εκφώνηση1.3. Η εμφάνιση του Ισλάμ, 2.3. Κοινωνία, 4.7. Η άλωση της Κωνσταντινούπολης, 6.4.ε. Οι συνέπειες της Μεταρρύθμισης
1808425/03/20221Εκφώνηση1.4.γ. Οι αραβοβυζαντινές συγκρούσεις στη Μ. Ασία και την Ανατολική Μεσόγειο, 2.3. Κοινωνία, 4.2. Τα Ελληνικά κράτη: Τραπεζούς, Ήπειρος, Νίκαια, 6.4.δ. Η Αντιμεταρρύθμιση
1830528/03/20221Εκφώνηση1.2.γ. Εξελληνισμός του κράτους, 2.4.γ. Η νομοθεσία, 2.5.α. Η βυζαντινή διπλωματία, 3.2. Η εσωτερική πολιτική των Κομνηνών (1081-1185)
1831229/03/20221Εκφώνηση1.3. Η εμφάνιση του Ισλάμ, 2.4.γ. Η νομοθεσία, 4.7. Η άλωση της Κωνσταντινούπολης, 6.2. Αναγέννηση και Ανθρωπισμός
1831328/03/20221Εκφώνηση1.8.γ. Το πρόβλημα των δύο αυτοκρατοριών, 2.4.γ. Η νομοθεσία, 2.7. Οικονομία και κοινωνία στη Δυτική Ευρώπη. Το σύστημα της φεουδαρχίας , 3.7.α. Οι Σταυροφορίες-Οι αιτίες, 4.7. Η άλωση της Κωνσταντινούπολης, 6.2. Αναγέννηση και Ανθρωπισμός
1832128/03/20221Εκφώνηση2.5.ζ. Οι σχέσεις με τις ιταλικές ναυτικές πόλεις, 2.7. Οικονομία και κοινωνία στη Δυτική Ευρώπη. Το σύστημα της φεουδαρχίας , 3.2. Η εσωτερική πολιτική των Κομνηνών (1081-1185), 6.2. Αναγέννηση και Ανθρωπισμός
1833728/03/20221Εκφώνηση1.8.β. Οι Καρολίδες και η ακμή της φραγκικής δύναμης, 2.3. Κοινωνία, 4.7. Η άλωση της Κωνσταντινούπολης, 6.4.ε. Οι συνέπειες της Μεταρρύθμισης
1834228/03/20221Εκφώνηση1.7α. Σκλαβηνίες, 2.4.γ. Η νομοθεσία, 3.5. Οικονομικές μεταβολές στη Δυτική Ευρώπη, 6.3.ε. Η Ευρώπη μετά τις Ανακαλύψεις
1834428/03/20221Εκφώνηση2.1.α. Ο εκχριστιανισμός των Σλάβων, 3.2. Η εσωτερική πολιτική των Κομνηνών (1081-1185), 4.8.γ. Η κρίση της φεουδαρχίας, 6.3.ε. Η Ευρώπη μετά τις Ανακαλύψεις
1841229/03/20221ΕκφώνησηΚεφάλαιο 1. Από το θάνατο του Ιουστινιανού ως την αποκατάσταση των εικόνων και τη συνθήκη του Βερντέν (565-843): , 1.3. Η εμφάνιση του Ισλάμ, 2.1.β. Ο ανταγωνισμός μεταξύ των δύο Εκκλησιών και το Πρώτο Σχίσμα, 2.3. Κοινωνία, Κεφάλαιο 6. Από την άλωση της Κωνσταντινούπολης και τις Ανακαλύψεις των Νέων Χωρών ως τη συνθήκη της Βεστφαλίας (1453-1648):, 6.2. Αναγέννηση και Ανθρωπισμός
1841429/03/20221ΕκφώνησηΚεφάλαιο 2. Η εποχή της ακμής: Από τον τερματισμό της Εικονομαχίας ως το Σχίσμα των Δύο Εκκλησιών (843-1054): , 2.3. Κοινωνία, 2.5.α. Η βυζαντινή διπλωματία, Κεφάλαιο 6. Από την άλωση της Κωνσταντινούπολης και τις Ανακαλύψεις των Νέων Χωρών ως τη συνθήκη της Βεστφαλίας (1453-1648):, 6.2. Αναγέννηση και Ανθρωπισμός, 6.4.δ. Η Αντιμεταρρύθμιση
1841829/03/20221Εκφώνηση4.2. Τα Ελληνικά κράτη: Τραπεζούς, Ήπειρος, Νίκαια, 6.2. Αναγέννηση και Ανθρωπισμός
1841929/03/20221Εκφώνηση1.4.γ. Οι αραβοβυζαντινές συγκρούσεις στη Μ. Ασία και την Ανατολική Μεσόγειο, 6.4.ε. Οι συνέπειες της Μεταρρύθμισης
1843330/03/20221ΕκφώνησηΚεφάλαιο 2. Η εποχή της ακμής: Από τον τερματισμό της Εικονομαχίας ως το Σχίσμα των Δύο Εκκλησιών (843-1054): , 2.1.β. Ο ανταγωνισμός μεταξύ των δύο Εκκλησιών και το Πρώτο Σχίσμα, Κεφάλαιο 4. Η λατινοκρατία και η παλαιολόγεια εποχή (1204-1453). Ο Ύστερος Μεσαίωνας στη Δύση:, 4.7. Η άλωση της Κωνσταντινούπολης, 4.8.γ. Η κρίση της φεουδαρχίας, Κεφάλαιο 6. Από την άλωση της Κωνσταντινούπολης και τις Ανακαλύψεις των Νέων Χωρών ως τη συνθήκη της Βεστφαλίας (1453-1648):, 6.3.β. Οι πρόοδοι στη ναυσιπλοΐα
1843630/03/20221ΕκφώνησηΚεφάλαιο 1. Από το θάνατο του Ιουστινιανού ως την αποκατάσταση των εικόνων και τη συνθήκη του Βερντέν (565-843): , 1.7α. Σκλαβηνίες, 1.8.γ. Το πρόβλημα των δύο αυτοκρατοριών, Κεφάλαιο 2. Η εποχή της ακμής: Από τον τερματισμό της Εικονομαχίας ως το Σχίσμα των Δύο Εκκλησιών (843-1054): , 2.4.γ. Η νομοθεσία, Κεφάλαιο 6. Από την άλωση της Κωνσταντινούπολης και τις Ανακαλύψεις των Νέων Χωρών ως τη συνθήκη της Βεστφαλίας (1453-1648):, 6.4. Θρησκευτική μεταρρύθμιση (1517-1555), 6.4.α. Η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία σε κρίση
1844030/03/20221ΕκφώνησηΚεφάλαιο 1. Από το θάνατο του Ιουστινιανού ως την αποκατάσταση των εικόνων και τη συνθήκη του Βερντέν (565-843): , 1.3. Η εμφάνιση του Ισλάμ, 1.6.β. Στρατιωτικοποίηση και εποικισμοί, Κεφάλαιο 2. Η εποχή της ακμής: Από τον τερματισμό της Εικονομαχίας ως το Σχίσμα των Δύο Εκκλησιών (843-1054): , 2.7. Οικονομία και κοινωνία στη Δυτική Ευρώπη. Το σύστημα της φεουδαρχίας , Κεφάλαιο 4. Η λατινοκρατία και η παλαιολόγεια εποχή (1204-1453). Ο Ύστερος Μεσαίωνας στη Δύση:, 4.8.γ. Η κρίση της φεουδαρχίας
1845531/03/20221Εκφώνηση2.5.στ. Το Σχίσμα μεταξύ των δύο Εκκλησιών, 6.3.ε. Η Ευρώπη μετά τις Ανακαλύψεις
1846830/03/20221ΕκφώνησηΚεφάλαιο 1. Από το θάνατο του Ιουστινιανού ως την αποκατάσταση των εικόνων και τη συνθήκη του Βερντέν (565-843): , 1.2. Η βασιλεία του Ηρακλείου (610-641), Αποφασιστικοί αγώνες και μεταρρυθμίσεις, 1.2.γ. Εξελληνισμός του κράτους, Κεφάλαιο 2. Η εποχή της ακμής: Από τον τερματισμό της Εικονομαχίας ως το Σχίσμα των Δύο Εκκλησιών (843-1054): , 2.7. Οικονομία και κοινωνία στη Δυτική Ευρώπη. Το σύστημα της φεουδαρχίας , Κεφάλαιο 3. Από το Σχίσμα των Δύο Εκκλησιών ως την Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους (1054- 1204):, 3.2. Η εσωτερική πολιτική των Κομνηνών (1081-1185), Κεφάλαιο 6. Από
1850830/03/20221ΕκφώνησηΚεφάλαιο 1. Από το θάνατο του Ιουστινιανού ως την αποκατάσταση των εικόνων και τη συνθήκη του Βερντέν (565-843): , 1.1.α. Εξωτερικά προβλήματα, Κεφάλαιο 2. Η εποχή της ακμής: Από τον τερματισμό της Εικονομαχίας ως το Σχίσμα των Δύο Εκκλησιών (843-1054): , 2.3. Κοινωνία, Κεφάλαιο 4. Η λατινοκρατία και η παλαιολόγεια εποχή (1204-1453). Ο Ύστερος Μεσαίωνας στη Δύση:, 4.6. Οι Οθωμανοί και η ραγδαία προέλασή τους, Κεφάλαιο 6. Από την άλωση της Κωνσταντινούπολης και τις Ανακαλύψεις των Νέων Χωρών ως τη συνθήκη της Βεστφαλίας (1453-1648):, 6.4. Θρησκευτική μεταρρύθμιση (1517-1555), 6.4.δ. Η Αντιμεταρρύθ
1850930/03/20221ΕκφώνησηΚεφάλαιο 1. Από το θάνατο του Ιουστινιανού ως την αποκατάσταση των εικόνων και τη συνθήκη του Βερντέν (565-843): , 1.1.α. Εξωτερικά προβλήματα, Κεφάλαιο 2. Η εποχή της ακμής: Από τον τερματισμό της Εικονομαχίας ως το Σχίσμα των Δύο Εκκλησιών (843-1054): , 2.1.β. Ο ανταγωνισμός μεταξύ των δύο Εκκλησιών και το Πρώτο Σχίσμα, Κεφάλαιο 3. Από το Σχίσμα των Δύο Εκκλησιών ως την Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους (1054- 1204):, 3.2. Η εσωτερική πολιτική των Κομνηνών (1081-1185), Κεφάλαιο 4. Η λατινοκρατία και η παλαιολόγεια εποχή (1204-1453). Ο Ύστερος Μεσαίωνας στη Δύση:, 4.6. Οι Οθωμαν
1862430/03/20221Εκφώνηση1.4.γ. Οι αραβοβυζαντινές συγκρούσεις στη Μ. Ασία και την Ανατολική Μεσόγειο, 2.7. Οικονομία και κοινωνία στη Δυτική Ευρώπη. Το σύστημα της φεουδαρχίας , 6.4. Θρησκευτική μεταρρύθμιση (1517-1555)
1862601/04/20221Εκφώνηση1.2.β. Εσωτερική αναδιοργάνωση, 2.5.ζ. Οι σχέσεις με τις ιταλικές ναυτικές πόλεις, 6.4.α. Η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία σε κρίση, 6.4.ε. Οι συνέπειες της Μεταρρύθμισης
1863229/03/20221ΕκφώνησηΚεφάλαιο 1. Από το θάνατο του Ιουστινιανού ως την αποκατάσταση των εικόνων και τη συνθήκη του Βερντέν (565-843): , Κεφάλαιο 2. Η εποχή της ακμής: Από τον τερματισμό της Εικονομαχίας ως το Σχίσμα των Δύο Εκκλησιών (843-1054): , Κεφάλαιο 3. Από το Σχίσμα των Δύο Εκκλησιών ως την Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους (1054- 1204):, Κεφάλαιο 4. Η λατινοκρατία και η παλαιολόγεια εποχή (1204-1453). Ο Ύστερος Μεσαίωνας στη Δύση:
1866930/03/20221Εκφώνηση1.2.β. Εσωτερική αναδιοργάνωση, 2.1.β. Ο ανταγωνισμός μεταξύ των δύο Εκκλησιών και το Πρώτο Σχίσμα, 4.2. Τα Ελληνικά κράτη: Τραπεζούς, Ήπειρος, Νίκαια, 6.3.ε. Η Ευρώπη μετά τις Ανακαλύψεις
1867031/03/20221Εκφώνηση1.4.γ. Οι αραβοβυζαντινές συγκρούσεις στη Μ. Ασία και την Ανατολική Μεσόγειο, 2.3. Κοινωνία, 6.2. Αναγέννηση και Ανθρωπισμός, 6.4.δ. Η Αντιμεταρρύθμιση
1867131/03/20221Εκφώνηση1.2.β. Εσωτερική αναδιοργάνωση, 1.6.β. Στρατιωτικοποίηση και εποικισμοί, 4.7. Η άλωση της Κωνσταντινούπολης, 6.2. Αναγέννηση και Ανθρωπισμός
1867530/03/20221Εκφώνηση1.7α. Σκλαβηνίες, 2.1.α. Ο εκχριστιανισμός των Σλάβων, 3.2. Η εσωτερική πολιτική των Κομνηνών (1081-1185), 6.3.β. Οι πρόοδοι στη ναυσιπλοΐα
1867630/03/20221Εκφώνηση2.3. Κοινωνία, 3.5. Οικονομικές μεταβολές στη Δυτική Ευρώπη, 6.2. Αναγέννηση και Ανθρωπισμός, 6.4.β. Η Μεταρρύθμιση του Λουθήρου
1871531/03/20221Εκφώνηση1.3. Η εμφάνιση του Ισλάμ, 2.1.α. Ο εκχριστιανισμός των Σλάβων, 4.8.γ. Η κρίση της φεουδαρχίας, 6.3.ε. Η Ευρώπη μετά τις Ανακαλύψεις
1871631/03/20221Εκφώνηση1.6.β. Στρατιωτικοποίηση και εποικισμοί, 2.4.γ. Η νομοθεσία, 4.7. Η άλωση της Κωνσταντινούπολης, 6.3.γ. Οι Ευρωπαίοι ανακαλύπτουν τον κόσμο
1871831/03/20221Εκφώνηση2.3. Κοινωνία, 3.5. Οικονομικές μεταβολές στη Δυτική Ευρώπη, 6.2. Αναγέννηση και Ανθρωπισμός, 6.4. Θρησκευτική μεταρρύθμιση (1517-1555), 6.4.δ. Η Αντιμεταρρύθμιση
1875101/04/20221Εκφώνηση3.7.δ. Η Τέταρτη Σταυροφορία, 4.8.γ. Η κρίση της φεουδαρχίας, 6.2. Αναγέννηση και Ανθρωπισμός, 6.3.β. Οι πρόοδοι στη ναυσιπλοΐα
1875231/03/20221Εκφώνηση1.4.γ. Οι αραβοβυζαντινές συγκρούσεις στη Μ. Ασία και την Ανατολική Μεσόγειο, 1.5. Η Εικονομαχία, 2.3. Κοινωνία, 6.4.ε. Οι συνέπειες της Μεταρρύθμισης
1875331/03/20221Εκφώνηση1.6.β. Στρατιωτικοποίηση και εποικισμοί, 2.7. Οικονομία και κοινωνία στη Δυτική Ευρώπη. Το σύστημα της φεουδαρχίας , 6.2. Αναγέννηση και Ανθρωπισμός, 6.4.β. Η Μεταρρύθμιση του Λουθήρου
1879831/03/20221Εκφώνηση2.1.β. Ο ανταγωνισμός μεταξύ των δύο Εκκλησιών και το Πρώτο Σχίσμα, Κεφάλαιο 3. Από το Σχίσμα των Δύο Εκκλησιών ως την Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους (1054- 1204):, 3.2. Η εσωτερική πολιτική των Κομνηνών (1081-1185), 6.4. Θρησκευτική μεταρρύθμιση (1517-1555)
1884301/04/20221Εκφώνηση3.2. Η εσωτερική πολιτική των Κομνηνών (1081-1185), 3.5. Οικονομικές μεταβολές στη Δυτική Ευρώπη, 6.3.β. Οι πρόοδοι στη ναυσιπλοΐα, 6.4.δ. Η Αντιμεταρρύθμιση
1884401/04/20221Εκφώνηση1.7α. Σκλαβηνίες, 3.7.α. Οι Σταυροφορίες-Οι αιτίες, 4.6. Οι Οθωμανοί και η ραγδαία προέλασή τους, 6.3.ε. Η Ευρώπη μετά τις Ανακαλύψεις
1884631/03/20221Εκφώνηση1.2.β. Εσωτερική αναδιοργάνωση, 2.3. Κοινωνία, 3.2. Η εσωτερική πολιτική των Κομνηνών (1081-1185), 6.2. Αναγέννηση και Ανθρωπισμός
Χειμερινά Τμήματα