Θερινά Τμήματα - Σύγχρονη Τομή Δροσιάς

Θερινά Τμήματα

Θερινά Α' Γυμνασίου Πρόγραμμα Επανάληψης

ΣΤ΄ Δημοτικού σε Α΄ Γυμνασίου

Θερινά Α' Λυκείου Πρόγραμμα Επανάληψης

Γ΄ Γυμνασίου σε Α΄ Λυκείου

Ο μαθητής προετοιμάζεται για την τράπεζα θεμάτων, που πρώτη φορά έρχεται σε επαφή και επιπλέον συνυπολογίζεται η βαθμολογία των τριών τάξεων του Λυκείου για την εισαγωγή των μαθητών στα Α.Ε.Ι. 

Α’ λυκείου: 2% 200%
B’ λυκείου: 3% 300%
Γ’ λυκείου: 5% 500%

Θερινά Γ' Λυκείου

Ανθρωπιστικών Σπουδών

Θερινά Γ' Λυκείου

Οικονομίας και Πληροφορικής

Θερινά Γ' Λυκείου

Θετικών Σπουδών

Θερινά Γ' Λυκείου

Σπουδών Υγείας

Θερινά Γ' Λυκείου

ΕΠΑΛ

Θερινά Β' Λυκείου

Θετικών Σπουδών

Θερινά Β' Λυκείου

Ανθρωπιστικών Σπουδών

Θερινά Γυμνασίου

Η θερινή προετοιμασία αποσκοπεί στο να αποκτήσει ο μαθητής σωστή υποδομή για τα εξεταζόμενα μαθήματα,
να καλύψει όλα τα γνωστικά κενά των προηγούμενων τάξεων και να πετύχει στο σχολείο ΑΡΙΣΤΕΣ επιδόσεις.
 • Ο μαθητής μπορεί να επιλέξει ελεύθερα όσα και όποια μαθήματα επιθυμεί.
 • Σε περίπτωση επιλογής όλων των μαθημάτων πραγματοποιείται έκπτωση.
 • Τα δίδακτρα  καταβάλλονται την 1η εβδομάδα των μαθημάτων.
 • Η εγγραφή είναι 50€ και περιλαμβάνει τα συγγράμματα των καθηγητών, την συμμετοχή στα εβδομαδιαία διαγωνίσματα και στα διαγωνίσματα προσομοίωσης πανελλαδικών, τα σεμινάρια επαγγελματικού προσανατολισμού.
 • Βιντεομαθήματα σε επιλεγμένες ενότητες που ταλαιπωρούν τους μαθητές για καλύτερη εμπέδωση.
 • Βιβλιοθήκη – χώρος μελέτης, που βοηθάει τα παιδιά να μελετήσουν συγκροτημένα και χωρίς να αποσπώνται, τα μαθήματά τους.
 • Πλήρης υποστήριξη Online-Διαδικτυακών μαθημάτων με άριστα αποτελέσματα.
 • Διαδικτυακή πλατφόρμα edu4schools, μαθησιακής υποστήριξης: έλεγχος απουσιών, καθήκοντα (homework) μαθητών, ημερομηνίες διαγωνισμάτων, πρόσβαση στις σημειώσεις καθηγητών, online τεστ.

Θερινό Πρόγραμμα από ΣΤ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ σε Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Το πρόγραμμα απευθύνεται :

Στους μαθητές της Στ’ δημοτικού, οι οποίοι θα φοιτήσουν στην Α’ γυμνασίου και που πρακτικά τις δυο τελευταίες σημαντικές τάξεις του δημοτικού τις έκαναν μέσω τηλεκπαίδευσης.

Θα διδαχθούν συγκεκριμένες έννοιες που θα τα βοηθήσουν να ενταχθούν πιο εύκολα στο περιβάλλον του γυμνασίου.

Μαθησιακοί Στόχοι

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι μαθητές θα είναι σε θέση να:

 • Κάνουν σωστά αλγεβρικές πράξεις
 • Έχουν βελτιώσει την ορθογραφία τους
 • Μπορούν να γράφουν περίληψη
 • Να έχουν βελτιώσει τη γραμματική και το συντακτικό τους.
 • Να έχουν καλύψει τα κενά από προηγούμενες τάξεις, ώστε να ανταποκριθούν στην αλλαγή εκπαιδευτικής βαθμίδας.

Μεθοδολογία Υλοποίησης Προγράμματος

 • Δια ζώσης
 • Το πρόγραμμα μπορεί να διεξαχθεί και με ασύγχρονη μέθοδο ηλεκτρομάθησης. Σε κάθε μάθημα θα αναρτάται εκπαιδευτικό υλικό, που περιλαμβάνει το βασικό κείμενο με τη θεωρία, τις ασκήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο μάθημα λυμένες και τις ασκήσεις για το σπίτι
Μάθημα
'Ωρες Εβδομάδας
Ύλη
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
3

 • Ποσοστά
 • Προβλήματα μαθηματικών που οδηγούν σε Πρωτοβάθμια εξίσωση
 • ΕΚΠ, ΜΚΔ
 • Επανάληψη εννοιών
  ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
  3

  • Χρόνοι και εγκλίσεις ρημάτων
  • Κλίση ουσιαστικών και επιθέτων
  • Περίληψη, Βασικά σημεία έκθεσης
  • Επανάληψη γραμματική-συντακτικού

   Θερινό Πρόγραμμα από Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ σε Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ

   Το πρόγραμμα απευθύνεται :

   Στους μαθητές της Γ’ γυμνασίου, οι οποίοι θα φοιτήσουν στην Α’ λυκείου και που πρακτικά τις δυο τελευταίες  σημαντικές τάξεις του γυμνασίου τις έκαναν με τη μέθοδο της   τηλεκπαίδευσης.

   Ιδιαίτερο βάρος θα δοθεί σε έννοιες, που δεν κάλυψαν τα εξ’ αποστάσεως μαθήματα του σχολείου.

   Μαθησιακοί Στόχοι

   • Θα έρθουν σε επαφή με τις αυξημένες απαιτήσεις της Α’ λυκείου και την τράπεζα θεμάτων.
   • Θα καλυφτούν τα κενά του γυμνασίου.
   • Θα αποκτήσουν άνεση σε μαθηματικές πράξεις, κατανόηση βασικών εννοιών φυσικής, χημείας και θα έρθουν σε επαφή με αρχαία και λογοτεχνικά κείμενα.

   Μεθοδολογία Υλοποίησης Προγράμματος

   • Δια ζώσης
   • Το πρόγραμμα μπορεί να διεξαχθεί και με ασύγχρονη μέθοδο ηλεκτρομάθησης. Σε κάθε μάθημα θα αναρτάται εκπαιδευτικό υλικό, που περιλαμβάνει το βασικό κείμενο με τη θεωρία, τις ασκήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο μάθημα λυμένες και τις ασκήσεις για το σπίτι
   Μάθημα
   'Ωρες Εβδομάδας
   Ύλη
   Μαθηματικά
   3

   • Δευτεροβάθμιες εξισώσεις
   • Παραγοντοποίηση
   • Ταυτότητες
   • Τριγωνομετρία
    Νεοελληνική Γλώσσα
    2

    • Χρόνοι και εγκλίσεις ρημάτων
    • Κλίση ουσιαστικών και επιθέτων
    • Περίληψη, Βασικά σημεία έκθεσης
    • Επανάληψη γραμματική-συντακτικού
     Φυσική
     2

     • Επανάληψη στα φυσικά μεγέθη
     • Μονάδες μέτρησης- Μετατροπές
     • Εισαγωγή στην ύλη της Α’ Λυκέιου
     • Κινηματική σε μια διάσταση
      Χημεία
      2

      • Επανάληψη Ατομικός – Μαζικός Αριθμός
      • Δομή Ατόμου
      • Χημικοί Δεσμοί
      • Περιοδικός Πίνακας
       Αρχαία
       2

       • Παραθετικά επιθέτων και επιρρημάτων,
       • Συνηρημένα ρήματα
       • Δευτερεύουσες προτάσεις
       • Επανάληψη Ενεργητική-παθητική σύνταξη

        Τράπεζα Θεμάτων

        Ο μαθητής προετοιμάζεται για την τράπεζα θεμάτων, που πρώτη φορά έρχεται σε επαφή και επιπλέον συνυπολογίζεται η βαθμολογία των τριών τάξεων του Λυκείου για την εισαγωγή των μαθητών στα Α.Ε.Ι. 

        Α’ λυκείου: 2% 200%
        B’ λυκείου: 3% 300%
        Γ’ λυκείου: 5% 500%

        Θερινό Πρόγραμμα Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ Ανθρωπιστικών Σπουδών

        Μάθημα
        'Ωρες Εβδομάδας
        Αρχαία
        5
        Λατινικά
        3
        Ιστορία
        3
        Έκθεση Λογοτεχνία
        3
        Με τα θερινά μαθήματα, τα παιδιά μας ξεκινούν προετοιμασία στο επιστημονικό πεδίο που έχουν επιλέξει να εξεταστούν στις πανελλαδικές εξετάσεις.
        Διδάσκονται σημαντικό κομμάτι της ύλης, για να προλάβουν να κάνουν περισσότερες επαναλήψεις και να την εμπεδώσουν καλύτερα.

        Θερινό Πρόγραμμα Γ' Λυκείου Οικονομίας και Πληροφορικής

        Μάθημα
        'Ωρες Εβδομάδας
        Μαθηματικά
        5
        Πληροφορική
        3
        Α.Ο.Θ.
        3
        Έκθεση-Λογοτεχνία
        3
        Με τα θερινά μαθήματα, τα παιδιά μας ξεκινούν προετοιμασία στο επιστημονικό πεδίο που έχουν επιλέξει να εξεταστούν στις πανελλαδικές εξετάσεις.
        Διδάσκονται σημαντικό κομμάτι της ύλης, για να προλάβουν να κάνουν περισσότερες επαναλήψεις και να την εμπεδώσουν καλύτερα.

        Θερινό Πρόγραμμα Γ' Λυκείου Θετικών Σπουδών

        Μάθημα
        'Ωρες Εβδομάδας
        Μαθηματικά
        5
        Φυσική
        4
        Χημεία
        4
        Έκθεση-Λογοτεχνία
        3
        Με τα θερινά μαθήματα, τα παιδιά μας ξεκινούν προετοιμασία στο επιστημονικό πεδίο που έχουν επιλέξει να εξεταστούν στις πανελλαδικές εξετάσεις.
        Διδάσκονται σημαντικό κομμάτι της ύλης, για να προλάβουν να κάνουν περισσότερες επαναλήψεις και να την εμπεδώσουν καλύτερα.

        Θερινό Πρόγραμμα Γ' Λυκείου Σπουδών Υγείας

        Μάθημα
        'Ωρες Εβδομάδας
        Φυσική
        4
        Χημεία
        4
        Βιολογία
        3
        Έκθεση
        3
        Με τα θερινά μαθήματα, τα παιδιά μας ξεκινούν προετοιμασία στο επιστημονικό πεδίο που έχουν επιλέξει να εξεταστούν στις πανελλαδικές εξετάσεις.
        Διδάσκονται σημαντικό κομμάτι της ύλης, για να προλάβουν να κάνουν περισσότερες επαναλήψεις και να την εμπεδώσουν καλύτερα.

        Θερινό Πρόγραμμα Γ' Λυκείου ΕΠΑΛ

        Μάθημα
        'Ωρες Εβδομάδας
        Μαθηματικά
        4
        Έκθεση Λογοτεχνία
        3
        Ειδικότητα Ι
        2
        Ειδικότητα ΙΙ
        2
        Με τα θερινά μαθήματα, τα παιδιά μας ξεκινούν προετοιμασία στο επιστημονικό πεδίο που έχουν επιλέξει να εξεταστούν στις πανελλαδικές εξετάσεις.
        Διδάσκονται σημαντικό κομμάτι της ύλης, για να προλάβουν να κάνουν περισσότερες επαναλήψεις και να την εμπεδώσουν καλύτερα.

        Θερινό Πρόγραμμα Β' Λυκείου Ανθρωπιστικών Σπουδών

        Μάθημα
        'Ωρες Εβδομάδας
        Αρχαία Γνωστό
        2
        Αρχαία Άγνωστο
        2
        Έκθεση-Λογοτεχνία
        2
        Άλγεβρα
        3
        Οι μαθητές μας καλύπτουν κενά από προηγούμενες τάξεις και αποκτούν σωστή υποδομή για τα εξεταζόμενα μαθήματα.
        Μαθαίνουν να οργανώνουν καλύτερα το διάβασμα τους, για να πετύχουν άριστες επιδόσεις.

        Θερινό Πρόγραμμα Β' Λυκείου Θετικών Σπουδών

        Μάθημα
        'Ωρες Εβδομάδας
        Μαθηματικά Προσανατολισμού
        2
        Φυσική
        3
        Άλγεβρα
        3
        Έκθεση-Λογοτεχνία
        2
        Xημεία
        2
        Οι μαθητές μας καλύπτουν κενά από προηγούμενες τάξεις και αποκτούν σωστή υποδομή για τα εξεταζόμενα μαθήματα.
        Μαθαίνουν να οργανώνουν καλύτερα το διάβασμα τους, για να πετύχουν άριστες επιδόσεις.

        Θερινό Πρόγραμμα Γυμνασίου

        Μάθημα
        'Ωρες Εβδομάδας
        Φυσική
        2
        Χημεία
        1
        Μαθηματικά
        3
        Έκθεση-Λογοτεχνία
        2
        Αρχαία
        2
        Η θερινή προετοιμασία αποσκοπεί στο να αποκτήσει ο μαθητής σωστή υποδομή για τα εξεταζόμενα μαθήματα,
        να καλύψει όλα τα γνωστικά κενά των προηγούμενων τάξεων και να πετύχει στο σχολείο ΑΡΙΣΤΕΣ επιδόσεις.
        Θερινά Τμήματα