Οι Συντελεστές ΕΒΕ 2022 Γενικού και ΕΠΑΛ - Σύγχρονη Τομή Δροσιάς

Οι Συντελεστές ΕΒΕ 2022 Γενικού και ΕΠΑΛ

Αιτήσεις κατ εξαίρεση μετεγγραφών / μετακινήσεων
14/12/2021
Τα τμήματα που αύξησαν και αυτά που μείωσαν το συντελεστή ΕΒΕ
28/12/2021

Οι Συντελεστές ΕΒΕ 2022 Γενικού και ΕΠΑΛ

 

Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας οι συντελεστές ΕΒΕ που θα ισχύσουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2022.

Στον πίνακα βλέπετε την ΕΒΕ του 2022, την ΕΒΕ του 2021, για να δείτε σε ποια τμήματα είχαμε αλλαγή στην ΕΒΕ. Ακόμη τους συντελεστές ΕΒΕ των ειδικών μαθημάτων.

 

Οι συντελεστές για τον υπολογισμό της ΕΒΕ είναι κοινοί και για τους υποψηφίους από το Γενικό Λύκειο και για τους υποψηφίους από το ΕΠΑΛ. Το γινόμενο του συντελεστή της ΕΒΕ επί το μέσο όρο των βαθμών όλων των μαθημάτων όλων των υποψηφίων της Ελλάδας σε κάθε πεδίο δίνει την ΕΒΕ του τμήματος. Αν ένας υποψήφιος έχει μέσο όρο στα 4 εξεταζόμενα μαθήματα (χωρίς συντελεστές βαρύτητας) μεγαλύτερο από την ΕΒΕ του τμήματος, τότε έχει το δικαίωμα να δηλώσει το τμήμα στο Μηχανογραφικό του. Διαφορετικά δεν έχει το δικαίωμα να δηλώσει το τμήμα.

ΚΑ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΔΙΟ ΣΥΝΤ ΕΒΕ 2022 ΣΥΝΤ ΕΒΕ 2021 ΣΥΝΤ ΕΒΕ ΕΙΔ ΜΑ 1 ΣΥΝΤ ΕΒΕ ΕΙΔ ΜΑ 2
0127 Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 0,9 0,9 0,9
0129 Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1 1,1 1,1 1,1
0225 Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής (Αθήνα) ΕΜΠ 2 1,2 1,2
0227 Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2 1,05 1,05
0353 Αγροτικής Ανάπτυξης (Ορεστιάδα) ΔΠΘ 2&3 0,8 0,8
1001 Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων (Ψαχνά Ευβοίας) ΕΚΠΑ 2&3&4 0,8 0,8
1633 Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας (Δράμα) Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&3 0,8 0,8
0326 Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 3&4 1 1,2
1610 Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 1&2&3&4 0,8 0,8
0673 Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Ίλιον) Παν. Δυτ. Αττικής 1&2&3&4 1 1
1241 Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 1&2&3&4 1 0,8
1002 Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Ψαχνά Ευβοίας) ΕΚΠΑ 2 0,9 0,9
0614 Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Αγ. Νικολάου Κρήτης ΑΣΤΕ 1&4 0,8 0,8 0,7
0613 Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου ΑΣΤΕ 1&4 0,8 0,8 0,7
0327 Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 2&3 1 1,04
0872 Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Αστυνομικοί) Γεν. Σειρά Αστ. Σχολές 1&2&4 0,8 0,8
0872 Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Αστυνομικοί) Ειδ. Κατ. Πολύτεκνοι Αστ. Σχολές 1&2&4 0,8 0,8
0872 Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Αστυνομικοί) Ειδ. Κατ. Τρίτεκνοι Αστ. Σχολές 1&2&4 0,8 0,8
0869 Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Γεν. Σειρά Αστ. Σχολές 1&2&4 0,8 0,8
0869 Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Ειδ. Κατ. Πολύτεκνοι Αστ. Σχολές 1&2&4 0,8 0,8
0869 Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Ειδ. Κατ. Τρίτεκνοι Αστ. Σχολές 1&2&4 0,8 0,8
0851 Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) (Ειδ. Κατ. Α) Στρατ. Σχολές 3 1,2 1,2
0851 Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) (Ειδ. Κατ. Β) Στρατ. Σχολές 3 1,2 1,2
0851 Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) Γεν. Σειρά Στρατ. Σχολές 3 1,2 1,2
0877 Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας Γεν. Σειρά (για πολίτες) Σ.Π.Α. 1&2&3&4 0,8 0,8
0871 Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας Γεν. Σειρά (για πυροσβέστες) Σ.Π.Α. 1&2&3&4 0,8 0,8
0877 Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας Ειδ. Κατ. Α (για πολίτες) Σ.Π.Α. 1&2&3&4 0,8 0,8
0877 Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας Ειδ. Κατ. Β (για πολίτες) Σ.Π.Α. 1&2&3&4 0,8 0,8
0877 Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας Ειδ. Κατ. Γ (για πολίτες) Σ.Π.Α. 1&2&3&4 0,8 0,8
0668 Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 1 0,9 0,9
0342 Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας (Κέρκυρα) Ιόνιο Παν. 1 0,8 0,8
0231 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Αθήνα) ΕΜΠ 2 1 1 1 1
0236 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 2 0,8 1 0,7 0,7
0233 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2 1 1 1 1
0779 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 2 0,8 0,8 0,8 0,8
0234 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Ξάνθη) ΔΠΘ 2 0,8 1,1 0,8 0,8
0232 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Πάτρα) Παν. Πάτρας 2 1,2 1,2 0,9 0,9
0370 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Χανιά) Πολ. Κρήτης 2 0,9 0,9 0,9 0,9
0870 Αστυφυλάκων Γεν. Σειρά Αστ. Σχολές 1&2&4 0,8 0,8
0870 Αστυφυλάκων Ειδ. Κατ. Πολύτεκνοι Αστ. Σχολές 1&2&4 0,8 0,8
0870 Αστυφυλάκων Ειδ. Κατ. Τρίτεκνοι Αστ. Σχολές 1&2&4 0,8 0,8
0176 Βαλκανικών Σλαβ. και Ανατολικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδ. 1&4 1,2 1,2
1609 Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 1 0,85 0,9
0678 Βιοϊατρικών Επιστημών (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 3 1 1
1615 Βιοϊατρικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 3 1,2 1,2
0282 Βιολογίας (Ηράκλειο) Παν. Κρήτης 2&3 1 1
0277 Βιολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 2&3 1,2 1,2
0279 Βιολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2&3 1,2 1,2
0281 Βιολογίας (Πάτρα) Παν. Πάτρας 2&3 1,2 1,2
0280 Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 2&3 1,2 0,8
0336 Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 2&4 1,2 1,2
0325 Βιοτεχνολογίας (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 2&3 1,2 1,01
0284 Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 2&3 0,8 0,8
0131 Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 0,8 0,8 0,7
0133 Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1 0,8 0,8 1
0135 Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 0,8 0,8 0,7
0137 Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1 0,8 0,8 0,7
0356 Γεωγραφίας (Αθήνα) Χαροκόπειο 2&4 0,9 0,9
0310 Γεωγραφίας (Μυτιλήνη) Παν. Αιγαίου 2&4 0,8 0,8
0283 Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος (Αθήνα) ΕΚΠΑ 2 0,95 0,95
0285 Γεωλογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2 0,82 0,82
0287 Γεωλογίας (Πάτρα) Παν. Πάτρας 2 0,85 0,85
1422 Γεωπονίας – Αγροτεχνολογίας (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 2&3 0,8 0,8
1242 Γεωπονίας (Άρτα) Παν. Ιωαννίνων 2&3 0,8 0,8
1657 Γεωπονίας (Ηράκλειο) Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 2&3 0,8 0,8
0273 Γεωπονίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2&3 1,1 1,1
1634 Γεωπονίας (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&3 0,9 0,9
1511 Γεωπονίας (Καλαμάτα) Παν. Πελ/νήσου 2&3 0,8 0,8
1552 Γεωπονίας (Φλώρινα) Παν. Δυτ. Μακεδ. 2&3 0,8 0,8
0360 Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 2&3 0,8 0,9
0274 Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 2&3 0,9 0,9
0186 Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών (Κομοτηνή) ΔΠΘ 1 0,8 0,8
1423 Γλωσσικών και Διπολιτισμικών Σπουδών (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 1 0,8 0,8
0674 Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2&4 1 1 1 1
0212 Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (Ορεστιάδα) ΔΠΘ 2&3 0,8 0,8
1061 Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (Καρπενήσι) Γεωπονικό Παν. 2&3 0,8 0,8
1632 Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (Δράμα) Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&3 0,8 0,8
0275 Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2&3 1 1
1424 Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού (Καρδίτσα) Παν. Θεσσαλίας 2&3&4 0,8 0,8
1627 Δημιουργικού Σχεδιασμού & Ένδυσης (Κιλκίς) Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&4 0,8 0,8
0124 Δημόσιας Διοίκησης (Αθήνα) Πάντειο 1&4 1,2 1,2
1425 Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας (Καρδίτσα) Παν. Θεσσαλίας 3 0,8 0,8
0679 Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 3 0,9 0,9
0147 Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1 0,9 0,9 0,8
1426 Διαιτολογίας και Διατροφολογίας (Τρίκαλα) Παν. Θεσσαλίας 3 0,85 0,85
1004 Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας (Ψαχνά Ευβοίας) ΕΚΠΑ 4 1 0,95
0150 Διεθνών και Ευρωπ. Οικονομικών Σπουδών (Αθήνα) ΟΠΑ 4 1,2 1,2
1549 Διεθνών και Ευρωπ. Οικονομικών Σπουδών (Κοζάνη) Παν. Δυτ. Μακεδ. 4 0,8 0,8
0161 Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδ. 1&4 1,2 1,2 1,1
0355 Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 1&4 1,2 1,2 1
0179 Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών (Αθήνα) Πάντειο 1&4 1 1 1
0670 Διοίκηση Τουρισμού (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 4 1 1 1
1283 Διοίκηση Τουρισμού (Πάτρα) Παν. Πάτρας 4 0,9 0,9 0,8
1063 Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού (Θήβα) Γεωπονικό Παν. 4 0,8 0,8
0669 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 4 1,2 1,2
1427 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 4 0,9 0,8
0352 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πάτρα) Παν. Πάτρας 4 1 1
0320 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Χίος) Παν. Αιγαίου 4 0,8 0,8
1005 Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Αθήνα) ΕΚΠΑ 4 1,2 1,2
1514 Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Καλαμάτα) Παν. Πελ/νήσου 4 0,8 0,8
1655 Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού (Ηράκλειο) Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 4 0,9 0,9
1603 Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Κατερίνη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&4 0,8 0,8
1605 Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 4 1,1 1,1
1656 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Αγ. Νικόλαος) Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 4 0,8 0,8
0240 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Αθήνα) ΟΠΑ 4 1,2 1,2
1607 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Καβάλα) Διεθνές Παν. Ελλάδας 4 0,8 0,8
1544 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Κοζάνη) Παν. Δυτ. Μακεδ. 4 0,8 0,8
1282 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Πάτρα) Παν. Πάτρας 4 1,02 1,02
1518 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Τρίπολη) Παν. Πελ/νήσου 4 0,9 0,8
Εικαστικών Τεχνών Ανωτ. Σχολής Καλών Τεχνών (Αθήνα) ΑΣΚΤ
Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων
Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ
Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών (Φλώρινα) Παν. Δυτ. Μακεδ.
0154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1&2&3&4 0,8 0,8
0174 Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδ. 1 1,2 1,2
0507 Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών -Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΑΣΠΑΙΤΕ 2 0,8 0,8
0497 Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχναικών -Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΑΣΠΑΙΤΕ 2 0,8 0,8
0477 Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών (Μαρούσι) ΑΣΠΑΙΤΕ 2 0,85 0,85
0776 Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών (Μαρούσι) ΑΣΠΑΙΤΕ 2 0,85 0,85
0106 Ελληνικής Φιλολογίας (Κομοτηνή) ΔΠΘ 1 0,8 0,8
0148 Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 1 1 0,8
1551 Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων (Καστοριά) Παν. Δυτ. Μακεδ. 1&4 0,86 0,96 0,7
0153 Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού (Αθήνα) Πάντειο 1 1 1 1
0294 Επιστήμης Διαιτολογίας και Διατροφής (Αθήνα) Χαροκόπειο 3 1,2 1,2
1516 Επιστήμης Διατροφής και Διαιτολογίας (Καλαμάτα) Παν. Πελ/νήσου 3 0,9 0,8
0324 Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 2&3 1 1
1428 Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 2&3 0,8 0,8
1278 Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αγρίνιο) Παν. Πάτρας 2&3 0,82 0,82
0684 Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2&3 1,1 1,1
1452 Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αργοστόλι) Ιόνιο Παν. 2&3 0,8 0,8
1635 Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&3 1 1
1512 Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Καλαμάτα) Παν. Πελ/νήσου 2&3 0,8 0,8
0200 Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών (Ηράκλειο) Παν. Κρήτης 2 0,8 0,8
0328 Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 2&3 1,2 1,2
1429 Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (Καρδίτσα) Παν. Θεσσαλίας 2&3 0,8 0,8
0372 Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (Λήμνος) Παν. Αιγαίου 2&3 0,8 0,8
0288 Επιστήμης των Υλικών (Πάτρα) Παν. Πάτρας 2 0,8 0,8
0216 Επιστήμης Υπολογιστών (Ηράκλειο) Παν. Κρήτης 2&4 1,2 1,2
0401 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1&2&3&4 0,8 0,8 0,7
0403 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1&2&3&4 1 1 0,7
0404 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Κομοτηνή) ΔΠΘ 1&2&3&4 0,8 0,8 0,7
0402 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σέρρες) ΑΠΘ 1&2&3&4 0,8 0,8 0,7
0405 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τρίκαλα) Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4 1 1 0,7
0323 Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 2&3 1 1
1280 Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής (Μεσολόγγι) Παν. Πάτρας 2&3 0,8 0,8
1613 Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 3 1,2 1,2
1653 Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας (Σητεία) Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 3 0,8 0,8
0685 Επιστημών Οίνου Αμπέλου και Ποτών (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2&3 0,9 1
0134 Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1&2&3&4 0,8 0,8
0136 Επιστημων της Εκπαίδευσης & της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Πάτρα) Παν. Πάτρας 1&2&3&4 0,8 0,8
1286 Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας (Πάτρα) Παν. Πάτρας 1&2&3&4 1,15 1,15
0160 Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία (Αλεξανδρούπολη) ΔΠΘ 1&2&3&4 0,8 1
0162 Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Ρόδος) Παν. Αιγαίου 1&2&3&4 0,8 0,8
0680 Εργοθεραπείας (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 3 1,2 1,2
1558 Εργοθεραπείας (Πτολεμαΐδα) Παν. Δυτ. Μακεδ. 3 0,8 0,8
0675 Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής (Αθήνα) Παν. Δυτ. Αττικής 2&4 0,95 0,9 0,9 0,9
1626 Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής (Σέρρες) Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&4 0,8 0,8 0,7 0,7
0801 Ευελπίδων (ΣΣΕ) – Όπλα (Ειδ. Κατ. Α) Στρατ. Σχολές 2 1,2 1,2
0801 Ευελπίδων (ΣΣΕ) – Όπλα (Ειδ. Κατ. Β) Στρατ. Σχολές 2 1,2 1,2
0801 Ευελπίδων (ΣΣΕ) – Όπλα Γεν. Σειρά Στρατ. Σχολές 2 1,2 1,2
0806 Ευελπίδων (ΣΣΕ) – Σώματα (Ειδ. Κατ Β) Στρατ. Σχολές 2 1,2 1,2
0806 Ευελπίδων (ΣΣΕ) – Σώματα (Ειδ. Κατ. Α) Στρατ. Σχολές 2 1,2 1,2
0806 Ευελπίδων (ΣΣΕ) – Σώματα Γεν. Σειρά Στρατ. Σχολές 2 1,2 1,2
1211 Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη) – Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών Παν. Μακεδ. 2&4 1,2 1,2
1212 Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη) – Πληροφοριακά Συστήματα Παν. Μακεδ. 2&4 1,2 1,2
0246 Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών (Αθήνα) ΕΜΠ 2 1,2 1,2
1276 Ζωικής Παραγωγής Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών (Μεσολόγγι) Παν. Πάτρας 2&3 0,8 0,8
0387 Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2 1 1
0220 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 2 1 1
0223 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Ξάνθη) ΔΠΘ 2 1,2 1,2
0217 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Αθήνα) ΕΜΠ 2 1,2 1,2
1660 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Ηράκλειο) Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 2 0,8 0,8
0219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2 1,2 1,2
1564 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Κοζάνη) Παν. Δυτ. Μακεδ. 2 1,2 1,2
1522 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Πάτρα) Παν. Πελ/νήσου 2 0,85 0,85
0331 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Χανιά) Πολ. Κρήτης 2 1,2 1,2
0221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών (Πάτρα) Παν. Πάτρας 2 1,2 1,2
1662 Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Χανιά) Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 2&4 0,8 0,8
0146 Θεατρικών Σπουδών (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 0,8 0,9
0362 Θεατρικών Σπουδών (Ναύπλιο) Παν. Πελ/νήσου 1 0,8 0,8
0169 Θεατρικών Σπουδών (Πάτρα) Παν. Πάτρας 1 0,89 0,89
0168 Θεάτρου (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1&2&3&4 0,8 0,8
0101 Θεολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 0,8 0,8
0103 Θεολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1 0,8 0,8
0780 Θεολογίας (Θεσσαλονίκη)-Μουσουλμανικών Σπουδών ΑΠΘ 1 0,8 0,8
0384 Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης (Αθήνα) ΑΣΚΤ 1 0,85 0,85
0302 Ιατρικής (Αλεξανδρούπολη) ΔΠΘ 3 1,2 1,2
0295 Ιατρικής (Αθήνα) ΕΚΠΑ 3 1,2 1,2
0304 Ιατρικής (Ηράκλειο) Παν. Κρήτης 3 1,2 1,2
0297 Ιατρικής (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 3 1,2 1,2
0301 Ιατρικής (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 3 1,2 0,8
0300 Ιατρικής (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 3 1,2 1,2
0299 Ιατρικής (Πάτρα) Παν. Πάτρας 3 1,2 1,2
0831 Ιατρικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης (Ειδ. Κατ Β) Στρατ. Σχολές 3 1,2 1,2
0831 Ιατρικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης (Ειδ. Κατ. Α) Στρατ. Σχολές 3 1,2 1,2
0831 Ιατρικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης Γεν. Σειρά Στρατ. Σχολές 3 1,2 1,2
0827 Ικάρων (ΣΙ) Ελεγκτές Αεράμυνας (Ειδ. Κατ. Α) Στρατ. Σχολές 2 1,2 1,2
0827 Ικάρων (ΣΙ) Ελεγκτές Αεράμυνας (Ειδ. Κατ.Β) Στρατ. Σχολές 2 1,2 1,2
0827 Ικάρων (ΣΙ) Ελεγκτές Αεράμυνας Γεν. Σειρά Στρατ. Σχολές 2 1,2 1,2
0886 Ικάρων (ΣΙ) Διοικητικών Γεν. Σειρά Στρατ. Σχολές 4 1,2
0885 Ικάρων (ΣΙ) Έρευνας Πληροφορικής Γεν. Σειρά Στρατ. Σχολές 2&4 1,2
0887 Ικάρων (ΣΙ) Εφοδιαστών Γεν. Σειρά Στρατ. Σχολές 4 1,2
0821 Ικάρων (ΣΙ) Ιπτάμενοι (Ειδ. Κατ Β) Στρατ. Σχολές 2 1,2 1,2
0821 Ικάρων (ΣΙ) Ιπτάμενοι (Ειδ. Κατ. Α) Στρατ. Σχολές 2 1,2 1,2
0821 Ικάρων (ΣΙ) Ιπτάμενοι Γεν. Σειρά Στρατ. Σχολές 2 1,2 1,2
0884 Ικάρων (ΣΙ) Μετεωρολόγων Γεν. Σειρά Στρατ. Σχολές 2 1,2
0826 Ικάρων (ΣΙ) Μηχανικοί (ΣΜΑ) (Ειδ. Κατ Β) Στρατ. Σχολές 2 1,2 1,2
0826 Ικάρων (ΣΙ) Μηχανικοί (ΣΜΑ) (Ειδ. Κατ. Α) Στρατ. Σχολές 2 1,2 1,2
0826 Ικάρων (ΣΙ) Μηχανικοί (ΣΜΑ) Γεν. Σειρά Στρατ. Σχολές 2 1,2 1,2
0183 Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 0,8 0,8 0,7
0145 Ιστορίας (Κέρκυρα) Ιόνιο Παν. 1 0,8 0,9
0104 Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών (Καλαμάτα) Παν. Πελ/νήσου 1 0,85 0,9
0177 Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 1 0,8 0,8
1284 Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Αγρίνιο) Παν. Πάτρας 1 0,8 0,8
0110 Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 1 1
0112 Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1 1,2 1,2
0114 Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 1 0,9 0,9
0116 Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης 1 0,8 1
0108 Ιστορίας και Εθνολογίας (Κομοτηνή) ΔΠΘ 1 0,8 0,8
0173 Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1&2&3&4 1 1,05
0182 Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 0,8 0,8 0,7
0139 Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1 0,8 0,8 0,8
0163 Κινηματογράφου (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1&2&3&4 1 1
0165 Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (Αθήνα) Πάντειο 1 0,8 0,8
0167 Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας (Μυτιλήνη) Παν. Αιγαίου 1 0,8 0,8
0671 Κοινωνικής Εργασίας (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 1 0,8 0,8
1652 Κοινωνικής Εργασίας (Ηράκλειο) Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 1 1,1 1,1
1301 Κοινωνικής Εργασίας (Κομοτηνή) ΔΠΘ 1 1,1 1,1
0105 Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 0,8 0,8
0107 Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1 0,8 0,8
0187 Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Κόρινθος) Παν. Πελ/νήσου 1 0,95 1
0159 Κοινωνικής Πολιτικής (Αθήνα) Πάντειο 1 0,8 0,8
1302 Κοινωνικής Πολιτικής (Κομοτηνή) ΔΠΘ 1 0,8 0,8
1006 Κοινωνιολογίας (Αθήνα) – ΕΚΠΑ ΕΚΠΑ 1 1 1
0126 Κοινωνιολογίας (Αθήνα) – Πάντειο Πάντειο 1 0,9 0,9
0348 Κοινωνιολογίας (Μυτιλήνη) Παν. Αιγαίου 1 0,8 0,8
0149 Κοινωνιολογίας (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης 1 0,8 0,8
0307 Κτηνιατρικής (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 3 1,2 1,2
0308 Κτηνιατρικής (Καρδίτσα) Παν. Θεσσαλίας 3 1,2 1,2
0841 Κτηνιατρικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης (Ειδ. Κατ Β) Στρατ. Σχολές 3 1,2 1,2
0841 Κτηνιατρικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης (Ειδ. Κατ. Α) Στρατ. Σχολές 3 1,2 1,2
0841 Κτηνιατρικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης Γεν. Σειρά Στρατ. Σχολές 3 1,2 1,2
1606 Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 4 1,1 1,1
0347 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Αθήνα) ΟΠΑ 4 1,2 1,2
0672 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 4 1,1 1,2
1654 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Ηράκλειο) Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 4 0,8 0,8
0337 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδ. 4 1,2 1,2
1604 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Καβάλα) Διεθνές Παν. Ελλάδας 4 0,8 0,8
1513 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Καλαμάτα) Παν. Πελ/νήσου 4 0,8 0,8
1545 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Κοζάνη) Παν. Δυτ. Μακεδ. 4 0,8 0,8
1430 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 4 0,8 0,8
1244 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Πρέβεζα) Παν. Ιωαννίνων 4 0,8 0,8
1245 Λογοθεραπείας (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 3 1 0,8
1515 Λογοθεραπείας (Καλαμάτα) Παν. Πελ/νήσου 3 0,9 0,9
1274 Λογοθεραπείας (Πάτρα) Παν. Πάτρας 3 1,15 1,15
0243 Μαθηματικών (Αθήνα) ΕΚΠΑ 2 1,2 1,2
0245 Μαθηματικών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2 1,2 1,2
0249 Μαθηματικών (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 2 1,05 0,8
1555 Μαθηματικών (Καστοριά) Παν. Δυτ. Μακεδ. 2 0,8 0,8
1432 Μαθηματικών (Λαμία) Παν. Θεσσαλίας 2 0,8 0,8
0247 Μαθηματικών (Πάτρα) Παν. Πάτρας 2 0,9 0,9
0252 Μαθηματικών (Σάμος) Παν. Αιγαίου 2 0,8 0,8
0248 Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (Ηράκλειο) – Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Παν. Κρήτης 2 0,8 0,9
0251 Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (Ηράκλειο) – Μαθηματικών Παν. Κρήτης 2 0,8 0,9
0681 Μαιευτικής (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 3 1 1
1614 Μαιευτικής (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 3 1 1
1553 Μαιευτικής (Πτολεμαΐδα) Παν. Δυτ. Μακεδ. 3 0,8 0,8
0314 Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Αθήνα) ΟΠΑ 4 1,2 1,2
0181 Μεσογειακών Σπουδών (Ρόδος) Παν. Αιγαίου 1 0,8 0,8
0388 Μηχανικών Βιοϊατρικής (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2&3 0,8 0,8
0389 Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2&4 1 1
0272 Μηχανικών Επιστήμης Υλικών (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 2 0,85 0,85
0340 Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 2 1,2 0,8
0215 Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (Πάτρα) Παν. Πάτρας 2 1,2 1,2
0241 Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών (Αθήνα) ΕΜΠ 2 0,8 0,8
0222 Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (Χίος) Παν. Αιγαίου 2&4 0,8 0,8
1541 Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (Κοζάνη) Παν. Δυτ. Μακεδ. 2 0,8 0,8
0242 Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (Χανιά) Πολ. Κρήτης 2 0,8 0,8
1624 Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&4 1 1,1
0224 Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Ξάνθη) ΔΠΘ 2&4 1,1 1,1
0230 Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Χανιά) Πολ. Κρήτης 2&4 1,2 1,2
1287 Μηχανικών Περιβάλλοντος (Αγρίνιο) Παν. Πάτρας 2 0,82 0,82
1623 Μηχανικών Περιβάλλοντος (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 2 0,8 0,8
0476 Μηχανικών Περιβάλλοντος (Ξάνθη) ΔΠΘ 2 0,8 0,8
0344 Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων (Σάμος) Παν. Αιγαίου 2&4 0,8 0,8
1625 Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&4 1,2 1,2
0390 Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2&4 1,2 1,2
1622 Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών (Σέρρες) Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&4 1 1
1542 Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (Κοζάνη) Παν. Δυτ. Μακεδ. 2&4 0,8 0,8
0238 Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (Σύρος) Παν. Αιγαίου 2&4 0,9 1
0391 Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2 0,8 0,8
1620 Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής (Σέρρες) Διεθνές Παν. Ελλάδας 2 0,8 0,8
0363 Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2 0,88 0,88
0228 Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 2 0,8 0,8
0213 Μηχανολόγων και Αερoναυπηγών Μηχανικών (Πάτρα) Παν. Πάτρας 2 1,2 1,2
0209 Μηχανολόγων Μηχανικών (Αθήνα) ΕΜΠ 2 1,2 1,2
0392 Μηχανολόγων Μηχανικών (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2 1,11 1,11
0332 Μηχανολόγων Μηχανικών (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 2 1,2 1,2
1659 Μηχανολόγων Μηχανικών (Ηράκλειο) Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 2 0,8 0,8
0211 Μηχανολόγων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2 1,2 1,2
0210 Μηχανολόγων Μηχανικών (Κοζάνη) Παν. Δυτ. Μακεδ. 2 1,2 1,2
1523 Μηχανολόγων Μηχανικών (Πάτρα) Παν. Πελ/νήσου 2 0,85 0,9
1619 Μηχανολόγων Μηχανικών (Σέρρες) Διεθνές Παν. Ελλάδας 2 0,8 0,8
0880 Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) – Κατεύθυνση Διοικ. Και Εφοδιαστικής Υποστήριξης Γεν. Σειρά Στρατ. Σχολές 2&4 1 1
0880 Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) – Κατεύθυνση Διοικ. Και Εφοδιαστικής Υποστήριξης (Ειδ. Κατ Β) Στρατ. Σχολές 2&4 1 1
0880 Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) – Κατεύθυνση Διοικ. Και Εφοδιαστικής Υποστήριξης (Ειδ. Κατ. Α) Στρατ. Σχολές 2&4 1 1
0879 Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) – Κατέυθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης (Ειδ. Κατ Β) Στρατ. Σχολές 2 1 1
0879 Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) – Κατέυθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης (Ειδ. Κατ. Α) Στρατ. Σχολές 2 1 1
0879 Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) – Κατέυθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης Γεν. Σειρά Στρατ. Σχολές 2 1 1
0878 Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) – Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης (Ειδ. Κατ. Α) Στρατ. Σχολές 2 1 1
0878 Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) – Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης Γεν. Σειρά Στρατ. Σχολές 2 1 1
0878 Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) – Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης (Ειδ. Κατ Β) Στρατ. Σχολές 2 1 1
0864 Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν.) (Ειδ. Κατ. Α) Στρατ. Σχολές 2&4 1 1
0864 Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν.) Γεν. Σειρά Στρατ. Σχολές 2&4 1 1
0862 Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) – Όπλα (Ειδ. Κατ.Β) Στρατ. Σχολές 2 1 1
0862 Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) – Όπλα Γεν. Σειρά Στρατ. Σχολές 2 1 1
0862 Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) – Όπλα (Ειδ. Κατ. Α) Στρατ. Σχολές 2 1 1
0863 Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) – Σώματα Γεν. Σειρά Στρατ. Σχολές 2&4 1 1
0863 Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) – Σώματα (Ειδ. Κατ. Α) Στρατ. Σχολές 2&4 1 1
0863 Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) – Σώματα (Ειδ. Κατ. Β) Στρατ. Σχολές 2&4 1 1
0290 Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής (Αλεξανδρούπολη) ΔΠΘ 2&3 1,2 1,2
0409 Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδ. 1&2&3&4
1664 Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής (Ρέθυμνο) Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 2&4 0,8 0,8
0408 Μουσικών Σπουδών (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1&2&3&4 0,9 0,9 0,8 0,8
1248 Μουσικών Σπουδών (Άρτα) Παν. Ιωαννίνων 1&2&3&4
0406 Μουσικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1&2&3&4 0,9 0,9 0,9 0,9
0407 Μουσικών Σπουδών (Κέρκυρα) Ιόνιο Παν. 1&2&3&4
0393 Ναυπηγών Μηχανικών (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2 0,9 0,9
0229 Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών (Αθήνα) ΕΜΠ 2 1,2 1,2
0811 Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) Μάχιμοι (Ειδ. Κατ Β) Στρατ. Σχολές 2 1,2 1,2
0811 Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) Μάχιμοι (Ειδ. Κατ. Α) Στρατ. Σχολές 2 1,2 1,2
0811 Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) Μάχιμοι Γεν. Σειρά Στρατ. Σχολές 2 1,2 1,2
0816 Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) Μηχανικοί (Ειδ. Κατ Β) Στρατ. Σχολές 2 1,2 1,2
0816 Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) Μηχανικοί (Ειδ. Κατ. Α) Στρατ. Σχολές 2 1,2 1,2
0816 Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) Μηχανικοί Γεν. Σειρά Στρατ. Σχολές 2 1,2 1,2
0157 Ναυτιλιακών Σπουδών (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 4 1,2 1,2 1,1
0180 Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών (Χίος) Παν. Αιγαίου 4 1 1
0117 Νομικής (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 1,2 1,2
0119 Νομικής (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1 1,2 1,2
0121 Νομικής (Κομοτηνή) ΔΠΘ 1 1,2 1,2
0866 Νομικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης (Ειδ. Κατ Β) Στρατ. Σχολές 1 1,2 1,2
0866 Νομικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης (Ειδ. Κατ. Α) Στρατ. Σχολές 1 1,2 1,2
0866 Νομικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης Γεν. Σειρά Στρατ. Σχολές 1 1,2 1,2
0306 Νοσηλευτικής (Αθήνα) ΕΚΠΑ 3 1,2 1,2
0682 Νοσηλευτικής (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 3 1,1 1
1617 Νοσηλευτικής (Διδυμότειχο) Διεθνές Παν. Ελλάδας 3 1 1
1651 Νοσηλευτικής (Ηράκλειο) Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 3 0,8 0,8
1618 Νοσηλευτικής (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 3 1 1
1249 Νοσηλευτικής (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 3 0,8 0,8
1433 Νοσηλευτικής (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 3 0,8 0,8
1272 Νοσηλευτικής (Πάτρα) Παν. Πάτρας 3 0,9 0,9
0190 Νοσηλευτικής (Τρίπολη) Παν. Πελ/νήσου 3 0,9 0,86
0385 Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης & Διερμηνείας (Κέρκυρα) Ιόνιο Παν. 1 0,8 1,2 0,8 0,8
0303 Οδοντιατρικής (Αθήνα) ΕΚΠΑ 3 1,2 1,2
0305 Οδοντιατρικής (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 3 1 1
0836 Οδοντιατρικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης (Ειδ. Κατ Β) Στρατ. Σχολές 3 1,2 1,2
0836 Οδοντιατρικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης (Ειδ. Κατ. Α) Στρατ. Σχολές 3 1,2 1,2
0836 Οδοντιατρικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης Γεν. Σειρά Στρατ. Σχολές 3 1,2 1,2
0144 Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης (Αθήνα) Χαροκόπειο 4 1,1 1,1
0312 Οικονομικής Επιστήμης (Αθήνα) ΟΠΑ 4 1,2 1,2
0315 Οικονομικής Επιστήμης (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 4 1,2 1,2
0612 Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού (Χίος) Παν. Αιγαίου 4 0,8 0,8 0,7
0152 Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Αθήνα) Πάντειο 4 1,2 1,2
0867 Οικονομικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης (Ειδ. Κατ Β) Στρατ. Σχολές 4 1,2 1,2
0867 Οικονομικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης (Ειδ. Κατ. Α) Στρατ. Σχολές 4 1,2 1,2
0867 Οικονομικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης Γεν. Σειρά Στρατ. Σχολές 4 1,2 1,2
0309 Οικονομικών Επιστημών (Αθήνα) ΕΚΠΑ 4 1,2 1,2
0350 Οικονομικών Επιστημών (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 4 1 1
0311 Οικονομικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 4 1,2 1,2
0317 Οικονομικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδ. 4 1,2 1,2
0345 Οικονομικών Επιστημών (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 4 1 0,8
1548 Οικονομικών Επιστημών (Καστοριά) Παν. Δυτ. Μακεδ. 4 0,8 0,8
0097 Οικονομικών Επιστημών (Κομοτηνή) ΔΠΘ 4 1 1
0319 Οικονομικών Επιστημών (Πάτρα) Παν. Πάτρας 4 1,2 1,2
0321 Οικονομικών Επιστημών (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης 4 1,1 1,08
1602 Οικονομικών Επιστημών (Σέρρες) Διεθνές Παν. Ελλάδας 4 0,8 0,8
0361 Οικονομικών Επιστημών (Τρίπολη) Παν. Πελ/νήσου 4 1 1
0400 Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού (Σπάρτη) Παν. Πελ/νήσου 4 0,8 0,8
0313 Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αθήνα) ΟΠΑ 4 1,2 1,2
1546 Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Παν. Δυτ. Μακεδ. 4 0,8 0,8
0322 Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδ. 4 1,2 1,2
0316 Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 4 1,2 1,2
1601 Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Σέρρες) Διεθνές Παν. Ελλάδας 4 0,8 0,8
1007 Παιδαγωγικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΕΚΠΑ 1 0,8 0,8
0128 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1&2&3&4 1,2 1,2
0142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Αλεξανδρούπολη) ΔΠΘ 1&2&3&4 0,8 0,8
0164 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4 0,8 0,8
0140 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1&2&3&4 0,8 0,8
0130 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 1&2&3&4 1 0,8
0132 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης 1&2&3&4 1 1
0143 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ρόδος) Παν. Αιγαίου 1&2&3&4 0,8 0,8
0334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Φλώρινα) Παν. Δυτ. Μακεδ. 1&2&3&4 0,8 0,8
0178 Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4 1 1
0156 Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 1&2&3&4 1 0,8
0341 Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών (Φλώρινα) Παν. Δυτ. Μακεδ. 1&2&3&4 1 1
0166 Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4 0,8 0,8
0158 Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης 1&2&3&4 1 1
1517 Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών (Ναύπλιο) Παν. Πελ/νήσου 1&2&3&4 0,8 0,8
1453 Περιβάλλοντος (Ζάκυνθος) Ιόνιο Παν. 2&3 0,8 0,8
1434 Περιβάλλοντος (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 2&3 0,8 0,8
0276 Περιβάλλοντος (Μυτιλήνη) Παν. Αιγαίου 2&3 0,8 0,8
1543 Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης (Κοζάνη) Παν. Δυτ. Μακεδ. 4 0,8 0,8
1064 Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης (Άμφισσα) Γεωπονικό Παν. 4 0,8 0,8
0333 Πληροφορικής (Αθήνα) ΟΠΑ 2&4 1,2 1,2
0338 Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2&4 1,2 1,2
1630 Πληροφορικής (Καβάλα) Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&4 1,1 1,1
1554 Πληροφορικής (Καστοριά) Παν. Δυτ. Μακεδ. 2&4 0,8 0,8
0366 Πληροφορικής (Κέρκυρα) Ιόνιο Παν. 2&4 1 1
0339 Πληροφορικής (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 2&4 1,2 1,2
0412 Πληροφορικής και Τηλεματικής (Αθήνα) Χαροκόπειο 2&4 1,2 1,2
0330 Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Αθήνα) ΕΚΠΑ 2&4 1,2 1,2
1250 Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Άρτα) Παν. Ιωαννίνων 2&4 0,8 0,8
0099 Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Λαμία) Παν. Θεσσαλίας 2&4 0,8 0,8
0098 Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πελοποννήσου (Τρίπολη) Παν. Πελ/νήσου 2&4 1 0,9
0369 Πληροφορικής με Εφαρμογές στην Βιοϊατρική (Λαμία) Παν. Θεσσαλίας 2&3 0,8 0,8
0373 Πολιτικής Επιστήμης (Κομοτηνή) ΔΠΘ 1 0,8 0,8
0351 Πολιτικής Επιστήμης (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης 1 0,8 0,8
0123 Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 1,2 1,2
0411 Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων (Κόρινθος) Παν. Πελ/νήσου 1 1,05 1,05
0125 Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας (Αθήνα) Πάντειο 1 1 1
0357 Πολιτικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1 0,8 0,8
0201 Πολιτικών Μηχανικών (Αθήνα) ΕΜΠ 2 1,2 1,2
0394 Πολιτικών Μηχανικών (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2 0,93 0,93
0208 Πολιτικών Μηχανικών (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 2 1 1
0203 Πολιτικών Μηχανικών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2 0,8 0,8
0207 Πολιτικών Μηχανικών (Ξάνθη) ΔΠΘ 2 0,9 1,1
0205 Πολιτικών Μηχανικών (Πάτρα) Παν. Πάτρας 2 1,2 1,2
1524 Πολιτικών Μηχανικών (Πάτρα) Παν. Πελ/νήσου 2 0,8 0,8
1621 Πολιτικών Μηχανικών (Σέρρες) Διεθνές Παν. Ελλάδας 2 0,8 0,8
0354 Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας (Μυτιλήνη) Παν. Αιγαίου 1&4 0,8 0,8
1435 Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 1&4 0,8 0,8
0413 Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Αθήνας ΑΕΑ Αθήνας 1 0,8 0,8
0416 Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Ηρακλείου Κρήτης ΑΕΑ Κρήτης 1 0,8 0,8
0192 Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών (Αθήνα) – Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΕΚΠΑ 1 0,9 0,9
0329 Στατιστικής (Αθήνα) ΟΠΑ 2&4 1,2 1,2
0218 Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών (Σάμος) Παν. Αιγαίου 2&4 0,8 0,8
1547 Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης (Γρεβενά) Παν. Δυτ. Μακεδ. 2&4 0,8 0,8
0318 Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 2&4 1,2 1,2
0676 Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2 0,8 0,8 0,7
1436 Συστημάτων Ενέργειας (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 2 0,8 0,8
0882 Σχολη Δοκιμων Λιμενοφυλακων (Ειδ. Κατ. Α και Β) Λ.Σ – Ελ. Ακτ. 1&2&3&4 0,9 0,9
0882 Σχολη Δοκιμων Λιμενοφυλακων Γεν. Σειρά Λ.Σ – Ελ. Ακτ. 1&2&3&4 0,9 0,9
0881 Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος – Ελλ. Ακτοφυλακής (Ειδ. Κατ. Α και Β) Λ.Σ – Ελ. Ακτ. 1&2&3&4 0,9 0,9
0883 Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος – Ελλ. Ακτοφυλακής (για λιμενοφύλακες) Γεν. Σειρά Λ.Σ – Ελ. Ακτ. 1&2&3&4 0,9 0,9
0883 Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος – Ελλ. Ακτοφυλακής (υπαξιωματικοί) Γεν. Σειρά Λ.Σ – Ελ. Ακτ. 1&2&3&4 0,9 0,9
0881 Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος – Ελλ. Ακτοφυλακής Γεν. Σειρά Λ.Σ – Ελ. Ακτ. 1&2&3&4 0,9 0,9
0818 Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού Ειδ. Κατ Κοιν. Κριτήρια Α.Ε.Ν. 2&4 0,8 0,8
0818 Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού Ειδ. Κατ Πολύτεκνοι Α.Ε.Ν. 2&4 0,8 0,8
0818 Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού Ειδ. Κατ Τρίτεκνοι Α.Ε.Ν. 2&4 0,8 0,8
0818 Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού Γεν. Σειρά Α.Ε.Ν. 2&4 0,8 0,8
0817 Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Ειδ. Κατ Πολύτεκνοι Α.Ε.Ν. 2&4 0,8 0,8
0817 Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Ειδ. Κατ Τρίτεκνοι Α.Ε.Ν. 2&4 0,8 0,8
0817 Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Γεν. Σειρά Α.Ε.Ν. 2&4 0,8 0,8
0817 Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Κοιν. Κριτήρια Α.Ε.Ν. 2&4 0,8 0,8
0876 Σχολή Πυροσβεστών Γεν. Σειρά (για πολίτες) Σ.Π.Α. 1&2&3&4 0,8 0,8
0876 Σχολή Πυροσβεστών Ειδ. Κατ. Α (για πολίτες) Σ.Π.Α. 1&2&3&4 0,8 0,8
0876 Σχολή Πυροσβεστών Ειδ. Κατ. Β (για πολίτες) Σ.Π.Α. 1&2&3&4 0,8 0,8
0876 Σχολή Πυροσβεστών Ειδ. Κατ. Γ (για πολίτες) Σ.Π.Α. 1&2&3&4 0,8 0,8
1008 Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας (Ψαχνά Ευβοίας) ΕΚΠΑ 2&4 0,85 0,85
0367 Τεχνών Ήχου και Εικόνας (Κέρκυρα) Ιόνιο Παν. 1&2&3&4 0,8 0,8
1455 Τουρισμού (Κέρκυρα) Ιόνιο Παν. 4 0,8 0,8 0,8
0375 Τουριστικών Σπουδών (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 4 1,2 1,2 1,1
0188 Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 1 1
0289 Φαρμακευτικής (Αθήνα) ΕΚΠΑ 3 1,2 1,2
0291 Φαρμακευτικής (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 3 1,2 1,2
0293 Φαρμακευτικής (Πάτρα) Παν. Πάτρας 3 1,2 1,2
0846 Φαρμακευτικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκη (Ειδ. Κατ Β) Στρατ. Σχολές 3 1,2 1,2
0846 Φαρμακευτικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκη (Ειδ. Κατ. Α) Στρατ. Σχολές 3 1,2 1,2
0846 Φαρμακευτικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκη Γεν. Σειρά Στρατ. Σχολές 3 1,2 1,2
0189 Φιλολογίας (Καλαμάτα) Παν. Πελ/νήσου 1 0,9 0,9
0109 Φιλολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 1,2 1
0111 Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1 1,2 1,2
0113 Φιλολογίας (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 1 0,9 0,85
0175 Φιλολογίας (Πάτρα) Παν. Πάτρας 1 1 1
0115 Φιλολογίας (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης 1 0,8 0,8
0122 Φιλοσοφίας (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 1 0,85 0,8
0120 Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1 1,2 1,2
1010 Φιλοσοφίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 1,1 1,1
0102 Φιλοσοφίας (Πάτρα) Παν. Πάτρας 1 0,8 0,8
0138 Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης 1 0,8 0,8
0253 Φυσικής (Αθήνα) ΕΚΠΑ 2 1,2 1,2
0261 Φυσικής (Ηράκλειο) Παν. Κρήτης 2 1,05 1,2
0255 Φυσικής (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2 1,2 1,2
0259 Φυσικής (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 2 1,05 0,8
1628 Φυσικής (Καβάλα) Διεθνές Παν. Ελλάδας 2 0,8 0,8
1437 Φυσικής (Λαμία) Παν. Θεσσαλίας 2 0,8 0,8
0257 Φυσικής (Πάτρα) Παν. Πάτρας 2 1 1
0683 Φυσικοθεραπείας (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 3 1,2 1,2
1273 Φυσικοθεραπείας (Αίγιο) Παν. Πάτρας 3 1,15 1,15
1616 Φυσικοθεραπείας (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 3 0,8 0,8
1438 Φυσικοθεραπείας (Λαμία) Παν. Θεσσαλίας 3 1,2 1,2
1520 Φυσικοθεραπείας (Σπάρτη) Παν. Πελ/νήσου 3 1 1
0677 Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 1&2&4 1 1
0263 Χημείας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 2&3 1,2 1,2
0270 Χημείας (Ηράκλειο) Παν. Κρήτης 2&3 1,2 1,2
0265 Χημείας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2&3 0,8 0,8
0269 Χημείας (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 2&3 1 0,8
1629 Χημείας (Καβάλα) Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&3 1,2 1,2
0267 Χημείας (Πάτρα) Παν. Πάτρας 2&3 0,8 0,8
0235 Χημικών Μηχανικών (Αθήνα) ΕΜΠ 2 1,2 1,2
0237 Χημικών Μηχανικών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2 1,2 1,2
1563 Χημικών Μηχανικών (Κοζάνη) Παν. Δυτ. Μακεδ. 2 1,2 1,2
0239 Χημικών Μηχανικών (Πάτρα) Παν. Πάτρας 2 1,2 1,2
0214 Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος (Χανιά) Πολ. Κρήτης 2 1 1
0155 Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 2&4 1,2 1,2
1456 Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας (Αργοστόλι) Ιόνιο Παν. 1&4 0,8 0,8
1439 Ψηφιακών Συστημάτων (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 2&4 0,8 0,8
0262 Ψηφιακών Συστημάτων (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 2&4 1,2 1,2
1519 Ψηφιακών Συστημάτων (Σπάρτη) Παν. Πελ/νήσου 2&4 0,8 0,8
1011 Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου (Ψαχνά Ευβοίας) ΕΚΠΑ 1&2&3&4 0,8 0,8
0171 Ψυχολογίας (Αθήνα) – ΕΚΠΑ ΕΚΠΑ 1 1 0,96
0170 Ψυχολογίας (Αθήνα) – Πάντειο Πάντειο 1 1 1
0172 Ψυχολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1 1,2 1,2
1251 Ψυχολογίας (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 1 1 0,8
0151 Ψυχολογίας (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης 1 1,2 1,1
1550 Ψυχολογίας (Φλώρινα) Παν. Δυτ. Μακεδ. 1 1 1
0875 Ψυχολόγων (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης (Ειδ. Κατ Β) Στρατ. Σχολές 1 1,2 1,2
0875 Ψυχολόγων (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης (Ειδ. Κατ. Α) Στρατ. Σχολές 1 1,2 1,2
0875 Ψυχολόγων (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης Γεν. σειρά Στρατ. Σχολές 1 1,2 1,2
1391 Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών (Μυτιλήνη) Παν. Αιγαίου 2&3 0,8 0,8
Θερινά Τμήματα