Οι δημοφιλέστερες σχολές του 3ου Πεδίου - Σύγχρονη Τομή Δροσιάς

Οι δημοφιλέστερες σχολές του 3ου Πεδίου

Οι δημοφιλέστερες σχολές του 4ου Πεδίου
11/03/2022
Οι δημοφιλέστερες σχολές του 1ου Πεδίου
15/03/2022

Οι δημοφιλέστερες σχολές του 3ου Πεδίου


Σε 14 από τα 50 Τμήματα που ανήκουν αποκλειστικά στο 3ο Πεδίο (ποσοστό 28%) ο αριθμός των πρώτων προτιμήσεων ήταν μεγαλύτερος από τον αριθμό των εισακτέων το 2021.

* από τον Στράτο Στρατηγάκη

 

Χειμερινά Τμήματα