Οδηγίες για τις πρακτικές δοκιμασίες των ΤΕΦΑΑ - Σύγχρονη Τομή Δροσιάς

Οδηγίες για τις πρακτικές δοκιμασίες των ΤΕΦΑΑ

Χημικοί Μηχανικοί στο Πολυτεχνείο Κρήτης
08/06/2021
Οι Προκαταρκτικές Εξετάσεις το φθινόπωρο για τις Πανελλαδικές 2022
08/06/2021

Πρακτικές δοκιμασίες των ΤΕΦΑΑ

Για την ασφαλή διεξαγωγή των πρακτικών δοκιμασιών που απαιτούνται για την εισαγωγή των υποψηφίων στα ΤΕΦΑΑ, ισχύουν:

α) ο καθαρισμός με απολυμαντικό υγρό των οργάνων εξέτασης και του βοηθητικού εξοπλισμού πριν τη χρήση τους,

β) η τήρηση απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των υποψηφίων στους χώρους προετοιμασίας ή προθέρμανσης των υποψηφίων.

Σε κάθε περίπτωση, ισχύουν οι σχετικές οδηγίες, όπως αυτές επικαιροποιούνται και ανακοινώνονται από την Υγειονομική Επιστημονική Επιτροπή της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.» Για τις σχετικές οδηγίες μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, στην κατηγορία «Αθλητισμός & COVID 19»

Δες τις οδηγίες

 

Χειμερινά Τμήματα