Οι δημοφιλέστερες σχολές του 4ου Πεδίου - Σύγχρονη Τομή Δροσιάς

Οι δημοφιλέστερες σχολές του 4ου Πεδίου

Οι δημοφιλέστερες σχολές του 2ου Πεδίου
09/03/2022
Οι δημοφιλέστερες σχολές του 3ου Πεδίου
13/03/2022

Οι δημοφιλέστερες σχολές του 4ου Πεδίου


Σε 9 από τα 62 Τμήματα που ανήκουν αποκλειστικά στο 4ο Πεδίο (ποσοστό 14,51%) ο αριθμός των πρώτων προτιμήσεων ήταν μεγαλύτερος από τον αριθμό των εισακτέων το 2021.

* από τον Στράτο Στρατηγάκη

 

Χειμερινά Τμήματα