Τράπεζα Θεμάτων ΓΕΛ Α' Τάξη Γεωμετρία - Σύγχρονη Τομή Δροσιάς

Α' Τάξη Γεωμετρία

Γενικό Λύκειο

#ΔημοσίευσηΘέμαΑρχείοΎλη
152920/12/20202Εκφώνηση3.02. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 3.11. Ανισοτικές σχέσεις πλευρών και γωνιών, 5.10. Τραπέζιο, 5.11. Ισοσκελές τραπέζιο
153020/12/20202Εκφώνηση6.1. Εισαγωγικά – Ορισμοί, 6.2. Σχέση εγγεγραμμένης και αντίστοιχης επίκεντρης , 6.3. Γωνία χορδής και εφαπτομένης , 6.5. Το εγγεγραμμένο τετράπλευρο
153120/12/20202Εκφώνηση3.01. Είδη και στοιχεία τριγώνων, 5.2. Παραλληλόγραμμα
153220/12/20202Εκφώνηση3.02. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 3.03. 2ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 3.06. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων
153320/12/20202Εκφώνηση3.01. Είδη και στοιχεία τριγώνων, 4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα, 5.2. Παραλληλόγραμμα
153420/12/20202Εκφώνηση3.06. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων, 4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα, 5.2. Παραλληλόγραμμα
153520/12/20202Εκφώνηση4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα, 5.2. Παραλληλόγραμμα
153620/12/20202Εκφώνηση3.11. Ανισοτικές σχέσεις πλευρών και γωνιών, 5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα, 5.10. Τραπέζιο, 5.11. Ισοσκελές τραπέζιο
153720/12/20202Εκφώνηση3.11. Ανισοτικές σχέσεις πλευρών και γωνιών, 4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα, 5.1. Εισαγωγή, 5.2. Παραλληλόγραμμα, 5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα
153820/12/20202Εκφώνηση3.11. Ανισοτικές σχέσεις πλευρών και γωνιών, 4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα, 5.1. Εισαγωγή, 5.2. Παραλληλόγραμμα
153920/12/20202Εκφώνηση3.02. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 5.2. Παραλληλόγραμμα
154020/12/20202Εκφώνηση3.06. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων, 3.11. Ανισοτικές σχέσεις πλευρών και γωνιών, 3.13. Κάθετες και πλάγιες
154120/12/20202Εκφώνηση3.06. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων, 4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου
154220/12/20202Εκφώνηση3.01. Είδη και στοιχεία τριγώνων, 4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα, 5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα
154420/12/20202Εκφώνηση3.02. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 3.11. Ανισοτικές σχέσεις πλευρών και γωνιών, 4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα
154520/12/20202Εκφώνηση3.06. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων
154620/12/20202Εκφώνηση3.01. Είδη και στοιχεία τριγώνων, 3.04. 3ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 3.06. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων
154720/12/20202Εκφώνηση3.01. Είδη και στοιχεία τριγώνων, 3.02. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 3.06. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων
154820/12/20202Εκφώνηση3.01. Είδη και στοιχεία τριγώνων, 3.02. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 3.06. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων, 4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου, 5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα, 5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου
154920/12/20202Εκφώνηση4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου, 5.3. Ορθογώνιο, 5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου
155020/12/20202Εκφώνηση4.8. Άθροισμα γωνιών κυρτού ν-γώνου, 5.10. Τραπέζιο, 5.11. Ισοσκελές τραπέζιο
155120/12/20202Εκφώνηση5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα, 5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου
155220/12/20202Εκφώνηση3.01. Είδη και στοιχεία τριγώνων, 3.02. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα, 4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου
155320/12/20202Εκφώνηση3.02. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 3.11. Ανισοτικές σχέσεις πλευρών και γωνιών
155420/12/20202Εκφώνηση3.02. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 3.06. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων, 3.11. Ανισοτικές σχέσεις πλευρών και γωνιών, 4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου
155520/12/20202Εκφώνηση3.01. Είδη και στοιχεία τριγώνων, 3.06. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων, 5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου
155620/12/20202Εκφώνηση3.01. Είδη και στοιχεία τριγώνων, 3.02. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 3.06. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων, 3.11. Ανισοτικές σχέσεις πλευρών και γωνιών, 4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου
155720/12/20202Εκφώνηση3.01. Είδη και στοιχεία τριγώνων, 3.02. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα, 5.2. Παραλληλόγραμμα
155820/12/20202Εκφώνηση3.02. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 3.04. 3ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 3.11. Ανισοτικές σχέσεις πλευρών και γωνιών
155920/12/20202Εκφώνηση5.2. Παραλληλόγραμμα
156020/12/20202Εκφώνηση3.04. 3ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα, 5.2. Παραλληλόγραμμα, 5.3. Ορθογώνιο, 5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα
156120/12/20202Εκφώνηση4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου, 6.2. Σχέση εγγεγραμμένης και αντίστοιχης επίκεντρης , 6.3. Γωνία χορδής και εφαπτομένης
156220/12/20202Εκφώνηση4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα, 4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου, 5.3. Ορθογώνιο, 5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου
156320/12/20202Εκφώνηση3.06. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων, 5.3. Ορθογώνιο, 5.10. Τραπέζιο, 5.11. Ισοσκελές τραπέζιο
156420/12/20202Εκφώνηση3.02. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 5.4. Ρόμβος, 5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου
156520/12/20202Εκφώνηση3.02. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 3.03. 2ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων
156620/12/20202Εκφώνηση5.2. Παραλληλόγραμμα, 5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα
156720/12/20202Εκφώνηση3.06. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων, 4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου, 5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου
156820/12/20202Εκφώνηση3.06. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων, 3.11. Ανισοτικές σχέσεις πλευρών και γωνιών
156920/12/20202Εκφώνηση3.02. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 3.06. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων
157020/12/20202Εκφώνηση3.02. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 5.4. Ρόμβος
157120/12/20202Εκφώνηση3.06. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων
157220/12/20202Εκφώνηση3.06. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων, 4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου
157320/12/20202Εκφώνηση3.02. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 3.12. Tριγωνική ανισότητα
157420/12/20202Εκφώνηση3.06. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων, 3.07. Κύκλος - Μεσοκάθετος – Διχοτόμος
157520/12/20202Εκφώνηση3.06. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων, 5.2. Παραλληλόγραμμα, 5.4. Ρόμβος
157620/12/20202Εκφώνηση4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου
157720/12/20202Εκφώνηση4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα, 4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου
157820/12/20202Εκφώνηση3.06. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων, 3.11. Ανισοτικές σχέσεις πλευρών και γωνιών
157920/12/20202Εκφώνηση3.02. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 3.11. Ανισοτικές σχέσεις πλευρών και γωνιών, 5.11. Ισοσκελές τραπέζιο
158020/12/20202Εκφώνηση4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου, 6.2. Σχέση εγγεγραμμένης και αντίστοιχης επίκεντρης
158120/12/20202Εκφώνηση6.2. Σχέση εγγεγραμμένης και αντίστοιχης επίκεντρης
158220/12/20202Εκφώνηση3.02. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 3.03. 2ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων
158320/12/20202Εκφώνηση5.2. Παραλληλόγραμμα, 5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα
158420/12/20202Εκφώνηση3.07. Κύκλος - Μεσοκάθετος – Διχοτόμος, 5.4. Ρόμβος
158520/12/20202Εκφώνηση3.07. Κύκλος - Μεσοκάθετος – Διχοτόμος, 3.11. Ανισοτικές σχέσεις πλευρών και γωνιών
158620/12/20202Εκφώνηση4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου, 5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου
158720/12/20202Εκφώνηση3.02. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 3.07. Κύκλος - Μεσοκάθετος – Διχοτόμος
158920/12/20202Εκφώνηση4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα, 4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου, 5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα
159020/12/20202Εκφώνηση4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα, 4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου
159120/12/20202Εκφώνηση3.02. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 3.04. 3ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων
159220/12/20202Εκφώνηση3.02. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων
159320/12/20202Εκφώνηση3.02. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 3.04. 3ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 3.06. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων
159420/12/20202Εκφώνηση3.02. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα, 4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου
159520/12/20202Εκφώνηση3.02. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 3.04. 3ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα
159620/12/20202Εκφώνηση4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα, 4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου
159720/12/20202Εκφώνηση3.02. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα
159820/12/20202Εκφώνηση3.02. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 3.03. 2ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων
159920/12/20202Εκφώνηση3.04. 3ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 3.06. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων
160020/12/20202Εκφώνηση3.06. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων, 4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα, 5.2. Παραλληλόγραμμα
160120/12/20202Εκφώνηση3.04. 3ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων
160220/12/20202Εκφώνηση3.02. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου
160320/12/20202Εκφώνηση4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου
160420/12/20202Εκφώνηση3.02. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου
160620/12/20202Εκφώνηση3.02. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου, 5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου
160720/12/20202Εκφώνηση3.03. 2ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου
160820/12/20202Εκφώνηση3.11. Ανισοτικές σχέσεις πλευρών και γωνιών, 4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου, 5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα
160920/12/20202Εκφώνηση3.03. 2ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 5.2. Παραλληλόγραμμα
161020/12/20202Εκφώνηση3.03. 2ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα, 5.2. Παραλληλόγραμμα
161120/12/20202Εκφώνηση4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα, 4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου, 5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα
161220/12/20202Εκφώνηση5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα, 5.10. Τραπέζιο
161420/12/20202Εκφώνηση5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα, 5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου
161520/12/20202Εκφώνηση5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα, 5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου
161620/12/20202Εκφώνηση3.06. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων, 5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα
161720/12/20202Εκφώνηση3.02. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 3.15. Εφαπτόμενα τμήματα
161820/12/20202Εκφώνηση3.03. 2ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα, 5.2. Παραλληλόγραμμα
161920/12/20202Εκφώνηση4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα, 4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου, 5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου
162020/12/20202Εκφώνηση3.02. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 3.15. Εφαπτόμενα τμήματα
162120/12/20202Εκφώνηση3.02. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων
162220/12/20202Εκφώνηση3.02. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων
162320/12/20202Εκφώνηση4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα, 4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου
162420/12/20202Εκφώνηση3.04. 3ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων
162520/12/20202Εκφώνηση5.4. Ρόμβος, 5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα, 5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου
162620/12/20202Εκφώνηση3.11. Ανισοτικές σχέσεις πλευρών και γωνιών, 4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου, 6.2. Σχέση εγγεγραμμένης και αντίστοιχης επίκεντρης , 6.3. Γωνία χορδής και εφαπτομένης
162720/12/20202Εκφώνηση3.02. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων
162820/12/20202Εκφώνηση3.06. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων, 4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα, 5.2. Παραλληλόγραμμα
162920/12/20202Εκφώνηση3.11. Ανισοτικές σχέσεις πλευρών και γωνιών, 4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα, 4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου, 5.11. Ισοσκελές τραπέζιο
163020/12/20202Εκφώνηση3.04. 3ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 3.06. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων, 5.4. Ρόμβος
163120/12/20202Εκφώνηση4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου, 5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου
163220/12/20202Εκφώνηση3.02. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων
163320/12/20202Εκφώνηση4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου, 5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου
163420/12/20202Εκφώνηση3.06. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων, 5.11. Ισοσκελές τραπέζιο
163520/12/20202Εκφώνηση4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα, 4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου
163620/12/20202Εκφώνηση3.15. Εφαπτόμενα τμήματα, 4.8. Άθροισμα γωνιών κυρτού ν-γώνου
163720/12/20202Εκφώνηση3.02. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου
163820/12/20202Εκφώνηση3.02. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου
163920/12/20202Εκφώνηση3.06. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων, 4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου
164020/12/20202Εκφώνηση3.06. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων, 4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα, 4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου
164120/12/20202Εκφώνηση3.06. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων, 4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου
164220/12/20202Εκφώνηση5.2. Παραλληλόγραμμα
164320/12/20202Εκφώνηση3.06. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων, 4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα
164420/12/20202Εκφώνηση5.2. Παραλληλόγραμμα, 5.10. Τραπέζιο
164520/12/20202Εκφώνηση4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου
164620/12/20202Εκφώνηση3.06. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων, 3.13. Κάθετες και πλάγιες
164720/12/20202Εκφώνηση4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου, 5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου
164820/12/20202Εκφώνηση3.02. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων
164920/12/20202Εκφώνηση4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου, 5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου
165020/12/20202Εκφώνηση3.02. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα, 4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου, 5.10. Τραπέζιο
165120/12/20202Εκφώνηση3.02. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου, 5.5. Τετράγωνο
165220/12/20202Εκφώνηση3.02. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου, 5.5. Τετράγωνο
165320/12/20202Εκφώνηση3.02. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα, 5.2. Παραλληλόγραμμα, 5.3. Ορθογώνιο
165420/12/20202Εκφώνηση3.04. 3ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα, 5.2. Παραλληλόγραμμα
165520/12/20202Εκφώνηση3.02. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα, 5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα
165620/12/20202Εκφώνηση3.02. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 3.06. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων
165720/12/20202Εκφώνηση3.02. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 3.06. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων
165820/12/20202Εκφώνηση3.02. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 3.06. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων, 3.11. Ανισοτικές σχέσεις πλευρών και γωνιών
165920/12/20202Εκφώνηση3.02. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 3.06. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων
166020/12/20202Εκφώνηση3.02. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων
166120/12/20202Εκφώνηση3.02. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 3.03. 2ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου
166320/12/20202Εκφώνηση3.06. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων, 6.2. Σχέση εγγεγραμμένης και αντίστοιχης επίκεντρης
166520/12/20202Εκφώνηση3.06. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων, 5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου, 6.2. Σχέση εγγεγραμμένης και αντίστοιχης επίκεντρης
166620/12/20202Εκφώνηση5.2. Παραλληλόγραμμα, 5.3. Ορθογώνιο, 5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα, 5.11. Ισοσκελές τραπέζιο
166720/12/20202Εκφώνηση3.05 Ύπαρξη και μοναδικότητα καθέτου, 3.14. Σχετικές θέσεις ευθείας και κύκλου, 3.15. Εφαπτόμενα τμήματα
166820/12/20202Εκφώνηση3.06. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων, 5.2. Παραλληλόγραμμα, 5.3. Ορθογώνιο
166920/12/20202Εκφώνηση3.02. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 5.11. Ισοσκελές τραπέζιο
167020/12/20202Εκφώνηση3.02. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 3.04. 3ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων
167120/12/20202Εκφώνηση5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα
167220/12/20202Εκφώνηση4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα, 5.11. Ισοσκελές τραπέζιο, 6.2. Σχέση εγγεγραμμένης και αντίστοιχης επίκεντρης , 6.3. Γωνία χορδής και εφαπτομένης
167320/12/20202Εκφώνηση4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου, 6.2. Σχέση εγγεγραμμένης και αντίστοιχης επίκεντρης
167520/12/20202Εκφώνηση3.06. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων, 5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα
167620/12/20202Εκφώνηση3.04. 3ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 3.06. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων
167720/12/20202Εκφώνηση3.06. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων
167820/12/20202Εκφώνηση4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα, 5.2. Παραλληλόγραμμα
167920/12/20202Εκφώνηση3.06. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων, 4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου, 5.4. Ρόμβος
168020/12/20202Εκφώνηση3.02. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 3.06. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων, 5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα, 5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου
168120/12/20202Εκφώνηση3.01. Είδη και στοιχεία τριγώνων, 3.06. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων, 5.4. Ρόμβος
168320/12/20202Εκφώνηση3.02. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 5.3. Ορθογώνιο
168420/12/20202Εκφώνηση3.04. 3ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 3.06. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων, 3.15. Εφαπτόμενα τμήματα
168520/12/20202Εκφώνηση4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου, 5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου
168620/12/20202Εκφώνηση4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου, 5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα, 5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου
168720/12/20202Εκφώνηση3.02. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 5.2. Παραλληλόγραμμα
168820/12/20202Εκφώνηση3.06. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων
168920/12/20202Εκφώνηση3.02. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου
169020/12/20202Εκφώνηση3.01. Είδη και στοιχεία τριγώνων, 3.02. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου, 5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου
169120/12/20202Εκφώνηση3.06. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων, 4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου, 5.2. Παραλληλόγραμμα, 5.3. Ορθογώνιο, 5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου
169220/12/20202Εκφώνηση3.06. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων, 5.2. Παραλληλόγραμμα
169320/12/20202Εκφώνηση4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα, 4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου
169420/12/20202Εκφώνηση3.06. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων, 5.10. Τραπέζιο, 5.11. Ισοσκελές τραπέζιο
169520/12/20202Εκφώνηση3.01. Είδη και στοιχεία τριγώνων, 4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου, 6.2. Σχέση εγγεγραμμένης και αντίστοιχης επίκεντρης , 6.3. Γωνία χορδής και εφαπτομένης
169620/12/20202Εκφώνηση3.11. Ανισοτικές σχέσεις πλευρών και γωνιών, 4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου, 6.2. Σχέση εγγεγραμμένης και αντίστοιχης επίκεντρης
169720/12/20202Εκφώνηση3.01. Είδη και στοιχεία τριγώνων, 4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα, 4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου, 5.2. Παραλληλόγραμμα, 5.4. Ρόμβος
169820/12/20202Εκφώνηση3.02. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 3.06. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων
169920/12/20202Εκφώνηση3.06. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων, 4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου
170020/12/20202Εκφώνηση3.11. Ανισοτικές σχέσεις πλευρών και γωνιών, 4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου
170120/12/20202Εκφώνηση5.2. Παραλληλόγραμμα
170220/12/20202Εκφώνηση3.02. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου, 5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου
170320/12/20202Εκφώνηση6.2. Σχέση εγγεγραμμένης και αντίστοιχης επίκεντρης
170420/12/20202Εκφώνηση4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα, 4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου, 5.2. Παραλληλόγραμμα, 5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου
170620/12/20204Εκφώνηση3.01. Είδη και στοιχεία τριγώνων, 3.02. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 5.7. Βαρύκεντρο τριγώνου
170720/12/20204Εκφώνηση3.06. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων
170820/12/20204Εκφώνηση3.02. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 3.06. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων, 4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου
170920/12/20204Εκφώνηση3.11. Ανισοτικές σχέσεις πλευρών και γωνιών, 4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα, 4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου, 5.2. Παραλληλόγραμμα
171020/12/20204Εκφώνηση3.01. Είδη και στοιχεία τριγώνων, 3.02. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 3.11. Ανισοτικές σχέσεις πλευρών και γωνιών, 4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου, 5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα
171120/12/20204Εκφώνηση5.2. Παραλληλόγραμμα, 5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα, 5.10. Τραπέζιο
171220/12/20204Εκφώνηση3.02. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 3.14. Σχετικές θέσεις ευθείας και κύκλου, 6.2. Σχέση εγγεγραμμένης και αντίστοιχης επίκεντρης , 6.5. Το εγγεγραμμένο τετράπλευρο
171320/12/20204Εκφώνηση3.11. Ανισοτικές σχέσεις πλευρών και γωνιών, 4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου, 5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου
171420/12/20204Εκφώνηση3.06. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων, 5.2. Παραλληλόγραμμα, 5.3. Ορθογώνιο
171520/12/20204Εκφώνηση3.06. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων, 4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα, 5.3. Ορθογώνιο, 5.10. Τραπέζιο
171620/12/20204Εκφώνηση4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου, 5.8. Το ορθόκεντρο τριγώνου, 5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου
171720/12/20204Εκφώνηση5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα, 5.10. Τραπέζιο, 6.2. Σχέση εγγεγραμμένης και αντίστοιχης επίκεντρης
171820/12/20204Εκφώνηση4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα, 5.3. Ορθογώνιο, 5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα, 5.10. Τραπέζιο
171920/12/20204Εκφώνηση3.06. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων, 4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα, 5.3. Ορθογώνιο, 5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα, 5.8. Το ορθόκεντρο τριγώνου
172020/12/20204Εκφώνηση3.15. Εφαπτόμενα τμήματα, 4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα, 5.4. Ρόμβος, 5.10. Τραπέζιο, 5.11. Ισοσκελές τραπέζιο, 6.2. Σχέση εγγεγραμμένης και αντίστοιχης επίκεντρης , 6.3. Γωνία χορδής και εφαπτομένης
172120/12/20204Εκφώνηση3.16. Σχετικές θέσεις δύο κύκλων, 4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα, 5.2. Παραλληλόγραμμα, 5.3. Ορθογώνιο, 5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου
172220/12/20204Εκφώνηση3.01. Είδη και στοιχεία τριγώνων, 3.02. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 3.04. 3ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 3.06. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων, 4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα, 5.10. Τραπέζιο, 5.11. Ισοσκελές τραπέζιο
172320/12/20204Εκφώνηση3.01. Είδη και στοιχεία τριγώνων, 3.06. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων, 5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα
172420/12/20204Εκφώνηση3.06. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων
172520/12/20204Εκφώνηση3.01. Είδη και στοιχεία τριγώνων, 3.02. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 3.04. 3ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 3.11. Ανισοτικές σχέσεις πλευρών και γωνιών
172620/12/20204Εκφώνηση3.01. Είδη και στοιχεία τριγώνων, 4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα, 5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα
172720/12/20204Εκφώνηση3.01. Είδη και στοιχεία τριγώνων, 3.11. Ανισοτικές σχέσεις πλευρών και γωνιών, 4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα, 4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου, 5.2. Παραλληλόγραμμα, 5.3. Ορθογώνιο, 5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα
172820/12/20204Εκφώνηση5.2. Παραλληλόγραμμα, 5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα
172920/12/20204Εκφώνηση3.01. Είδη και στοιχεία τριγώνων, 3.06. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων, 4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου, 5.3. Ορθογώνιο
173020/12/20204Εκφώνηση3.02. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα, 5.2. Παραλληλόγραμμα
173120/12/20204Εκφώνηση3.02. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 5.2. Παραλληλόγραμμα
173320/12/20204Εκφώνηση3.04. 3ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 3.07. Κύκλος - Μεσοκάθετος – Διχοτόμος, 5.3. Ορθογώνιο
173420/12/20204Εκφώνηση3.02. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 3.04. 3ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 5.4. Ρόμβος, 5.5. Τετράγωνο
173520/12/20204Εκφώνηση3.07. Κύκλος - Μεσοκάθετος – Διχοτόμος, 5.3. Ορθογώνιο, 5.10. Τραπέζιο
173620/12/20204Εκφώνηση4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα, 5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου, 5.11. Ισοσκελές τραπέζιο
173730/03/20224Εκφώνηση3.07. Κύκλος - Μεσοκάθετος – Διχοτόμος, 5.3. Ορθογώνιο, 5.5. Τετράγωνο, 5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου
173820/12/20204Εκφώνηση3.11. Ανισοτικές σχέσεις πλευρών και γωνιών, 4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα, 5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου
173920/12/20204Εκφώνηση3.03. 2ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 6.2. Σχέση εγγεγραμμένης και αντίστοιχης επίκεντρης
174020/12/20204Εκφώνηση3.06. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων, 5.4. Ρόμβος
174120/12/20204Εκφώνηση5.2. Παραλληλόγραμμα, 5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα
174220/12/20204Εκφώνηση3.04. 3ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 3.06. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων, 3.07. Κύκλος - Μεσοκάθετος – Διχοτόμος, 4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα, 5.4. Ρόμβος, 5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα, 5.11. Ισοσκελές τραπέζιο
174320/12/20204Εκφώνηση5.2. Παραλληλόγραμμα, 5.3. Ορθογώνιο, 5.4. Ρόμβος, 5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα
174420/12/20204Εκφώνηση3.02. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 3.11. Ανισοτικές σχέσεις πλευρών και γωνιών, 4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα
174520/12/20204Εκφώνηση3.02. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 3.04. 3ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 3.11. Ανισοτικές σχέσεις πλευρών και γωνιών, 5.2. Παραλληλόγραμμα, 5.3. Ορθογώνιο, 5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα
174620/12/20204Εκφώνηση4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα, 4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου, 4.8. Άθροισμα γωνιών κυρτού ν-γώνου, 5.2. Παραλληλόγραμμα
174720/12/20204Εκφώνηση3.14. Σχετικές θέσεις ευθείας και κύκλου, 3.15. Εφαπτόμενα τμήματα, 4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα, 5.2. Παραλληλόγραμμα, 5.3. Ορθογώνιο, 5.5. Τετράγωνο, 5.10. Τραπέζιο
174820/12/20204Εκφώνηση3.03. 2ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου, 5.5. Τετράγωνο, 5.8. Το ορθόκεντρο τριγώνου
174920/12/20204Εκφώνηση3.07. Κύκλος - Μεσοκάθετος – Διχοτόμος, 3.10. Σχέση εξωτερικής και απέναντι γωνίας, 3.12. Tριγωνική ανισότητα
175020/12/20204Εκφώνηση3.06. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων, 5.5. Τετράγωνο
175120/12/20204Εκφώνηση3.04. 3ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 3.06. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων, 3.15. Εφαπτόμενα τμήματα
175220/12/20204Εκφώνηση3.15. Εφαπτόμενα τμήματα
175420/12/20204Εκφώνηση3.04. 3ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 3.06. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων, 5.8. Το ορθόκεντρο τριγώνου
175520/12/20204Εκφώνηση4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα, 4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου, 5.4. Ρόμβος, 5.11. Ισοσκελές τραπέζιο
175720/12/20204Εκφώνηση5.2. Παραλληλόγραμμα, 5.3. Ορθογώνιο, 5.10. Τραπέζιο
175820/12/20204Εκφώνηση3.06. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων, 3.15. Εφαπτόμενα τμήματα, 4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα, 5.3. Ορθογώνιο, 5.10. Τραπέζιο
175920/12/20204Εκφώνηση3.02. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα, 5.2. Παραλληλόγραμμα, 5.4. Ρόμβος, 5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου
176020/12/20204Εκφώνηση3.06. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων, 5.4. Ρόμβος, 5.7. Βαρύκεντρο τριγώνου
176120/12/20204Εκφώνηση3.04. 3ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου, 5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου
176420/12/20204Εκφώνηση5.2. Παραλληλόγραμμα, 5.8. Το ορθόκεντρο τριγώνου
176620/12/20204Εκφώνηση3.06. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων, 5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα
176720/12/20204Εκφώνηση4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα, 5.2. Παραλληλόγραμμα, 5.3. Ορθογώνιο, 5.4. Ρόμβος
176820/12/20204Εκφώνηση3.03. 2ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 3.15. Εφαπτόμενα τμήματα, 4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου, 4.8. Άθροισμα γωνιών κυρτού ν-γώνου, 6.2. Σχέση εγγεγραμμένης και αντίστοιχης επίκεντρης
176920/12/20204Εκφώνηση6.2. Σχέση εγγεγραμμένης και αντίστοιχης επίκεντρης , 6.6. Το εγγράψιμο τετράπλευρο
177020/12/20204Εκφώνηση3.06. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων, 5.2. Παραλληλόγραμμα, 5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου
177120/12/20204Εκφώνηση3.15. Εφαπτόμενα τμήματα, 5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου
177220/12/20204Εκφώνηση4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα, 4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου, 6.2. Σχέση εγγεγραμμένης και αντίστοιχης επίκεντρης , 6.3. Γωνία χορδής και εφαπτομένης
177320/12/20204Εκφώνηση5.2. Παραλληλόγραμμα, 5.4. Ρόμβος, 5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα
177420/12/20204Εκφώνηση3.02. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου, 5.10. Τραπέζιο, 6.6. Το εγγράψιμο τετράπλευρο
177520/12/20204Εκφώνηση3.06. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων, 5.2. Παραλληλόγραμμα, 5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα
177620/12/20204Εκφώνηση3.02. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 6.6. Το εγγράψιμο τετράπλευρο
177720/12/20204Εκφώνηση5.2. Παραλληλόγραμμα, 5.3. Ορθογώνιο, 5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα, 5.8. Το ορθόκεντρο τριγώνου
177820/12/20204Εκφώνηση3.06. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων, 5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου, 5.10. Τραπέζιο
177920/12/20204Εκφώνηση3.02. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου
178020/12/20204Εκφώνηση5.5. Τετράγωνο, 5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα, 5.8. Το ορθόκεντρο τριγώνου
178120/12/20204Εκφώνηση5.2. Παραλληλόγραμμα, 5.3. Ορθογώνιο, 5.5. Τετράγωνο, 5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα
178320/12/20204Εκφώνηση3.03. 2ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα
178420/12/20204Εκφώνηση4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα, 4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου
178520/12/20204Εκφώνηση3.11. Ανισοτικές σχέσεις πλευρών και γωνιών, 4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα, 4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου, 5.2. Παραλληλόγραμμα
178620/12/20204Εκφώνηση3.11. Ανισοτικές σχέσεις πλευρών και γωνιών, 5.2. Παραλληλόγραμμα, 5.4. Ρόμβος, 5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου
178720/12/20204Εκφώνηση3.03. 2ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα, 5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα
178820/12/20204Εκφώνηση3.02. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου, 5.5. Τετράγωνο
178920/12/20204Εκφώνηση5.2. Παραλληλόγραμμα, 5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα, 5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου, 5.11. Ισοσκελές τραπέζιο
179020/12/20204Εκφώνηση3.02. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα, 5.2. Παραλληλόγραμμα, 5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα, 5.10. Τραπέζιο, 5.11. Ισοσκελές τραπέζιο
179120/12/20204Εκφώνηση3.02. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα, 5.2. Παραλληλόγραμμα, 5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα, 5.10. Τραπέζιο, 5.11. Ισοσκελές τραπέζιο
179220/12/20204Εκφώνηση3.02. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου
179420/12/20204Εκφώνηση5.3. Ορθογώνιο, 5.4. Ρόμβος, 5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα
179520/12/20204Εκφώνηση3.02. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα, 4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου, 5.2. Παραλληλόγραμμα, 5.5. Τετράγωνο
179620/12/20204Εκφώνηση3.02. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 3.14. Σχετικές θέσεις ευθείας και κύκλου, 3.15. Εφαπτόμενα τμήματα, 5.4. Ρόμβος, 5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου
179720/12/20204Εκφώνηση5.4. Ρόμβος, 5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα, 5.11. Ισοσκελές τραπέζιο
179820/12/20204Εκφώνηση5.2. Παραλληλόγραμμα, 5.3. Ορθογώνιο, 5.4. Ρόμβος, 5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα
179920/12/20204Εκφώνηση3.02. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου, 5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου, 6.6. Το εγγράψιμο τετράπλευρο
180020/12/20204Εκφώνηση3.02. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 3.06. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων, 4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα, 5.3. Ορθογώνιο
180120/12/20204Εκφώνηση4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα, 5.2. Παραλληλόγραμμα, 5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα
180220/12/20204Εκφώνηση4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου, 5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα
180320/12/20204Εκφώνηση3.02. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα, 5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα
180420/12/20204Εκφώνηση4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα, 5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα
180520/12/20204Εκφώνηση3.02. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου, 5.2. Παραλληλόγραμμα
180620/12/20204Εκφώνηση3.02. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου, 5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου
180720/12/20204Εκφώνηση3.02. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου, 6.6. Το εγγράψιμο τετράπλευρο
180820/12/20204Εκφώνηση3.02. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 3.06. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων, 5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου
180920/12/20204Εκφώνηση3.06. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων, 4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου, 6.2. Σχέση εγγεγραμμένης και αντίστοιχης επίκεντρης , 6.3. Γωνία χορδής και εφαπτομένης
181020/12/20204Εκφώνηση4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα, 5.2. Παραλληλόγραμμα
181120/12/20204Εκφώνηση3.02. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα, 4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου, 5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου
181220/12/20204Εκφώνηση5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου
181420/12/20204Εκφώνηση3.02. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 5.5. Τετράγωνο
181520/12/20204Εκφώνηση3.11. Ανισοτικές σχέσεις πλευρών και γωνιών, 4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα, 5.10. Τραπέζιο
181620/12/20204Εκφώνηση3.06. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων, 4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα, 5.3. Ορθογώνιο
181820/12/20204Εκφώνηση3.03. 2ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 3.06. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων, 4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα
181920/12/20204Εκφώνηση3.04. 3ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 3.06. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων
182020/12/20204Εκφώνηση5.2. Παραλληλόγραμμα, 5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα, 5.7. Βαρύκεντρο τριγώνου
182120/12/20204Εκφώνηση5.2. Παραλληλόγραμμα, 5.4. Ρόμβος, 5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου, 5.10. Τραπέζιο
182320/12/20204Εκφώνηση3.06. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων, 3.11. Ανισοτικές σχέσεις πλευρών και γωνιών, 3.15. Εφαπτόμενα τμήματα, 5.2. Παραλληλόγραμμα, 5.4. Ρόμβος
182420/12/20204Εκφώνηση3.03. 2ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα, 5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου
182520/12/20204Εκφώνηση3.06. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων, 3.11. Ανισοτικές σχέσεις πλευρών και γωνιών, 4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου, 5.5. Τετράγωνο
182720/12/20204Εκφώνηση5.2. Παραλληλόγραμμα, 5.7. Βαρύκεντρο τριγώνου
182820/12/20204Εκφώνηση3.06. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων, 3.11. Ανισοτικές σχέσεις πλευρών και γωνιών, 4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου
182920/12/20204Εκφώνηση4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα, 4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου, 5.2. Παραλληλόγραμμα, 5.3. Ορθογώνιο, 5.10. Τραπέζιο
183020/12/20204Εκφώνηση3.06. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων, 4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα, 5.2. Παραλληλόγραμμα, 5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα, 5.11. Ισοσκελές τραπέζιο
183120/12/20204Εκφώνηση4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου, 5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου
183220/12/20204Εκφώνηση3.02. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα, 5.2. Παραλληλόγραμμα, 5.3. Ορθογώνιο, 5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα
183320/12/20204Εκφώνηση4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου, 5.2. Παραλληλόγραμμα, 5.3. Ορθογώνιο
183420/12/20204Εκφώνηση3.04. 3ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα, 4.8. Άθροισμα γωνιών κυρτού ν-γώνου, 5.11. Ισοσκελές τραπέζιο
183520/12/20204Εκφώνηση3.02. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου, 5.8. Το ορθόκεντρο τριγώνου, 5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου
183720/12/20204Εκφώνηση3.06. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων, 4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα, 5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα
183820/12/20204Εκφώνηση3.02. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα, 5.3. Ορθογώνιο, 5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα, 5.10. Τραπέζιο
183920/12/20204Εκφώνηση3.02. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 5.2. Παραλληλόγραμμα
184020/12/20204Εκφώνηση5.2. Παραλληλόγραμμα, 5.3. Ορθογώνιο, 5.4. Ρόμβος
184120/12/20204Εκφώνηση3.06. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων, 4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα, 5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα, 5.11. Ισοσκελές τραπέζιο
184220/12/20204Εκφώνηση5.2. Παραλληλόγραμμα, 5.10. Τραπέζιο
184320/12/20204Εκφώνηση3.06. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων, 5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα, 5.8. Το ορθόκεντρο τριγώνου
184420/12/20204Εκφώνηση3.11. Ανισοτικές σχέσεις πλευρών και γωνιών, 3.13. Κάθετες και πλάγιες, 4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα, 4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου, 5.2. Παραλληλόγραμμα, 5.3. Ορθογώνιο
184520/12/20204Εκφώνηση3.06. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων, 4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα, 4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου, 5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου, 5.11. Ισοσκελές τραπέζιο
184620/12/20204Εκφώνηση3.02. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 3.12. Tριγωνική ανισότητα
184720/12/20204Εκφώνηση3.06. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων, 3.15. Εφαπτόμενα τμήματα, 4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα, 5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου, 5.10. Τραπέζιο, 6.6. Το εγγράψιμο τετράπλευρο
184820/12/20204Εκφώνηση3.06. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων, 4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα, 5.3. Ορθογώνιο, 6.2. Σχέση εγγεγραμμένης και αντίστοιχης επίκεντρης
184920/12/20204Εκφώνηση3.02. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 3.06. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων, 4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου
185020/12/20204Εκφώνηση3.02. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 3.03. 2ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 3.04. 3ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου, 5.3. Ορθογώνιο, 5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου
185120/12/20204Εκφώνηση3.11. Ανισοτικές σχέσεις πλευρών και γωνιών, 4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου
185320/12/20204Εκφώνηση3.01. Είδη και στοιχεία τριγώνων, 3.06. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων, 4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα, 4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου, 5.4. Ρόμβος, 5.11. Ισοσκελές τραπέζιο
185420/12/20204Εκφώνηση4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα, 5.2. Παραλληλόγραμμα, 5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου, 5.10. Τραπέζιο, 5.11. Ισοσκελές τραπέζιο
185620/12/20204Εκφώνηση5.2. Παραλληλόγραμμα, 5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου, 5.10. Τραπέζιο, 5.11. Ισοσκελές τραπέζιο
185720/12/20204Εκφώνηση3.02. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 3.04. 3ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 3.11. Ανισοτικές σχέσεις πλευρών και γωνιών, 4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα, 5.2. Παραλληλόγραμμα
185820/12/20204Εκφώνηση3.06. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων, 4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα, 5.4. Ρόμβος, 5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα, 5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου
185920/12/20204Εκφώνηση3.04. 3ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 5.2. Παραλληλόγραμμα, 5.3. Ορθογώνιο, 5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα, 5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου
186020/12/20204Εκφώνηση3.01. Είδη και στοιχεία τριγώνων, 3.02. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου, 5.2. Παραλληλόγραμμα, 5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου
186120/12/20204Εκφώνηση3.02. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 3.06. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων, 4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα, 5.10. Τραπέζιο, 5.11. Ισοσκελές τραπέζιο
186220/12/20204Εκφώνηση3.02. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 5.2. Παραλληλόγραμμα, 5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου
186420/12/20204Εκφώνηση3.06. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων, 5.4. Ρόμβος, 5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου, 6.5. Το εγγεγραμμένο τετράπλευρο, 6.6. Το εγγράψιμο τετράπλευρο
186520/12/20204Εκφώνηση3.02. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 3.06. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων, 4.5. Αξιοσημείωτοι κύκλοι τριγώνου, 5.8. Το ορθόκεντρο τριγώνου
186620/12/20204Εκφώνηση3.04. 3ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου, 5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου
186720/12/20204Εκφώνηση3.03. 2ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 3.04. 3ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα, 5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα, 5.11. Ισοσκελές τραπέζιο
186820/12/20204Εκφώνηση3.02. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 5.2. Παραλληλόγραμμα, 5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα
186920/12/20204Εκφώνηση3.02. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 3.06. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων, 5.4. Ρόμβος
187020/12/20204Εκφώνηση3.02. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 3.06. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων, 5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου
187120/12/20204Εκφώνηση4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου, 5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα, 5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου
187220/12/20204Εκφώνηση3.06. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων, 4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου, 5.4. Ρόμβος, 5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου
187320/12/20204Εκφώνηση5.2. Παραλληλόγραμμα, 5.4. Ρόμβος, 5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα
187420/12/20204Εκφώνηση3.02. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου, 5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου
187520/12/20204Εκφώνηση3.02. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 3.06. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων, 3.11. Ανισοτικές σχέσεις πλευρών και γωνιών
187620/12/20204Εκφώνηση3.01. Είδη και στοιχεία τριγώνων, 3.11. Ανισοτικές σχέσεις πλευρών και γωνιών, 4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα, 4.4. Γωνίες με πλευρές παράλληλες, 5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα, 5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου
187720/12/20204Εκφώνηση3.04. 3ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 5.2. Παραλληλόγραμμα
187820/12/20204Εκφώνηση5.2. Παραλληλόγραμμα, 5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα, 5.7. Βαρύκεντρο τριγώνου
187920/12/20204Εκφώνηση3.04. 3ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 3.06. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων, 5.2. Παραλληλόγραμμα, 5.3. Ορθογώνιο
188020/12/20204Εκφώνηση3.02. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα, 4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου, 5.2. Παραλληλόγραμμα, 5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα, 5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου
188120/12/20204Εκφώνηση3.02. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 3.13. Κάθετες και πλάγιες, 4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου, 5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου
188220/12/20204Εκφώνηση3.07. Κύκλος - Μεσοκάθετος – Διχοτόμος, 3.11. Ανισοτικές σχέσεις πλευρών και γωνιών, 4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα, 5.2. Παραλληλόγραμμα
188320/12/20204Εκφώνηση3.14. Σχετικές θέσεις ευθείας και κύκλου, 4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου, 6.2. Σχέση εγγεγραμμένης και αντίστοιχης επίκεντρης
188420/12/20204Εκφώνηση3.02. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 3.03. 2ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 3.06. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων, 4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου, 5.10. Τραπέζιο, 5.11. Ισοσκελές τραπέζιο
188520/12/20204Εκφώνηση3.02. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα, 5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα, 5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου, 5.10. Τραπέζιο, 5.11. Ισοσκελές τραπέζιο
188620/12/20204Εκφώνηση3.02. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου, 5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου, 6.6. Το εγγράψιμο τετράπλευρο
188720/12/20204Εκφώνηση3.02. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 3.04. 3ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 5.8. Το ορθόκεντρο τριγώνου
188820/12/20204Εκφώνηση3.04. 3ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 3.11. Ανισοτικές σχέσεις πλευρών και γωνιών, 3.12. Tριγωνική ανισότητα , 4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα, 4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου
188920/12/20204Εκφώνηση5.4. Ρόμβος, 5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα
189020/12/20204Εκφώνηση3.02. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 3.06. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων, 5.2. Παραλληλόγραμμα
189120/12/20204Εκφώνηση3.02. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 3.03. 2ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα, 5.2. Παραλληλόγραμμα
189220/12/20204Εκφώνηση3.04. 3ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 4.4. Γωνίες με πλευρές παράλληλες, 4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου, 6.2. Σχέση εγγεγραμμένης και αντίστοιχης επίκεντρης
189320/12/20204Εκφώνηση3.06. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων, 3.11. Ανισοτικές σχέσεις πλευρών και γωνιών, 5.3. Ορθογώνιο, 5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα, 5.10. Τραπέζιο, 5.11. Ισοσκελές τραπέζιο
189420/12/20204Εκφώνηση3.06. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων, 4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου
189520/12/20204Εκφώνηση3.06. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων, 4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα, 5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα, 5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου
189620/12/20204Εκφώνηση4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα, 5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου, 6.5. Το εγγεγραμμένο τετράπλευρο, 6.6. Το εγγράψιμο τετράπλευρο
189720/12/20204Εκφώνηση5.2. Παραλληλόγραμμα, 5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα, 5.7. Βαρύκεντρο τριγώνου, 6.2. Σχέση εγγεγραμμένης και αντίστοιχης επίκεντρης , 6.5. Το εγγεγραμμένο τετράπλευρο
189820/12/20204Εκφώνηση4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα, 5.2. Παραλληλόγραμμα, 5.3. Ορθογώνιο, 5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα
1188219/04/20213Εκφώνηση3.06. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων, 4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου
1189201/07/20211Εκφώνηση3.02. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα, 4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου, 5.5. Τετράγωνο, 5.7. Βαρύκεντρο τριγώνου, 6.2. Σχέση εγγεγραμμένης και αντίστοιχης επίκεντρης
1189519/04/20211Εκφώνηση3.06. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων, 3.16. Σχετικές θέσεις δύο κύκλων, 4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου, 5.2. Παραλληλόγραμμα, 5.10. Τραπέζιο, 6.2. Σχέση εγγεγραμμένης και αντίστοιχης επίκεντρης
1189619/04/20213Εκφώνηση5.4. Ρόμβος, 5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα
1189709/05/20213Εκφώνηση3.03. 2ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα, 4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου, 5.2. Παραλληλόγραμμα
1189819/04/20211Εκφώνηση3.06. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων, 3.15. Εφαπτόμενα τμήματα, 4.5. Αξιοσημείωτοι κύκλοι τριγώνου, 5.7. Βαρύκεντρο τριγώνου, 5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου, 6.2. Σχέση εγγεγραμμένης και αντίστοιχης επίκεντρης
1196410/05/20211Εκφώνηση3.02. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 3.10. Σχέση εξωτερικής και απέναντι γωνίας, 4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου, 5.5. Τετράγωνο, 5.11. Ισοσκελές τραπέζιο, 6.2. Σχέση εγγεγραμμένης και αντίστοιχης επίκεντρης
1206620/04/20211Εκφώνηση3.04. 3ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 3.10. Σχέση εξωτερικής και απέναντι γωνίας, 3.13. Κάθετες και πλάγιες, 4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα, 5.5. Τετράγωνο, 6.6. Το εγγράψιμο τετράπλευρο
1206820/04/20213Εκφώνηση3.12. Tριγωνική ανισότητα , 4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα, 5.2. Παραλληλόγραμμα, 5.4. Ρόμβος, 5.5. Τετράγωνο, 5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα
1206920/04/20213Εκφώνηση3.01. Είδη και στοιχεία τριγώνων, 3.02. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 3.04. 3ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 3.11. Ανισοτικές σχέσεις πλευρών και γωνιών
1207020/04/20211Εκφώνηση3.15. Εφαπτόμενα τμήματα, 4.8. Άθροισμα γωνιών κυρτού ν-γώνου, 5.2. Παραλληλόγραμμα, 5.5. Τετράγωνο, 5.10. Τραπέζιο, 5.11. Ισοσκελές τραπέζιο, 6.2. Σχέση εγγεγραμμένης και αντίστοιχης επίκεντρης
1210627/04/20211Εκφώνηση3.05 Ύπαρξη και μοναδικότητα καθέτου, 3.11. Ανισοτικές σχέσεις πλευρών και γωνιών, 4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου, 5.3. Ορθογώνιο, 5.4. Ρόμβος, 6.3. Γωνία χορδής και εφαπτομένης
1214930/07/20212Εκφώνηση3.02. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 3.06. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων
1216510/05/20213Εκφώνηση3.11. Ανισοτικές σχέσεις πλευρών και γωνιών, 4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα, 5.2. Παραλληλόγραμμα, 5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου
1220027/04/20213Εκφώνηση3.02. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα, 4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου
1241608/05/20211Εκφώνηση3.06. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων, 3.12. Tριγωνική ανισότητα , 3.15. Εφαπτόμενα τμήματα, 5.2. Παραλληλόγραμμα, 5.5. Τετράγωνο, 6.2. Σχέση εγγεγραμμένης και αντίστοιχης επίκεντρης
1241708/05/20212Εκφώνηση3.11. Ανισοτικές σχέσεις πλευρών και γωνιών, 3.16. Σχετικές θέσεις δύο κύκλων
1241808/05/20213Εκφώνηση3.02. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 5.11. Ισοσκελές τραπέζιο
1241908/05/20214Εκφώνηση3.06. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων, 3.16. Σχετικές θέσεις δύο κύκλων, 4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα, 5.2. Παραλληλόγραμμα, 6.2. Σχέση εγγεγραμμένης και αντίστοιχης επίκεντρης
1246009/05/20213Εκφώνηση5.11. Ισοσκελές τραπέζιο, 6.2. Σχέση εγγεγραμμένης και αντίστοιχης επίκεντρης , 6.3. Γωνία χορδής και εφαπτομένης
1263520/05/20212Εκφώνηση3.01. Είδη και στοιχεία τριγώνων, 3.02. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων
1263620/05/20212Εκφώνηση3.01. Είδη και στοιχεία τριγώνων, 3.02. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 3.04. 3ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων
1263720/05/20212Εκφώνηση6.1. Εισαγωγικά – Ορισμοί, 6.2. Σχέση εγγεγραμμένης και αντίστοιχης επίκεντρης , 6.3. Γωνία χορδής και εφαπτομένης
1263820/05/20212Εκφώνηση4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου, 6.2. Σχέση εγγεγραμμένης και αντίστοιχης επίκεντρης
1263920/05/20212Εκφώνηση5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα
1264020/05/20212Εκφώνηση4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου, 4.8. Άθροισμα γωνιών κυρτού ν-γώνου
1264120/05/20212Εκφώνηση3.15. Εφαπτόμενα τμήματα, 5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου, 6.6. Το εγγράψιμο τετράπλευρο
1264220/05/20212Εκφώνηση4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου, 6.2. Σχέση εγγεγραμμένης και αντίστοιχης επίκεντρης
1264320/05/20212Εκφώνηση4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου, 6.5. Το εγγεγραμμένο τετράπλευρο
1264420/05/20212Εκφώνηση4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου, 4.8. Άθροισμα γωνιών κυρτού ν-γώνου
1270430/07/20212Εκφώνηση3.01. Είδη και στοιχεία τριγώνων, 3.02. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου
1270507/08/20212Εκφώνηση3.01. Είδη και στοιχεία τριγώνων, 3.02. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων
1270707/08/20212Εκφώνηση3.02. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου
1270807/08/20212Εκφώνηση3.02. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου
1270907/08/20212Εκφώνηση3.02. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου
1271007/08/20212Εκφώνηση3.02. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα
1344130/07/20212Εκφώνηση3.01. Είδη και στοιχεία τριγώνων, 3.11. Ανισοτικές σχέσεις πλευρών και γωνιών, 4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου, 6.2. Σχέση εγγεγραμμένης και αντίστοιχης επίκεντρης
1344230/07/20212Εκφώνηση3.01. Είδη και στοιχεία τριγώνων, 3.02. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου
1344330/07/20212Εκφώνηση3.01. Είδη και στοιχεία τριγώνων, 3.11. Ανισοτικές σχέσεις πλευρών και γωνιών, 4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα, 4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου
1344430/07/20214Εκφώνηση3.01. Είδη και στοιχεία τριγώνων, 3.11. Ανισοτικές σχέσεις πλευρών και γωνιών, 4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου, 6.2. Σχέση εγγεγραμμένης και αντίστοιχης επίκεντρης , 6.5. Το εγγεγραμμένο τετράπλευρο
1349702/08/20212Εκφώνηση3.02. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα, 5.10. Τραπέζιο, 5.11. Ισοσκελές τραπέζιο
1349907/08/20214Εκφώνηση3.01. Είδη και στοιχεία τριγώνων, 3.02. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 3.05 Ύπαρξη και μοναδικότητα καθέτου, 3.06. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων, 3.07. Κύκλος - Μεσοκάθετος – Διχοτόμος, 4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου
1351702/08/20212Εκφώνηση3.01. Είδη και στοιχεία τριγώνων, 3.06. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων
1351802/08/20212Εκφώνηση3.02. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 3.04. 3ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων
1351903/08/20214Εκφώνηση3.02. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα, 5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα, 5.10. Τραπέζιο
1352003/08/20214Εκφώνηση3.07. Κύκλος - Μεσοκάθετος – Διχοτόμος, 3.15. Εφαπτόμενα τμήματα, 4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου, 5.4. Ρόμβος, 5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου
1352108/08/20214Εκφώνηση5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα, 5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου, 5.11. Ισοσκελές τραπέζιο, 6.6. Το εγγράψιμο τετράπλευρο
1352203/08/20214Εκφώνηση3.06. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων, 3.07. Κύκλος - Μεσοκάθετος – Διχοτόμος, 5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου
1352303/08/20214Εκφώνηση3.02. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 3.07. Κύκλος - Μεσοκάθετος – Διχοτόμος, 4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου, 4.8. Άθροισμα γωνιών κυρτού ν-γώνου, 5.2. Παραλληλόγραμμα, 5.3. Ορθογώνιο
1353230/07/20212Εκφώνηση5.2. Παραλληλόγραμμα, 5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα
1353330/07/20212Εκφώνηση3.01. Είδη και στοιχεία τριγώνων, 3.02. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 3.06. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων
1353430/07/20212Εκφώνηση3.01. Είδη και στοιχεία τριγώνων, 3.02. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα
1353530/07/20212Εκφώνηση3.11. Ανισοτικές σχέσεις πλευρών και γωνιών, 4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα, 4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου
1353630/07/20212Εκφώνηση3.01. Είδη και στοιχεία τριγώνων, 3.06. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων, 4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου, 5.5. Τετράγωνο
1353730/07/20214Εκφώνηση3.01. Είδη και στοιχεία τριγώνων, 3.02. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου
1353830/07/20214Εκφώνηση3.04. 3ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα, 5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα, 6.5. Το εγγεγραμμένο τετράπλευρο, 6.6. Το εγγράψιμο τετράπλευρο
1353930/07/20214Εκφώνηση3.11. Ανισοτικές σχέσεις πλευρών και γωνιών, 4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα, 5.2. Παραλληλόγραμμα, 5.4. Ρόμβος, 5.10. Τραπέζιο, 5.11. Ισοσκελές τραπέζιο
1354030/07/20214Εκφώνηση5.2. Παραλληλόγραμμα, 5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα, 5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου
1361907/08/20212Εκφώνηση4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου, 4.8. Άθροισμα γωνιών κυρτού ν-γώνου
1365307/08/20212Εκφώνηση3.02. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 3.07. Κύκλος - Μεσοκάθετος – Διχοτόμος, 4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου, 5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου
1365407/08/20212Εκφώνηση3.01. Είδη και στοιχεία τριγώνων, 4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου
1367007/08/20214Εκφώνηση3.01. Είδη και στοιχεία τριγώνων, 3.02. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα, 5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα, 6.6. Το εγγράψιμο τετράπλευρο
1367107/08/20214Εκφώνηση3.01. Είδη και στοιχεία τριγώνων, 3.02. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 5.2. Παραλληλόγραμμα, 5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα, 5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου, 6.6. Το εγγράψιμο τετράπλευρο
1367207/08/20214Εκφώνηση3.01. Είδη και στοιχεία τριγώνων, 3.02. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα, 5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου
1368707/08/20212Εκφώνηση3.02. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα, 4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου, 6.1. Εισαγωγικά – Ορισμοί
1369707/08/20214Εκφώνηση3.06. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων, 4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου
1369907/08/20214Εκφώνηση3.11. Ανισοτικές σχέσεις πλευρών και γωνιών, 3.14. Σχετικές θέσεις ευθείας και κύκλου, 4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα, 5.3. Ορθογώνιο
1370207/08/20213Εκφώνηση3.07. Κύκλος - Μεσοκάθετος – Διχοτόμος, 3.14. Σχετικές θέσεις ευθείας και κύκλου, 3.15. Εφαπτόμενα τμήματα, 3.16. Σχετικές θέσεις δύο κύκλων
1370407/08/20211Εκφώνηση3.04. 3ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 3.12. Tριγωνική ανισότητα , 4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα, 5.8. Το ορθόκεντρο τριγώνου, 5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου, 6.5. Το εγγεγραμμένο τετράπλευρο
1374007/08/20212Εκφώνηση3.12. Tριγωνική ανισότητα , 6.2. Σχέση εγγεγραμμένης και αντίστοιχης επίκεντρης
1374107/08/20212Εκφώνηση4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα, 4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου
1374207/08/20214Εκφώνηση3.04. 3ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα, 4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου, 5.2. Παραλληλόγραμμα, 5.10. Τραπέζιο
1374307/08/20214Εκφώνηση3.01. Είδη και στοιχεία τριγώνων, 3.02. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα, 5.2. Παραλληλόγραμμα, 5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα
1374407/08/20214Εκφώνηση3.01. Είδη και στοιχεία τριγώνων, 3.02. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 3.06. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων, 3.11. Ανισοτικές σχέσεις πλευρών και γωνιών, 4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου, 5.5. Τετράγωνο
1374507/08/20214Εκφώνηση3.01. Είδη και στοιχεία τριγώνων, 3.02. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 3.11. Ανισοτικές σχέσεις πλευρών και γωνιών, 4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα, 5.4. Ρόμβος, 5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα
1374607/08/20214Εκφώνηση3.01. Είδη και στοιχεία τριγώνων, 3.02. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 3.12. Tριγωνική ανισότητα , 5.2. Παραλληλόγραμμα, 5.3. Ορθογώνιο
1374707/08/20212Εκφώνηση3.15. Εφαπτόμενα τμήματα, 5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου, 6.2. Σχέση εγγεγραμμένης και αντίστοιχης επίκεντρης
1374807/08/20212Εκφώνηση3.02. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα
1374907/08/20212Εκφώνηση3.02. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου, 4.8. Άθροισμα γωνιών κυρτού ν-γώνου
1375007/08/20214Εκφώνηση3.06. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων, 3.15. Εφαπτόμενα τμήματα, 4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα, 4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου
1375107/08/20214Εκφώνηση3.06. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων, 5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα
1375207/08/20214Εκφώνηση3.02. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 3.12. Tριγωνική ανισότητα , 4.4. Γωνίες με πλευρές παράλληλες
1375308/08/20212Εκφώνηση6.1. Εισαγωγικά – Ορισμοί, 6.2. Σχέση εγγεγραμμένης και αντίστοιχης επίκεντρης
1375408/08/20212Εκφώνηση6.1. Εισαγωγικά – Ορισμοί, 6.2. Σχέση εγγεγραμμένης και αντίστοιχης επίκεντρης , 6.3. Γωνία χορδής και εφαπτομένης
1375508/08/20212Εκφώνηση3.04. 3ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 5.2. Παραλληλόγραμμα
1375608/08/20212Εκφώνηση3.02. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 4.5. Αξιοσημείωτοι κύκλοι τριγώνου, 4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου, 6.1. Εισαγωγικά – Ορισμοί, 6.2. Σχέση εγγεγραμμένης και αντίστοιχης επίκεντρης
1375708/08/20212Εκφώνηση3.16. Σχετικές θέσεις δύο κύκλων
1375808/08/20212Εκφώνηση3.16. Σχετικές θέσεις δύο κύκλων
1375908/08/20212Εκφώνηση3.14. Σχετικές θέσεις ευθείας και κύκλου
1376707/08/20212Εκφώνηση3.01. Είδη και στοιχεία τριγώνων, 3.02. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου, 5.4. Ρόμβος
1381608/08/20212Εκφώνηση5.2. Παραλληλόγραμμα
1381708/08/20212Εκφώνηση3.15. Εφαπτόμενα τμήματα
1381808/08/20212Εκφώνηση6.6. Το εγγράψιμο τετράπλευρο
1382208/08/20214Εκφώνηση4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα
1382308/08/20214Εκφώνηση3.16. Σχετικές θέσεις δύο κύκλων
1382408/08/20212Εκφώνηση3.03. 2ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα, 5.2. Παραλληλόγραμμα
1382508/08/20212Εκφώνηση5.2. Παραλληλόγραμμα
1382608/08/20212Εκφώνηση3.01. Είδη και στοιχεία τριγώνων, 3.02. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 3.04. 3ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων
1382808/08/20212Εκφώνηση3.10. Σχέση εξωτερικής και απέναντι γωνίας, 4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα, 5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου
1382908/08/20212Εκφώνηση3.03. 2ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα, 5.2. Παραλληλόγραμμα
1383108/08/20212Εκφώνηση4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου, 5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου
1383208/08/20212Εκφώνηση5.4. Ρόμβος
1383308/08/20212Εκφώνηση3.06. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων, 5.2. Παραλληλόγραμμα
1383408/08/20212Εκφώνηση3.02. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 5.2. Παραλληλόγραμμα
1383508/08/20212Εκφώνηση3.12. Tριγωνική ανισότητα , 3.16. Σχετικές θέσεις δύο κύκλων
1383608/08/20212Εκφώνηση3.16. Σχετικές θέσεις δύο κύκλων
1383708/08/20212Εκφώνηση3.02. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου, 5.2. Παραλληλόγραμμα, 5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου
1383808/08/20214Εκφώνηση4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα, 5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα, 5.10. Τραπέζιο, 5.11. Ισοσκελές τραπέζιο
1383908/08/20214Εκφώνηση3.02. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 3.06. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων
1384008/08/20214Εκφώνηση3.02. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 3.04. 3ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 3.15. Εφαπτόμενα τμήματα, 4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα, 4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου, 6.5. Το εγγεγραμμένο τετράπλευρο
1384108/08/20214Εκφώνηση3.03. 2ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα, 5.2. Παραλληλόγραμμα, 5.4. Ρόμβος, 5.5. Τετράγωνο
1384208/08/20212Εκφώνηση4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα, 4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου, 5.4. Ρόμβος
1384308/08/20214Εκφώνηση3.02. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 3.04. 3ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 3.15. Εφαπτόμενα τμήματα, 4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα
1384408/08/20212Εκφώνηση3.11. Ανισοτικές σχέσεις πλευρών και γωνιών, 3.13. Κάθετες και πλάγιες
1384508/08/20214Εκφώνηση3.02. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 3.16. Σχετικές θέσεις δύο κύκλων, 4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα, 5.2. Παραλληλόγραμμα
1384608/08/20214Εκφώνηση3.12. Tριγωνική ανισότητα , 3.16. Σχετικές θέσεις δύο κύκλων
1384708/08/20214Εκφώνηση3.06. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων, 5.2. Παραλληλόγραμμα, 5.3. Ορθογώνιο, 6.4. Βασικοί γεωμετρικοί τόποι στον κύκλο –Τόξο κύκλου που δέχεται γνωστή γωνία, 6.6. Το εγγράψιμο τετράπλευρο
1384808/08/20214Εκφώνηση5.2. Παραλληλόγραμμα, 5.3. Ορθογώνιο, 5.4. Ρόμβος, 5.5. Τετράγωνο
1385008/08/20214Εκφώνηση3.03. 2ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 3.04. 3ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα, 5.2. Παραλληλόγραμμα, 5.3. Ορθογώνιο, 5.4. Ρόμβος, 5.5. Τετράγωνο
1385108/08/20214Εκφώνηση4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα, 5.2. Παραλληλόγραμμα, 5.3. Ορθογώνιο, 5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου
1385208/08/20214Εκφώνηση3.06. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων, 5.2. Παραλληλόγραμμα, 5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου
1385308/08/20214Εκφώνηση4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου, 5.2. Παραλληλόγραμμα, 5.4. Ρόμβος, 5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου
1385408/08/20214Εκφώνηση3.03. 2ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 3.06. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων
1385508/08/20214Εκφώνηση4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα, 5.2. Παραλληλόγραμμα, 5.3. Ορθογώνιο, 5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα, 5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου
1385608/08/20214Εκφώνηση3.02. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 5.2. Παραλληλόγραμμα, 5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα
1385708/08/20214Εκφώνηση5.2. Παραλληλόγραμμα, 5.4. Ρόμβος
1487614/01/20222Εκφώνηση4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα, 5.2. Παραλληλόγραμμα, 5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου
1487714/01/20222Εκφώνηση3.12. Tριγωνική ανισότητα , 5.10. Τραπέζιο, 5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα
1487814/01/20224Εκφώνηση3.14. Σχετικές θέσεις ευθείας και κύκλου, 3.15. Εφαπτόμενα τμήματα, 5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα, 6.4. Βασικοί γεωμετρικοί τόποι στον κύκλο –Τόξο κύκλου που δέχεται γνωστή γωνία, 6.6. Το εγγράψιμο τετράπλευρο
1487914/01/20224Εκφώνηση5.3. Ορθογώνιο, 5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα, 5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου
1488014/01/20224Εκφώνηση3.01. Είδη και στοιχεία τριγώνων, 3.02. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 3.03. 2ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 3.04. 3ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων
1488114/01/20224Εκφώνηση3.02. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα, 5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου
1488214/01/20224Εκφώνηση3.02. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα, 4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου, 5.10. Τραπέζιο, 5.11. Ισοσκελές τραπέζιο, 5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα
1488314/01/20222Εκφώνηση5.3. Ορθογώνιο, 5.5. Τετράγωνο
1488414/01/20222Εκφώνηση3.02. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα, 4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου
1488514/01/20224Εκφώνηση3.02. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 3.06. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων, 5.11. Ισοσκελές τραπέζιο, 5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα
1488614/01/20224Εκφώνηση4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου, 5.3. Ορθογώνιο, 5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα, 5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου
1488714/01/20224Εκφώνηση3.02. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων, 3.06. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων, 4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα, 5.3. Ορθογώνιο
1488814/01/20224Εκφώνηση5.10. Τραπέζιο, 5.2. Παραλληλόγραμμα, 5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα, 5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου
Χειμερινά Τμήματα