Πρόγραμμα Σπουδών

ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2019-2020

Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ

Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ

Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΤΙΚΗ

Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΥΓΕΙΑΣ

Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΤΙΚΗ

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΥΓΕΙΑΣ

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ