Οι δημοφιλέστερες σχολές του 1ου Πεδίου - Σύγχρονη Τομή Δροσιάς

Οι δημοφιλέστερες σχολές του 1ου Πεδίου

Οι δημοφιλέστερες σχολές του 3ου Πεδίου
13/03/2022
Δεκτοί υποψήφιοι για την Αεροπορία
19/03/2022

Οι δημοφιλέστερες σχολές του 1ου Πεδίου


Σε 15 από τα 84 Τμήματα που ανήκουν αποκλειστικά στο 1ο Πεδίο (ποσοστό 17,85%) ο αριθμός των πρώτων προτιμήσεων ήταν μεγαλύτερος από τον αριθμό των εισακτέων το 2021.

* από τον Στράτο Στρατηγάκη

 

Χειμερινά Τμήματα