Ημερομηνίες Διαγωνισμάτων

woman-holding-books-3768126 (2)
Ημερομηνία Διαγώνισμα
Οκτώβριος 1ος Κύκλος Διαγωνισμάτων Σύγχρονης Τομής
Νοέμβριος 2ος Κύκλος Διαγωνισμάτων Σύγχρονης Τομής
Δεκέμβριος 1η Συγκέντρωση Γονέων
Ιανοάριος 1ος Κύκλος Διαγωνισμάτων ΟΕΦΕ
Φεβρουάριος 3ος Κύκλος Διαγωνισμάτων Σύγχρονης Τομής
Μάρτιος 4ος Κύκλος Διαγωνισμάτων Σύγχρονης Τομής
Απρίλιος 2η Συγκέντρωση Γονέων
Μάιος 2ος Κύκλος Διαγωνισμάτων ΟΕΦΕ
4 Schools