Γ΄ Λυκείου Θετικών Σπουδών - Σύγχρονη Τομή Δροσιάς

Γ΄ Λυκείου Θετικών Σπουδών

Μαθήματα
Μαθηματικά
Φυσική
Χημεία
Έκθεση – Λογοτεχνία
Ώρες Εβδομάδας
5 ώρες
4 ώρες
4 ώρες
3 ώρες
  • Τα τμήματα είναι ομοιογενή και ολιγομελή, έως 5 μαθητές.
  • Ο μαθητής μπορεί να επιλέξει ελεύθερα όσα και όποια μαθήματα επιθυμεί.
  • Σε περίπτωση επιλογής όλων των μαθημάτων πραγματοποιείται έκπτωση.
  • Τα δίδακτρα καταβάλλονται την 1η εβδομάδα των μαθημάτων.
  • Η εγγραφή είναι 50€ και περιλαμβάνει τα συγγράμματα των καθηγητών, την συμμετοχή στα εβδομαδιαία διαγωνίσματα και στα διαγωνίσματα προσομοίωσης πανελλαδικών, τα σεμινάρια επαγγελματικούπροσανατολισμού
  • Βιντεομαθήματα σε επιλεγμένες ενότητες που ταλαιπωρούν τους μαθητές για καλύτερη εμπέδωση.
  • Βιβλιοθήκη – χώρος μελέτης, που βοηθάει τα παιδιά να μελετήσουν συγκροτημένα και χωρίς να αποσπώνται, τα μαθήματά τους.
  • Πλήρης υποστήριξη Online-Διαδικτυακών μαθημάτων με άριστα αποτελέσματα.
  • Διαδικτυακή πλατφόρμα edu4schools, μαθησιακής υποστήριξης: έλεγχος απουσιών, καθήκοντα (homework) μαθητών, ημερομηνίες διαγωνισμάτων, πρόσβαση στις σημειώσεις καθηγητών, online τεστ.
Προγράμματα Σπουδών