Αιτήσεις για το Λιμενικό 11-24/5 - Σύγχρονη Τομή Δροσιάς

Αιτήσεις για το Λιμενικό 11-24/5

Αιτήσεις για τις Στρατιωτικές Σχολές από 13-29/5
08/05/2020
Εύκολα ή δύσκολα θέματα στις Πανελλαδικές Εξετάσεις;
12/05/2020

Εκδόθηκε από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής η προκήρυξη εισαγωγής στις Σχολές του Λιμενικού Σώματος. Οι αιτήσεις γίνονται από 11 έως 24 Μαΐου. Δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση έχουν όλοι οι υποψήφιοι του 1ου, του 2ου και του 4ου Επιστημονικού Πεδίου, ανεξάρτητα αν το είχαν δηλώσει στην αίτηση συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Αν ένας υποψήφιος δεν υποβάλλει τώρα την αίτηση εισαγωγής αυτομάτως αποκλείεται από την εισαγωγή στο Λιμενικό. Παραμένει ως προϋπόθεση εισαγωγής το ύψος 1,7m για όλους.

Διαβάστε την Προκήρυξη


Πηγή : Οδηγός Σταδιοδρομίας

Θερινά Τμήματα