Προκαταρκτικές Εξετάσεις για τις σχολές ενστόλων το Μάρτιο ή Απρίλιο - Σύγχρονη Τομή Δροσιάς

Προκαταρκτικές Εξετάσεις για τις σχολές ενστόλων το Μάρτιο ή Απρίλιο

Εγγραφή επιτυχόντων με σοβαρές παθήσεις από 15 έως 22/10
15/10/2021
Οι Προαγωγικές Εξετάσεις του Γενικού Λυκείου και του ΕΠΑΛ
24/10/2021

Δελτίο Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας

14-10-2021: Προσδιορισμός χρονικούδιαστήματος διενέργειας Προκαταρκτικών Εξετάσεων (ΠΚΕ) για τηνκατάταξη/πρόσληψη υποψηφίων στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων τηςΕλληνικής Αστυνομίας

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Προσδιορισμός χρονικού διαστήματος διενέργειας Προκαταρκτικών Εξετάσεων (ΠΚΕ) για την κατάταξη/πρόσληψη υποψηφίων στις ΣχολέςΑξιωματικών και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας

Με τα άρθρα3 και 54 παρ. 2 του Ν. 4777/2021 θεσπίστηκε ότι από το τρέχον σχολικό έτος2021-2022 και εφεξής, ο/η υποψήφιος/α πριν τη συμπλήρωση του ΜηχανογραφικούΔελτίου τους μήνες Ιούνιο – Ιούλιο έκαστου έτους θα πρέπει να γνωρίζει, πέραντης βαθμολογίας του/ης στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, την ικανότητάτου/ης ή μη στις προκαταρκτικές εξετάσεις (ΠΚΕ) για τις παραγωγικές Σχολές τωνΕνόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οιΣχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας.

Κατόπιν τωνανωτέρω και σε συνέχεια του από 31-05-2021 Δελτίου Τύπου, ανακοινώνεται ότι οιπροκαταρκτικές εξετάσεις για τους υποψήφιους που θα υποβάλουν ΜηχανογραφικόΔελτίο τους μήνες Ιούνιο – Ιούλιο του 2022, προκειμένου να εισαχθούν στιςΑστυνομικές Σχολές το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, θα διεξαχθούν κατά τους μήνεςΜάρτιο και Απρίλιο του 2022.

Όσον αφοράτις ακριβείς ημερομηνίες διεξαγωγής των ΠΚΕ των παραπάνω υποψηφίων, καθώς καιλοιπές λεπτομέρειες, θα καθορισθούν με τη σχετική προκήρυξη, η οποία θα εκδοθείαρχές του έτους 2022.

Κατόπιν τωνπαραπάνω, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες για την ενημέρωσή τους.

Προγράμματα Σπουδών